میناشهنی: چرتکه‌های بازنشستگان برای تعیین مستمری سال آینده به کار افتاده‌است. تورم مهار گسیخته امسال سبب شده تا در ماه‌های پایانی همه گروه‌های جامعه به فکر تنظیم دخل و خرج سال آینده باشند.

نمایندگان کانون‌بازنشستگان همه ساله رقمی را برای حداقل مستمری سال بعد به سازمان تامین اجتماعی کشور پیشنهاد می‌دهند.

آن‌ها امیدوارند که رقم تعیین شده بر مسئولان اثر گذاشته و در تعیین مستمری نقشی داشته‌باشد.

علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در این باره گفت:
عدد پیشنهاد شده از سوی کانون 470 هزار تومان است.

او با اشاره به این‌که این رقم برای دستیابی به حداقل‌های زندگی یک خانواده 4 نفره در تهران تعیین شده‌است، گفت: بازنشستگان برای ادامه زندگی در شرایط کنونی نیازمند دریافت مستمری ماهیانه 470 هزار تومان هستند.

خبازها افزود: رقم پیشنهادی کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی و انجام کارهای کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی اصلاح شده و در اختیار هیات مدیره سازمان قرار می‌گیرد، پس از آن هیات مدیره نیز با تعیین بارمالی آن‌را برای بررسی به شورای عالی تامین اجتماعی فرستاده و سرانجام عدد خروجی شورای عالی از سوی وزیر رفاه در هیات دولت مطرح می‌شود.

اما آن‌چه بر این عدد تأثیر بسیار زیادی دارد، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار است.

شورای عالی کار همه ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال بعد تشکیل جلسه داده و دستمزدها را تعیین می‌‌کند.

این شورا تعیین دستمزدها را با تشکیل جلسات 3 جانبه‌ای که نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و یک نماینده از سوی دولت در آن حضور دارند با در نظر گرفتن شرایط 3 گروه، دستمزدهای سال بعد را تعیین می‌‌کند.

آن‌چه از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود از آن رو بر مستمری بازنشستگان تاثیر گذار است که بسیاری معتقدند شرایط مستمری بازنشستگی نباید به گونه‌ای باشد که کارگران شاغل با دستمزدی پائین‌تر از بازنشستگان به کار مشغول باشند.

به عقیده این گروه برای تشویق کارگران به ادامه کار و نیز جلوگیری از تشویق آنان به تمایل به بازنشستگی پیش از موعد نمی‌توان مستمری بازنشستگان را با فاصله زیادی از حداقل دستمزد تعیین کرد،چرا که در صورتی که بازنشستگان مستمری قابل توجهی دریافت کنند ممکن است کارگران سعی کنند تا هر چه زودتر بازنشسته شده و خود را در گروه بازنشستگان با مستمری مناسب‌تر از حقوق جای دهند.

در شرایط کنونی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعیین مستمری شان ناراضی‌اند. آنان معتقدند که با توجه به  این‌که در تمامی سال‌های اشتغال‌شان حق بیمه پرداخت کرده‌اند، انتظار دارند‌در سال‌های بازنشستگی از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار باشند.

بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف است تا برای تعیین مستمری‌ها نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال بعد را در نظر بگیرد.

در ماده 96 آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین‏ اجتماعی در این باره گفت: بازنشستگان ناچار به تحمل هزینه‌هایی هستند که مستمری‌های شان پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

او با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد غذایی گفت‌: بازنشسته حق دارد که تغذیه‌ای نسبتا مناسب داشته ‌باشد،‌ اما در شرایط کنونی تهیه غذای مناسب برای بازنشستگان ممکن نیست.

به گفته خبازها بازنشستگان انتظار دارند که شرایط بهتری برایشان پیش‌بینی شود تا از دستیابی به زندگی آرام باز نمانند.

کد خبر 42952

برچسب‌ها