معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران که برای ارائه گزارش درباره وضعیت ساخت‌وساز و معماری شهر تهران به جلسه شورای شهر تهران رفته بود، به لزوم ارتقای کیفیت زندگی مردم و احیای روح کار و زندگی در مناطق مختلف شهر پرداخت.

محمدمهدي حجت از تغيير رويكرد در مناطق شهري سخن گفت و اينكه هر منطقه شهر با منطقه ديگر متفاوت است و با توجه به اين مسئله نبايد فقط به كالبد شهر توجه كرد.ارائه گزارش از سوي معاون شهردار تهران دستور اصلي جلسه روز سه‌شنبه شوراي شهر تهران بود. اگرچه در اين جلسه اعضاي شورا نيز انتقادهايي را نسبت به وضعيت شهرسازي و معماري در تهران مطرح كردند.

يكي ديگر از موارد مطروحه از سوي مهدي حجت، چراغ سبز دولت به طرح نوسازي بافت فرسوده پايتخت بود كه از سوي شهرداري تهران به رئيس‌جمهور ارائه شد و قرار است از سوي بانك‌ها تسهيلاتي به اين منظور اختصاص يابد. وي با بيان اينكه بهبود وضعيت شهروندان و ارتقاي كيفيت زندگي مردم در مناطق مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: به اين منظور تغيير رويكرد در مناطق شهر را دنبال مي‌كنيم و اينكه هر منطقه شهر تهران با منطقه ديگر از نظر خصوصيات، مغازه‌ها، خانه‌ها، سطح تحصيلات ساكنانش، ويژگي‌هاي رفتاري،

فرهنگي، ميزان تراكم و... متفاوت است و بايد بررسي كنيم كه هرمنطقه چه آورده مثبت يا منفي دارد، زندگي جاري ساكنان هرمحله چگونه است و با چه مشكلات و كمبودهايي دست به گريبان هستند؟ از نظر حجت، حوزه معماري و شهرسازي با اين اقدام از توجه صرف به كالبد شهر پرهيز مي‌كند و به‌دنبال تحول رويكرد به‌منظور ارتقاي كيفيت زندگي خواهد رفت.

به گزارش همشهري، يكي ديگر از تأكيدات حجت حركت به سمت تأمين درآمدهاي پايدار بود. وي در اين‌باره به قانوني اشاره كرد كه در قبل از انقلاب به اخذ 5درصد عوارض براساس قيمت هر ساختمان اختصاص داشت. اين قانون اما بعد از پيروزي انقلاب لغو شد بدون اينكه جايگزيني داشته باشد؛ امري كه از نظر حجت شهرداري را ناچار كرد براي تأمين درآمد به سراغ ساختمان‌سازي‌ برود. به گفته حجت، مردم سالانه 6ميليون تومان حق شارژ آپارتمان مي‌دهند ولي در مقابل بابت خدماتي كه از شهرداري دريافت مي‌كنند، تنها 120هزار تومان درسال مي‌پردازند.

معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران از لزوم تجديدنظر در طرح تفصيلي به‌منظور افزايش كيفيت زندگي در شهر سخن گفت و افزود: ما به‌دنبال بررسي ميزان انحرافات صورت‌گرفته در اجراي طرح تفصيلي هستيم. به گفته حجت، حجم تخلفات صورت گرفته از طرح جامع بيش از اندازه بوده و شهر تهران پر از ساختمان شده است. معاون معماري و شهرسازي در گزارش خود همچنين از تهيه ضوابط شهرسازي سخن گفت و افزود:

از افراد حاضر در شوراي معماري معاونين مناطق آزمون گرفته خواهد شد تا بفهميم كدام‌يك توانايي تحليل معقول نسبت به نماي ساختمان را دارند تا بتوانيم اين وضع نابسامان موجود در نماهاي شهري را اصلاح كنيم. همچنين ماهانه و سالانه مسابقه بهترين نماي تهران را برگزار و نماي نمونه شهر را معرفي خواهيم كرد. وي از اراضي عباس‌آباد به‌عنوان موهبتي الهي براي شهر تهران نام برد و گفت: وجود چنين اراضي‌اي در مركز شهر تهران در مقايسه با ساير شهرهاي دنيا يك استثناست.

حجت در مورد گودهاي رها شده در شهر تهران نيز گفت: تا زمان ارائه طرح و سرمايه‌گذار جديد قرار شده با همكاري معاونت فني وعمران نسبت به مقاوم‌سازي‌ و استحكام آن بخش‌هايي از اين گود كه در معرض خطر است، اقدام كنيم. وي در پايان صحبت‌هايش برخي مصوبات شوراي‌عالي معماري كشور را باعث تحميل بار مالي زياد بر دوش شهرداري دانست و گفت: آن دسته از مصوباتي كه دولت براي شهرداري وضع مي‌كند مثل خريد باغات كن، خودش تأمين اعتبارش را برعهده بگيرد چون شهرداري به هيچ وجه قدرت تأمين بودجه چنين طرح‌هايي را ندارد.واكنش اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به گزارش معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران را در جدول روبه‌رو بخوانيد.

  • سوله‌اي براي شهربازي

تنها تذكر مطرح‌شده در صحن علني سه‌شنبه شوراي شهر تهران اختصاص به اعتراض مجيد فراهاني بابت تبديل سوله بحران به شهربازي توسط نورچشمي‌هاي مديريت سابق شهرداري تهران بود. وي با اشاره به تبديل سوله بحران 40ميليارد ريالي به شهربازي كودك گفت: طي قراردادي به‌مدت 10سال بهره‌برداري از اين سوله به يكي از منصوبان و نورچشمي‌هاي مديريت سابق شهر تهران با بهايي اندك واگذارشده است.

وي خواستار توجه و اجراي مصوبه شورا درباره «الزام شهرداري تهران به در اختيار قراردادن تمامي پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران» شد و گفت: به‌عنوان نماينده مردم تهران متأسفم كه از 102سوله مديريت بحران شهر تهران، تنها 22سوله به‌عنوان پايگاه پشتيباني مديريت بحران در اختيار سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است و بقيه يا براي ورزش در اختيار سازمان ورزش است يا به‌عنوان فضاي كسب‌وكار و كاربري‌هاي غيرمرتبط و غيرمعقولي كه هرجايي برايشان مي‌توان متصور شد به جز «پايگاه پيشگيري و مديريت بحران» مورد استفاده است. فراهاني تأكيد كرد كه بايد در اسرع وقت تمامي اين پايگاه‌ها تخليه شوند و به كاركرد اصلي خود بازگردند.

  • علم آموزي در كنار فهم‌ سياسي

نطق پيش از دستور جلسه روز سه‌شنبه شوراي شهر از سوي زهرا نژاد بهرام قرائت شد. وي ضمن تبريك فرارسيدن 16آذر خواستار ترويج گفتمان عدالت و دمكراسي در محيط دانشگاهي و جامعه شد و گفت: دانشجويان علاوه بر علم آموزي بايد فهم سياسي و قدرت تحليل اتفاقات پيرامون و جامعه را كسب كنند و اين امر محقق نمي‌شود مگر با گشايش فضا و ايجاد فضاي گفت‌وگو و مطالبه‌گري در جنبش‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي. وي همچنين در نطق خود در كنار چالش‌هايي نظير ترافيك،

آلودگي هوا، رانت، فساد و انبساط ساختار مديريت شهري به مسائل ديگري اشاره كرد كه شهر تهران با آن دست به گريبان است. نژاد بهرام نگراني خود را بابت افزايش بي‌رويه و خارج از برنامه جمعيت‌پذيري شهر تهران بدون فراهم‌بودن بسترهاي خدماتي ابراز كرد و از وجود بيش از 27هزار هكتار بافت فرسوده، ناپايدار و ناكارآمد سخن گفت كه از حداقل ايمني در برابر خطرات محرومند. ناايمني 25درصد از بناهاي بلندمرتبه،

جمعيت‌پذيري خارج از برنامه منطقه 22، نگراني بابت وجود 490هزار واحد مسكوني خالي در شهر و بي‌توجهي به كاركرد اراضي عباس‌آباد كه قرار بود به‌عنوان گلوگاه تنفسي تهران حفظ و نگهداري شود ازجمله ديگر دغدغه‌هاي مطرح شده از سوي عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور روز سه‌شنبه بود. وي در پايان از شوراي شهر خواست تا با حركت در مسير برنامه‌ريزي محلي و متناسب با شرايط و موقعيت‌هاي هر محله، ‌ تغيير نگاه و رويكرد نسبت به حوزه شهرسازي از بنگاه اقتصادي مديريت اجرايي شهري به سيستم انتظام بخشي كالبدشهر، پايش و بررسي ميزان تحقق پذيري طرح جامع و طرح تفصيلي و تمركز بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده اقدام كنند.

  • فضاي سرد دانشگاه‌ها، شكاف ميان سياست و جنبش دانشجويي


رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو در صحن علني جلسه روز سه‌شنبه طي سخناني از فضاي نسبتا سرد و راكد دانشگاه‌ها سخن گفت كه حكايت از ايجاد شكاف بين بخش سياسي جنبش دانشجويي و قاطبه دانشجويان دارد. به گفته محسن هاشمي، مسئله اصلي اكثريت بدنه دانشجويان كشور مسائل سياسي نيست چون گرايش‌هاي سياسي نتوانسته‌اند همچون دهه‌هاي 60و 70فضاي پررونقي را در جريان دانشجويي حامي خود ايجاد كنند.وي با اشاره به اينكه 60سال از جنبش اعتراضي دانشجويان به سفر نيكسون، معاون وقت آمريكا به ايران مي‌گذرد، گفت:

با وجود گذشت اين همه سال و فراز و فرودهاي بسيار اما اين جنبش توانسته عناصر اصيل هويت خود، آرمانگرايي و آزاديخواهي، استقلال‌‌طلبي و عدالت‌خواهي را در استقامت بر منافع ملي حفظ كند، ضمن اينكه در مقطع فعلي و دهه‌هاي آينده با توسعه ارتباطات و چرخش آزاد اطلاعات، جرياناتي در جامعه تأثيرگذار و بالنده خواهند ماند كه با مديريت هيجان و شور دانشجويي كه ويژگي طبيعي دوران جواني است،

فضاي دانشگاهي كشور را به سوي فهم و تحليل عميق‌تر حوادث و جريانات اجتماعي سوق دهند. به گفته رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، امروز بحران اجتماعي و فرهنگي در كنار چالش‌هاي سياسي و اقتصادي، در برابر جامعه قرار دارند و جنبش دانشجويي اگر مي‌خواهد تجربيات تلخ گذشته را در مورد سوءاستفاده قرار گرفتن توسط جريانات و جناح‌هاي سياسي تكرار نكند، بايد بتواند خود تحليل و راهبردهاي واقع‌بينانه از شرايط روز و آينده كشور ارائه دهد. از نظر محسن هاشمي امروز جنبش دانشجويي نياز به افق جديدي از فعاليت‌ها دارد،

امروزه بايد آرمان آزاديخواهي در قالب تكيه بر آزادي‌هاي قانوني مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين شكل بگيرد تا امكان سوءاستفاده از آن توسط گروه‌هاي هرج‌ومرج‌طلب يا معاند به‌وجود نيايد، آرمان عدالتگرايي نيز در قالب مطالبه و برخورد با تخلفات قانوني و نهضت قانونگرايي به يك موج فزاينده تبديل شود. وي گفت:

جنبش دانشجويي در آينده ناگزير است كه فراتر از سياست در حوزه فعاليت‌هاي مدني، اجتماعي و فرهنگي با رويكردي علمي عمل كند تا بتواند خاطرات جنبش دانشجويي اثرگذار گذشته را تكرار كند و از مديريت دانشگاه‌ها نيز انتظار مي‌رود كه همسو با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي رياست‌جمهور، بسترهاي لازم را براي تجديد رونق و فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي فراهم كند.

 

 

جدول

جدول

کد خبر 391686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =