همشهری آنلاین: نخستین مجلد از مجموعه «از تهران تا طهران» به دو زبان فارسی و انگلیسی به بازار کتاب عرضه شد

حمید رضا نوروزی طلب که اوایل دهه هشتاد، بابت انتشار کتاب تهران درگیر ماجرایی پیچیده شده بود، در گامی تازه نخستین مجلد از مجموعه شش جلدی «از تهران تا طهران» را به دو زبان فارسی وانگلیسی از سوی انتشارات فرهنگسرای یساولی به بازار کتاب عرضه کرد.

نوروزی طلب که اینک مدیریت گروه هنرهای تجسمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را عهده دار است، ضمن اعلام این خبر به همشهری آنلاین گفت: کتاب "از تهران تا طهران" TEHRAN: Past & Present به زبان انگلیسی و خلاصۀ فارسی نخستین جلد از مجموعه‌ای است که به معرفی جلوه‌هایی از زندگی، هنر و معماری در پایتخت سرزمین ایران می‌پردازد.

 به گفته نوروزی طلب هر چند شهر تهران که امروز از نظر گسترش و فزونی جمعیت در ردیف شهرهای بزرگ جهان قرار دارد، از نظر پیشینۀ تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران زمین، شهری نوساز و جوان محسوب می‌شود، لیکن سکونتگاهی است که سابقۀ تاریخی آن به بیش از 3000 سال می‌رسد لذا انعکاس تاریخ آن به روایت تصویر جذابیت‌های فراوانی دارد.

 وی ادامه داد: اگر از اصفهان به عنوان پایتخت پر شکوه دورۀ صفویه یاد می‌شود، بی تردید تهران به عنوان پایتخت دودمان قاجار با تمامی ظرایف و پیچیدگی‌های فرهنگی، هنری و معماری، این دوره جایگاه ویژه‌ای در مرحلة گذر از این دورۀ تاریخی تا به امروز می‌یابد.
 به گفته نوروزی طلب ویژگی این کتاب یاری گرفتن از تصویر با متنی موجز برای نشان دادن فراز و نشیب‌های تاریخی و فرهنگی و نیز معرفی جلوه‌هایی از آداب و مراسم، شعایر دینی، بازارها، خانه‌ها، معابد، کاخ‌ها، تزیینات معماری و طبیعت پیرامون این شهر پر تحرک در دو سدۀ اخیر است.

در تمامی این پدیده‌ها به نحوی اسرارآمیز، تصویری پر شور از زندگی و حیات نهفته است؛ نوعی زندگی با جلوه‌ها و شکل‌های متنوع توأم با شوق و زیبایی.
هماهنگی مفاهیمی که در ورای حجم‌های معماری و چشم‌اندازهای طبیعت و فضاهای تصویری کتاب جریان دارد، نمودار همبستگی استواری است که در عناصر سازندۀ فرهنگ سرزمین ایران و حیات معنوی مردمان آن برقرار است.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست کتاب که در 203 صفحه قطع خشتی بزرگ از چاپ بسیار مناسبی برخوردار است.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست که در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد حمیدرضا نوروزی طلب به سفارش ناشری کتابی از عکس‌های تهران را تهیه کرد، اما ناشر به جای آنکه نام نوروزی طلب را به عنوان مولف و تدوین کننده اثر ذکر کند، نام دختر خود را پای آن گذاشت که با شکایت نوروزی طلب کار به دادگاه کشیده شد و هنوز که هنوز است پرونده این کتاب به سر انجامی نرسیده است. در مقابل نوروزی طلب با تدوین مجموعه‌ای تازه که به گفته خودش از نظر کیفیت و کمیت چند برابر ارزشمندتر از کار قبلی است ، عملا می‌خواهد ‌آن مجموعه را تحت الشعاع قرار دهد.

کد خبر 43281

برچسب‌ها