همشهری‌آنلاین: رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پس از مشاهده عمارت قزاقخانه در مجموعه باغ ملی گفت: قزاقخانه و از این قبیل بناها، شناسنامه هنر ایران هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، احمد مسجد جامعی در بازدید خود از عمارت قزاقخانه در مجموعه باغ ملی اظهار داشت: این بنا و بناهایی از این قبیل که سابقه‌ای تاریخی دارند، شناسنامه هنر ایران هستند و باید از آنها حفاظت شود.

وی خاطر نشان کرد: همه نهادها و سازمان هایی مانند شهرداری، شورای شهر تهران، آموزش عالی و میراث فرهنگی دست به دست هم دهند تا این بنا بازسازی و احیا شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به طولانی شدن زمان مرمت این بنا تصریح کرد: در گام اول باید این ساختمان را نجات دهیم که وظیفه رسانه‌ها هم در این میان پررنگ است و در قدم بعدی، دانشگاه هنر مدیریت مرمت و بازسازی را بر عهده گیرد.

با پیشنهاد مسجد جامعی، قرار شد تفاهم‌نامه‌ای به امضا برسد که براساس آن کتابخانه تخصصی موزه ایران باستان به زیرزمین بخشی از عمارت قزاقخانه منتقل شود.

ساختمان قزاقخانه، هسته اولیه مجموعه میدان مشق است که در دوران فتحعلی شاه قاجار، به عنوان پادگان نظامی بنیان نهاده شد و بعدها به عمارت قزاقخانه موسوم شد. به تدریج در فضای مقابل این عمارت ساختمان های دولتی چون کاخ شهربانی، وزارت خارجه، موزه ایران باستان و چند عمارت دیگر بنا شد.

بازدید رئیس شورای شهر از عمارت قزاقخانه جزئی از برنامه کشف تهران این هفته احمد مسجد جامعی در باغ ملی بود.

برچسب‌ها