همشهری آنلاین - نیما شایان: نسخه جولای ۲۰۱۸ رتبه‌بندی وبومتریک حاکیست که در جدیدترین رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دنیا، وب‌سایت دانشگاه هاروارد در جایگاه نخست قرار گرفت و وب‌سایت دانشگاه تهران در بین وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران صدرنشین شد و جای دانشگاه علوم پزشکی تهران را گرفت.

وبومتریک

بر اساس نسخه جولاي 2018 رتبه‌بندي وبومتريك كه اولين نسخه اين رتبه‌بندي در سال جديد ميلادي است، وب‌سايت دانشگاه‌هاي هاروارد، استنفورد، ماساچوست، بركلي، واشنگتن، ميشيگان، آكسفورد، كرنل، كلمبيا و پنسيلوانيا به ترتيب در جايگاه 10 وب‌سايت نخست دانشگاهي در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي جهان قرار گرفتند.

بررسي وضعيت جايگاه وب‌سايت دانشگاه‌هاي ايراني در اين رتبه‌بندي حاكيست كه 20 دانشگاه نخست كه در آخرين رتبه‌بندي 2017 وبومتريكس، در بين دانشگاه‌هاي ايران صدرنشين بودند، همچنان جزو 20 دانشگاه اول كشور قرار دارند اما جايگاه ملي برخي از آنها در رتبه‌بندي جديد تغيير كرده است.

همچنين رتبه جهاني اين دانشگاه‌هاي ايراني در رتبه‌بندي وبومتريكس با رشد يا افول مواجه بوده است؛ اين تغيير در جايگاه جهاني در حالي است كه برخي از آنها جايگاه خود در بين وب‌سايت‌هاي ايراني را همچنان بدون تغيير حفظ كرده‌اند.

اين دانشگاه‌ها بر اساس اولين رتبه‌بندي وبومتريك در سال 2018 به ترتيب عبارت هستند: تهران، علوم پزشكي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، تربيت مدرس، صنعتي اصفهان، علم و صنعت ايران، فردوسي مشهد، علوم پزشكي شهيدبهشتي، شيراز، شهيد بهشتي، واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامي، علوم پزشكي مشهد، علوم پزشكي شيراز، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تبريز، علوم پزشكي اصقهان، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، علوم پزشكي تبريز و اصفهان.

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي ايران (اولين نسخه وبومتريك در 2018 )

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي ايران (آخرين نسخه وبومتريك در 2017 )

دانشگاه

دامنه

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي جهان
(آخرين نسخه وبومتريك در 2017 )

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي جهان
(اولين نسخه وبومتريك در 2018 )

ميزان جهش يا افول وب‌سايت دانشگاه در 2018 نسبت به 2017  در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاهي  جهان

ميزان جهش يا افول وب‌سايت دانشگاه در 2018 نسبت به 2017  در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاهي  ايران

1

2

تهران

ut.ac.ir

532

455

77 پله رشد

يك پله رشد

2

1

علوم پزشكي تهران

tums.ac.ir

511

566

55 پله افت

يك پله افت

3

3

صنعتي شريف

sharif.ir

567

582

15 پله افت

بدون تغيير

4

4

صنعتي اميركبير

aut.ac.ir

863

843

20 پله رشد

بدون تغيير

5

6

تربيت مدرس

modares.ac.ir

869

855

14 پله رشد

يك پله رشد

6

7

صنعتي اصفهان

iut.ac.ir

906

895

11 پله رشد

يك پله رشد

7

5

علم و صنعت ايران

iust.ac.ir

866

922

56 پله افت

دو پله افت

8

8

فردوسي مشهد

um.ac.ir

1025

963

62 پله رشد

بدون تغيير

9

9

علوم پزشكي شهيدبهشتي

sbmu.ac.ir

1172

1074

98 پله رشد

بدون تغيير

10

10

شيراز

shirazu.ac.ir

1213

1197

16 پله رشد

بدون تغيير

11

11

شهيد بهشتي

sbu.ac.ir

1283

1239

44 پله رشد

بدون تغيير

12

14

واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامي

mshdiau.ac.ir

1410

1337

73 پله رشد

دو پله رشد

13

16

علوم پزشكي مشهد

stu.mums.ac.ir

1450

1358

92 پله رشد

سه پله رشد

14

12

علوم پزشكي شيراز

sums.ac.ir

1357

1373

16 پله افت

دو پله افت

15

13

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

kntu.ac.ir

1403

1379

24 پله رشد

دو پله افت

16

15

تبريز

tabrizu.ac.ir

1423

1382

41 پله رشد

يك پله افت

17

17

علوم پزشكي اصقهان

mui.ac.ir

1477

1400

77 پله رشد

بدون تغيير

18

19

واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

srbiau.ac.ir

1549

1456

93 پله رشد

يك پله رشد

19

18

علوم پزشكي تبريز

tbzmed.ac.ir

1536

1477

59 پله رشد

يك پله افت

20

20

اصفهان

ui.ac.ir

1682

1555

127 پله رشد

بدون تغيير

دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، فردوسي مشهد، علوم پزشكي شهيدبهشتي، شيراز، شهيدبهشتي، علوم پزشكي اصفهان و اصفهان جزو دانشگاه‌هايي هستند كه وب‌سايت‌هايشان رتبه خود را بدون تغيير در بين دانشگاه‌هاي ايراني حفظ كرده‌اند.

دانشگاه‌هاي تهران، تربيت مدرس، صنعتي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات از يك پله رشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از دو پله رشد و دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سه پله رشد در بين وب‌سايت‌هاي ايراني برخوردار بوده‌اند. اين قياس بين وضعيت آنها در رتبه‌بندي جولاي 2018 وبومتريك نسبت به آخرين نسخه اين رتبه‌بندي در سال 2017 صورت گرفته است.

بر همين اساس، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي تبريز و تبريز با يك پله افت و دانشگاه‌هاي علم و صنعت ايران، علوم پزشكي شيراز و صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با دو پله افت در بين وب‌سايت‌هاي ايراني مواجه بوده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: بيشترين رشد وب‌سايت‌هاي دانشگاهي ايران در رنك جهاني، به ترتيب متعلق به وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي اصفهان، علوم پزشكي شهيدبهشتي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و علوم پزشكي مشهد است. همچنين بيشترين افت وب‌سايت‌هاي دانشگاهي ايران در رنك جهاني نيز به ترتيب مربوط به دانشگاه‌هاي علم و صنعت ايران، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شيراز و صنعتي شريف است.

کد خبر 396418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =