همشهری آنلاین: چتربازی آمریکایی به اولین انسان در جهان تبدیل شد که توانسته از ارتفاع بیش از هفت کیلومتری از سطح زمین، بدون به همراه داشتن چتر، پریده و زنده به زمین برسد.

 

براساس گزارش ميل‌آنلاين، لوك آيكينز 42 ساله ماجراجو و چترباز حرفه‌اي آمريكايي است كه توانست براي اولين بار ركورد مرتفع‌ترين پرش بدون چتر در جهان را به نام خود ثبت كند. 

وي براي اينكه زنده بماند بايد درون توري در ابعاد 30 متر در 30 متر فرود مي‌آمد كه خوشبختانه در اين كار موفق شد. پرش بدون چتر وي به صورت مستقيم در شبكه فاكس پخش شد.

پيش از آغاز پرش آيكينز رو به دوربين اعلام كرد كه مجبور شده تا چتر نجاتي به همراه داشته باشد اما آن را باز نخواهد‌كرد،‌اما چند دقيقه پيش از آنكه پرش را آغاز كند، اعلام شد كه وي چتر را به همراه نخواهد برد زيرا آيكينز معتقد است به همراه داشتن چتر عمليات قرار گرفتن دقيق در بالار تور را برايش مشكل خواهد‌ساخت و در عين حال ممكن است زماني كه وي با سرعت 193 كيلومتر بر ساعت روي تور پايين مي‌آيد، چتر به او آسيب وارد كند.

آي‌كينز در طول 3000 متر اول پرش ماسك اكسيژن به صورت داشت،‌ درحالي كه سه چترباز ديگر نيز او را همراهي مي‌كردند كه يكي از آنها مسئوليت حمل دوربين،‌ديگري مسئوليت جمع‌آوري كپسول اكسيژن و چترباز ديگر مسئوليت ايجاد دود در آسمان را به عهده داشتند تا تماشاچيان بتوانند آنها را به خوبي مشاهده كنند. اين سه در ارتفاع 1524 متري از زمين چترهاي خود را باز كرده و آيكينز را ترك كردند.

كل مراحل پرش دو دقيقه به طول انجاميد و آيكينز پيش از آنكه به تور برسد چرخيد تا با پشت روي تور بيافتد. اين چترباز در طول دوره حرفه‌اي خود 18000 پرش انجام داده‌ و بدل‌كاري‌هاي فيلم مرد آهنين 3 نيز به عهده او بوده‌است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =