همشهری آنلاین : دو جلد دیگر نامه های آنتوان چخوف به زودی از سوی انتشارات توس به بازار کتاب عرضه می شود.

ناهید کاشی چی مترجم نامه های آنتوان چخوف که ترجمه  جلد نخست وی از نامه های چخوف   قرار است  عصر چهارشنبه هفتم تیر با حضور کامران فانی و نجف دریابندری در کافه تیتر مورد نقد و ارزیابی  قرار گیرد در گفت و گویی با همشهری آنلاین  از چگونگی ترجمه این نامه های گفت .
وی درپاسخ به این سوال که آیا این کار تداوم ترجمه های مرحوم استپانیان است ، گفت: سه جلد کتاب نامه های چخوف را زنده یاد استپانیان خودشان به من داده بودند،فکر نمی کنم که خیال ترجمه آنها  را داشتند .
کاشی چی با اشاره به تعداد نامه ای چخوف که 12 جلد را شامل می شود گفت : من منتخبی از این نامه ها را ترجمه کرده ام که جلد اول آن از سوی انتشارات طوس به بازار کتاب عرضه شده است و دو جلد دیگر آن هم به زودی منتشر خواهد شد .
به گفته کاشی چی چخوف از سال1875 – ،1879 زمانی که خانواده اش از تاگانروگ به مسکو منتقل شده و او را برای  ادامه تحصیلات تنها گذاشتند ، شروع به نامه نگاری با خانواده کرد که  متا سفانه این نامه ها درنقل و انتقال های مختلف از بین رفتند و  فقط چند تایی از آنها در میان نامه های برادر بزرگترش باقیماند ند که از خلال آنها می توان اطلاعاتی از سال های دبیرستان او بد ست آورد .

مترجم نامه های چخوف از نامه این نویسنده شهیر روسی به چهره های نامی چون تولستوی ، گرکی ، استانیسلا وسکی  ، نمیروویچ – دانچنکو ، بونین ، سوورین  خبر داد و گفت :بیش از ده هزار  نامه در آرشیو او بدست آ مد ه است . که نشان می دهد چخوف در هنگام نوشتن فردی اجتماعی و شوخ ولی در حضور دیگران بسیار متواضع ،فروتن و ساکت بود . از این ها گذشته او نامه نویسی را دوست داشت وازاینکه نامه بنویسد و نامه دریافت کند لذت میبرد . در پایان هر سال نامه ها را بر حسب الفبا طبقه بندی می کرد .

در خلال نامه های چخوف صدای بسیاری از نویسند گان و هنرمندان معاصر او را می توان شنید و با تبادل نظر ات آنان در باره پدیده های هنر و ادبیات آن زمان آشنا شد .


کاشی چی در این باره می گوید : نامه های چخوف به افرادی چون الگا کنیپر ، استانیسلا وسکی کارگردان مشهور روس ، می یر هولد و نمیروویچ – دانچنکو و غیره   اطلا عات موثقی از سال های شروع و بر پایی " تئاتر هنری مسکو "  به دست می دهد که برای علا قه مندان به تاریخ و هنر روسیه جالب است . در نامه هایش به گر کی ، تولستوی و یا  سوورین بنیان گذار و سر دبیر بزرگترین روزنامه آ ن زمان " عصر جدید " با عقاید و نقطه نظرات آنان آشنا می شویم .

نخستین جلد از نامه های چخوف که از سوی انتشارات توس منتشر شد

کاشی چی در پاسخ به ای پرسش که در نامه نویسی چخوف بحث در باره ادبیات و آ ثار  ادبی و اجتماعی چه جایگاهی دارد ، می گوید:چخوف علا قه ای به بحث های سیاسی نداشت و بعبارتی  مرد سیاست نبود . او می گفت با رویا های انقلابی نمی توان بورژوازی را از بین برد و
قدرت را بدست مردم نا آگاه سپرد . چخوف امیدش آن بود که نظام تزاری آهسته و به تدریج به یک نظام لیبرال روشن اند یش مبدل شود .او می گفت که وضع زندگی نه با تزاری تازه بلکه با بالا رفتن سطح فرهنگ مردم و آگاهیشان به بهبودی بخشیدن به زندگی خود امکان پذ یر خواهد بود . او بدفعات دعوت نویسندگان و دانشجویان را برای شرکت به اعتراض های سیاسی رد کرد . ضمنا از مسائل فلسفی نیز رو گردان بود . عقیده داشت که داستان نویس فقط می تواند واقعیت ها را نشان دهد و حل مسائل مربوط به شک و شبهه به عهده آنان نیست .

نظم و دقت در نگهداری و آرشیو کردن تمامی نامه های از جمله نکاتی است که مترجم نامه های چخوف به آنها اشاره می کند و می گوید: چخوف از نامه هایش همچون نسخ خطی نگهداری می کرد . در زیر هیچ کلمه ای خط نمی کشید . برای هیچکدام بر تری قائل نبود . هیچ تغیر و یا اصلاحی در آنها بعمل نمی آورد.و آنها را از نظر تاریخ و الفبا بایگانی می کرد . اما از نامه های خود نسخه ای نگه نمی داشت .

تصویری از میانسالی چخوف

      در سال 1910 هنگامی که مسئله چاپ مجموعه نامه ها ی چخوف مطرح شد ، اقوام او از طریق روزنامه ها از همه افرادی که نامه هایی از چخوف در دست داشتند در خواست کردند تا نامه های خود را برای گرفتن یک نسخه کپی در اختیار ماریا پاولونا چخووا ، خواهر نویسنده بگذارند . بسیاری از مخاطبین چخوف به این تقاضا پاسخ مثبت داد ند .اما عده معدودی هم بودند که ارزش و اهمیت نامه های او را ندانسته و آنها را پاره و یا از بین برد ند .

مثلا سوورین سر د بیر روزنامه "عصر جدید " نامه های خود را پس گرفته و آنها را از بین برد و یا خانم آ ویلوا نویسنده و دوست چخوف که از آن همه نظم و ترتیب در نگهداری نامه هایش به تعجب  آمده بود ، پس از گرفتن نامه های خود آنها را سوزاند .

     در زمان حیات چخوف تنها تعداد معدودی از نامه های او که جنبه اجتماعی داشتند منتشر شد ند . اما نامه های نوشته شده به او تنها پس از مرگ نویسنده به چاپ رسیدند. نامه های اوهمچنان دیگر آثاری که امضاء چخوف زیر آنها دیده میشد ، با استقبال پر شور و توجه عمیق خوانندگان رو برو گرد ید.

به گزارش همشهری آنلاین ، مجموعه آثار آنتوان چخوف از سوی مرحوم سرژ استپانیان در 7 جلد توسط انتشارات توس به بازار کتاب عرضه شد که سه جلد آن در حیات مترجم و بقیه مجلدات پس از درگذشتش منتشر شد . این کتاب عنوان بهترین ترجمه رمان جایزه کتاب سال  را به خود اختصاص داده بود .


 

کد خبر 885