دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد گفت: زمانی می‌فهمیم دعاها و اعمال ما مقبول بوده است که ببینیم کارهای زشت را ترک کرده‌ایم.

وی همچنین با اعتقاد به اینکه امروز به بحران اخلاقی مبتلا شده‌ایم، گفت: زیربنای ضعف سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در کشور، اخلاق است؛ بنابراین اگر اخلاق ما درست می‌شد، سیاست و اقتصادمان هم درست می‌شد.

به گزارش ایسنا محقق داماد با بیان اینکه چرا امروز کسی که کاری بلد نیست، وقتی پستی به او پیشنهاد می‌دهند، قبول می‌کند و نمی‌گوید من این کار را بلد نیستم؟ اظهار کرد: فساد اقتصادی در جامعه، به مفهوم جامع کلمه این است که سرمایه‌های ملی ما در دست کسانی است که نمی‌توانند به نفع مصالح ملی و در جای خود از آنها استفاده کنند.

منشأ این مسئله نیز سوءخلق است؛ بنابراین اگر روزه اخلاق ما را تکمیل کند، اثر اجتماعی آن هم بسیار زیاد خواهد بود.

کد خبر 89227

برچسب‌ها