گرگان- منیره پسرک‌لی، خبرنگار همشهری: فناوری اطلاعات و کاربرد آن هر روز از طریق تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در زندگی بشر وارد می‌شود.

مجموعه این خدمات در درون یک شهر الکترونیکی با هزینه کمتر و جلوگیری از موازی‌کاری و با امنیت و نظارت بیشتر که حقوق شهروندان در آن حفظ می‌شود، ارائه می‌شود.

شورای شهر گرگان با هدف تبیین طرح شهر الکترونیک، یک نشست مشورتی را به منظور ارائه راهکارهای پیاده‌سازی شهر الکترونیک گرگان  با حضور پروفسور جلالی، بنیانگذار شهرها و دهکده‌‌های اینترنتی ایران به‌عنوان مشاور و ناظر عالی در طرح ایجاد شهر الکترونیک گرگان، استاندار گلستان، اعضای شورای شهر و کارشناسان فناوری ، روز پنجشنبه 26 شهریور ماه جاری به بحث و بررسی می‌گذارد.

به انگیزه برگزاری این نشست، دکتر‌جلالی، کارشناس حوزه فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری در تشریح چگونگی ایجاد و پیاده‌سازی شهر الکترونیک گفت: مراحل پیاده‌سازی شهر الکترونیک با مدل‌های مختلف انجام می‌شود. این امر در 5 حوزه شامل زیرساخت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، عزم و اراده مسئولان تصمیم‌ساز و بودجه، مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای مثال در بخش زیرساخت، زیرساخت ارتباطی با سیم و بی‌سیم شامل شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت مورد توجه است. در همین حوزه مباحث نرم‌افزارهای عمومی مرتبط با زیرساخت‌ها را می‌توان در نظر گرفت.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات سپس در‌باره مکانیزم‌های اجرایی‌شدن طرح شهر الکترونیک در گرگان توضیح داد: برای اجرایی‌شدن طرح شهر الکترونیک نیازمندیم که ابتدا یک شورای سیاستگذاری و هدایتگری از مسئولان تصمیم‌ساز تشکیل و چارچوب و اسناد توسعه را تهیه کنیم و سپس کمیته‌های مختلفی را براساس نیاز، شناسایی و مسئولیت‌های پیاده‌سازی در حوزه‌های مختلف به آن کمیته‌ها واگذار کنیم تا با دقت طرح‌های لازم مشخص شود و سپس طرح‌های حاصل از توان و نظارت کمیته‌ها توسط بخش خصوصی اجرا، توسعه و نگهداری شود.

همچنین به‌صورت همزمان آموزش شهروندان با انجام سمینارها، همایش‌ها، سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها و در نهایت کلاس‌های آموزشی شهروند الکترونیکی انجام شود تا همزمان با توسعه، مردم نیز آمادگی لازم را برای استفاده شهر الکترونیک پیدا کنند.

دکتر جلالی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اجرای طرح شهر الکترونیک گرگان، شورای شهر را برگزیده‌اید، گفت: بررسی‌های انجام شده در توسعه شهرهای الکترونیک در جهان نشان می‌دهد با توجه به اینکه بیشترین اطلاعات مردم (بیش از 55 درصد) در نزد شهرداری‌ها موجود است و شهرداری یک سازمان دولتی و غیردولتی در تعامل نزدیک با دولت است و در تمام دنیا هم شهرداری‌ها بانی شهر الکترونیک هستند، این روش در کشور ما نیز به‌صورت رسمی مورد موافقت قرار گرفته است.

در این مجموعه، شورای شهر به‌عنوان نهاد حامی، تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز برای برنامه‌های شهرداری انجام وظیفه می‌کند. این پارلمان محلی از یک طرف با مردم تماس مستقیم دارد و از طرف دیگر با تعامل نزدیکی که با دستگاه‌های دولتی و شهرداری دارد، می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی در مورد دانش و درک شورای شهر گرگان در اجرای چنین طرحی که نیازمند تفکر و پذیرش موضوع است، خاطرنشان کرد: شورای شهر گرگان با توجه به امکانات خوبی که در سطح شهر وجود دارد و با توجه به توانمندی لازم، مصمم به اتخاذ این طرح که یک نیاز هزاره سوم و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، شده و با اقداماتی که تاکنون انجام داده، علاقه‌مندی و عزم خود را در این زمینه به اثبات رسانده است. یکی از ساز و کارهای الکترونیکی شدن، خصوصی بودن فعالیت مخابرات است.

دکتر‌جلالی در باره اینکه دستیابی به شهر الکترونیک با وجود مخابرات دولتی چگونه امکان‌پذیر خواهد بود اظهار داشت: پیاده‌سازی شهرهای الکترونیکی با توجه به نو بودن آن، هم برای مردم و هم برای مسئولان به‌عنوان یک مسئله از قبل حل شده نیست و در عمل دچار چالش‌های بسیاری بوده است که به ترتیب و با گذشت زمان بسیاری از این چالش‌ها مرتفع شده است،

پس در شهر الکترونیک گرگان نیز نباید به‌صورت ایده‌آل به مسئله نگاه کنیم بنابراین باید با توجه به پذیرش تمامی محدودیت‌ها و مشکلات موجود طرحی را تهیه کنیم که بتواند با حداقل امکانات، پیاده‌سازی شود و با مرور زمان و بستگی به خواست مردم، این طرح می‌تواند توسعه کمی و کیفی پیدا کند لذا نباید زیاد تمام موارد را داشته باشیم، بلکه باید با حداقل‌ها کار را شروع کنیم تا زمینه فرهنگی برای استفاده بیشتر
 مهیا شود.

وی در مورد برنامه‌اش در اجرای شهر الکترونیک در گرگان گفت: قبل از شروع هر اقدامی به جز اقدامات فرهنگی که در هر‌زمانی قابل اجراست، نقشه راه و استراتژی توسعه شهر الکترونیک گرگان را تهیه و همزمان ساختار سازمانی و تشکیلات مورد نیاز برای پیاده‌سازی و نگهداری از یک شهر الکترونیکی را تهیه خواهیم کرد و سومین اقدام انجام طرح‌های مختلف در جهت اجرایی شدن شهر الکترونیک گرگان خواهد بود که البته همه موارد ذکر شده بسیار حساس، فنی و با اهمیت است که در جلسات کمیته‌های مختلف انجام خواهد شد.

کد خبر 90547

برچسب‌ها