همشهری آنلاین: کتاب"صنعت بیمه و الحاق به سازمان جهانی تجارت" توسط پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر شد.

کتاب "صنعت بیمه و الحاق به سازمان جهانی تجارت"که مجموعه مقالات دواذهمین سمینار بیمه وتوسعه است در 751 صفحه و تیراژ 1500 نسخه با قیمت 12000 ریال منتشر شده است.

در بخش اول این کتاب سخنرانی های مقامات اقتصادی ومسئولان صنعت بیمه کشور در این سمینار منتشر شده است.

در بخش دوم کتاب "صنعت بیمه و الحاق به سازمان جهانی تجارت" چهار مقاله علمی با عنوان "بررسی آثار الحاق چین به سازمان جهانی تجارت بر بخش بیمه آن کشور"نوشته  دکتر علی صباغیان،"پیامدهای ناشی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنعت بیمه و ارائه راهکارهایی در این زمینه" نوشته دکتر سعید صحت، تاثیر الحاق به سازمانی جهانی تجارت و تحول قوانین ومقررات بیمه" نوشته مصطفی السان، و "مطالعه مقدماتی در باره آینده صنعت بیمه ایران پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت" نوشته علی اعظم محمد بیگی و محمود باغجری  منتشر شده است.

کد خبر 9412

برچسب‌ها