سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود، ضوابط بیمه شدن مجریان طرح‌های خود اشتغالی و کار آفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران را اعلام کرد.

در بخشنامه صادره از سوی حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به توافق به عمل آمده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمده است: مجریان طرح‌های خود اشتغالی و کار آفرینی تحت پوشش بنیاد مذکور که مشمول مقررات حمایتی خاص دیگری نباشند از تاریخ 1/1/86 مشمول قانون تأمین اجتماعی ( مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، مشمولین موضوع این بخشنامه مربوط به افرادی است که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر به صورت کارفرما (داشتن کارگر) یا خویش فرما (خوداشتغالی) به استناد گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران به کار اشتغال داشته و معرفی این مشمولین باید از طریق بنیاد یاد شده باشد.

در ادامه این بخشنامه آمده است: افرادی که از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30/11/86 به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند، شروع بیمه آنان از تاریخ 1/1/86 است.

بنابراین لازم است بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه مربوطه، شروع بیمه این افراد از تاریخ 1/1/86 ثبت سامانه شده و نسبت به وصول حق بیمه آنان اقدام شود و ملاک محاسبه به منظور بررسی شرط سنی مقرر برای این گروه از معرفی شدگان نیز همان تاریخ یاد شده (1/1/86) خواهد بود.

بر پایه این گزارش، شعب سازمان تأمین اجتماعی نیز موظفند بلافاصله پس از وصول نتیجه معاینات مربوط، ضمن تعیین نرخ استحقاقی متقاضی، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام کنند.

کد خبر 40779

برچسب‌ها