همشهری آنلاین: کج خلقی یا نحسی وسیله‌ای برای کودکان برای بیان خشم در هر سنی است که در آن شیوه‌های کنارآمدن را نیاموخته باشند یا به کار نگرفته باشند.

برای آرام کردن کودکی که کج خلقی می‌‌کند، این توصیه‌ها را به کار ببیندید:

  • اگر کج خلقی کودک ناشی از ناکامی است، او را حمایت و تشویق کنید و به او در برطرف کردن عامل ناکامی کمک کنید.
  • اگر به نظر می‌رسد که کج‌ خلقی کودک برای جلب توجه یا قبولاندن خواسته‌های خودش است، سعی کنید آن را نادیده بگیرید. هرگز تسلیم تقاضای کودک که این شیوه ابراز می‌شود نشوید.
  • سعی کنید که کج‌خلقی‌های کودک را از قبل پیش‌بینی کنید و با دادن هشداری پنج دقیقه‌ای از  آن اجتناب کنید. اگر کودک هنگامی که می‌خواهید او را به جایی ببرید به کج خلقی‌اش پایان نداد، او را بغل کنید و به آنجا ببرید.
  • اگر کودک سروصدای زیادی به پا کرده است یا پرخاشگری می‌کند، او  را برای زمانی دو تا پنج دقیقه‌ای با فرستادن به اتاق خوابش تنبیه کنید.
  • اگر به نظر می‌رسد ک کودک از کنترل خارج سده است یا به خودش صدمه می‌زند، برای یک تا سه دقیقه او را مهار کنید تا هنگامی که احساس کنید بدن کودک در حال شل شدن است.

HealthDay News, 8 Apr., 2008

کد خبر 48152

برچسب‌ها