همشهری آنلاین: چاپ دوم کتاب "رسانه‌ها و دین: از رسانه های سنتی اسلامی تا تلویزیون" تالیف دکتر ناصر باهنر منتشر شد.

چاپ دوم این کتاب سال 1387توسط مرکز تحقیقات صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در تیراز 2000 نسخه با قیمت 22000 ریال در  252 صفحه روانه بازار کتاب شده است.

کتاب"رسانه ها و دین: از رسانه‌های سنتی اسلامی تا تلویزیون" دارای پیشگفتار، مقدمه و پنج فصل با عناوین زیر است:

فصل اول: دین و رسانه‌ها در جریان نوگرایی

فصل دوم: رسانه‌های سنتی دینی در ایران: تحولات، عناصر و کارکردهای ارتباطی

فصل سوم: تلویزیون و دین در ایران

فصل چهارم: مسیحیت و تلویزیون در غرب

فصل پنجم: الگویی برای آموزش دین از تلویزیون

دکتر باهنر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که هم اکنون ریاست پژوهشکده مطالعات هنر و رسانه ایران در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را نیز بر عهده دارد، در مقدمه "رسانه ها و دین: از رسانه های سنتی اسلامی تا تلویزیون" با یادآوری این مطلب که این کتاب برگزیده‌ای از رساله دکتری وی در رشته ارتباطات در دانشگاه امام صادق (ع) است پرسش‌های که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است را چنین بیان کرده است:

1- دیدگاه نظری مطلوب برای تبیین فرایند ارتباطات دینی در عصر نوگرایی چیست؟

2- تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی ارتباطی در میان رسانه‌های سنتی و مدرن کشور برخوردار است؟

3- امکان مطلوب آموزش دین از طریق وسایل ارتباط جمعی نوین (با تاکید بر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ) با چه اصولی تبین می‌شود؟

کد خبر 52121

برچسب‌ها