همشهری آنلاین: اولوالعزم به معنی صاحبان کوشش و ثبات است و لقب پیامبران بخصوصی است

پیامبران

پیامبرانی که بر عهد خود با خدا و اطاعت از دستورات او تلاش فراوانی کردند.

این پیامبران که بزرگترین انبیای الهی هستند، عبارتند از:

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 85860

برچسب‌ها