همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: جزیره هنگام یکی از جزایر زیبای خلیج فارس است. تصاویر زیر که در روزهای پایانی سال 1391 گرفته شده منظره غروب خورشید در این جزیر را نشان می دهد.