مینا شهنی: سازمان تأمین اجتماعی با بیمه کارگران ساختمانی، مسئولیت پرداخت خسارت‌ها را به‌جای کارفرمایان بر عهده گرفته است و بدون توجه به شرایط ایمنی فقط به فکر افزایش تعداد بیمه‌شدگان است.

حمید شمالی، متخصص ایمنی کار در ارتفاع، در پاسخ به این‌سؤال که آیا بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گرهی از مشکل را حل می‌کند؟ گفت: با این نوع بیمه چنانچه حادثه‌ای نظیر سقوط از ارتفاع برای کارگران ساختمانی رخ دهد سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر به جبران خسارت‌هایی مانند غرامت، دیه و برقراری مستمری خواهد بود که به‌نظر می‌رسد پرداخت این گونه خسارت به ضرر سازمان بیمه‌کننده خواهد بود.

به اعتقاد شمالی که یکی از مقالات همایش مقررات ملی ساختمان را ارائه داده بود، در سازمان‌های بیمه‌گر درصورت اجرای قراردادهای بیمه‌ای که منجر به پرداخت خسارت می‌شود و تعهدات مالی در بر خواهد داشت، باید نسبت به برقراری شرایط خاص برای پرداخت بیمه اقدام کنند.

با توجه به توضیحات ارائه شده سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی تنها در حالی باید نسبت به پرداخت غرامت اقدام کنند که شرایط خاصی را تعریف کرده باشند و درصورت کوتاهی کارفرمایان از ایجاد شرایط ایمنی، کارفرما باید به پرداخت غرامت و حتی در بسیاری موارد پرداخت جریمه نیز مجبور شود.

اما در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی با بیمه کارگران ساختمانی یا به عبارت بهتر کارگاه‌های ساختمانی مسئولیت پرداخت خسارت‌ها را بر عهده گرفته است.

پیمان‌کار یا کارفرما در این موارد با پرداخت حق بیمه برای کارگاه و کارگرانش دیگر نیازی به تأمین شرایط ایمنی نمی‌بیند چرا که درصورت بروز حادثه با پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، در واقع خطری کارفرما را تهدید نخواهد کرد.

گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی کشور با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تازگی اقدام به ایجاد شرایطی برای بیمه کارگران روزمزد ساختمانی کرده‌است.

صمدالله فیروزی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، در این‌باره گفته‌است: پس از تدوین آیین‌نامه چگونگی بیمه تأمین اجتماعی کارگران روز مزد ساختمانی، تمامی طرح‌های ساختمانی مکلف به بیمه کارگران خواهند شد،هر چند هم‌اکنون  کارگاه‌های ساختمانی به هنگام دریافت پروانه کار در شهرداری نیز سهمی به‌عنوان بیمه کار و حوادث می‌پردازند و به این ترتیب تمامی افراد شاغل در کارگاه‌های ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه ‌می‌شوند.

نحوه محاسبه مبلغ این ‌نوع بیمه بر اساس درصدی از متراژ بنای در حال ساخت تعیین شده و از کارفرمایان گرفته می‌شود.

بر اساس گفته‌های سرپرست دفتر‌ برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه در حال حاضر اگر کارگران روز مزد ساختمانی دچار حادثه ناشی از کار شوند، بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی با آنان برخورد می‌شود، به این معنا که درصورت نیاز به مداوا از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره‌ خواهند برد و چنانچه حادثه منجر به فوت شود برای بازماندگان مستمری برقرار می‌شود.

در خبر دیگری نیز سازمان تأمین اجتماعی از بیمه پیک‌های موتوری و روزنامه‌فروشان دوره‌گرد خبر داده‌است.

فرخ ملکوند، سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در این باره گفت: طرح « پوشش بیمه‌ای مشاغل فاقد کارفرما» پیشنهادی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مراحل تصویب خود را طی می‌کند.

بدین ترتیب کلیه آحاد جامعه فاقد کارفرما همچون «پیک‌های موتوری» و «روزنامه فروشان دوره‌گرد» نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در بیمه این افراد نیز هم‌چون شاغلان صنایع دستی و صنعت‌گران بدون کارفرما حق بیمه سهم کارفرما را از دولت دریافت کند به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور تمامی افراد جامعه با پرداخت حق بیمه از سوی دولت به خانواده سازمان تأمین اجتماعی خواهند پیوست.

به این وسیله شاید سقف بیمه شدگان تأمین اجتماعی در کشور به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه برسد.

به گفته حسینعلی ضیایی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس برنامه چهارم توسعه تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی باید به 10 میلیون نفر برسد و سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است که حتما این بند از قانون چهارم توسعه را اجرا کند.

کد خبر 38592

برچسب‌ها