همشهری آنلاین: دولت با تغییر نام شهر طاهرى در استان بوشهر به شهر سیراف و همچنین با تغییر نام شهرستان میانکنگى از توابع استان سیستان و بلوچستان به شهرستان هیرمند موافقت کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور با انجام هفت تغییر در تقسیمات کشورى استان‌هاى بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان، یزد و خراسان جنوبی موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور با تغییر نام شهرستان میانکنگى از توابع استان سیستان و بلوچستان به شهرستان هیرمند موافقت کرد.

بر اساس مصوبه دولت، نام شهر طاهرى به شهر سیراف و نام روستاى احشام کهنه از توابع دهستان بردخون بخش بردخون شهرستان دیر به روستاى سجادیه و نام روستاى دولنگه از توابع دهستان جم بخش مرکزى شهرستان جم به روستاى بهارستان در استان بوشهر تغییر یافت.

بر این اساس، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى دولت روستاى رشک شاوور از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر تبدیل شده و با عنوان شهر شاوور شناخته می‌شود.

بر این اساس، با تصویب دولت با ایجاد بخش گاریزات به مرکزیت روستاى بخ شامل دهستان‌هاى گاریزات و کهدوئیه در تابیعت شهرستان تفت استان یزد موافقت کرد و همچنین نام بخش مرکزى شهرستان سرایان از توابع استان خراسان جنوبى به بخش آیسک تغییر یافت.

این مصوبه را پرویز داودى معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر 72067

برچسب‌ها