همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های صبح ایران اختصاص دارد به صحبت‌های رئیس جمهور، توافق‌نامه‌های ایران و عراق، صحبت‌های رئیس جدید قوه قضائیه، وضعیت اقتصادی و برخی موضوع‌های دیگر: