تهران در میان آلوده‌ترین شهرهای جهان از نظر ذرات معلق رتبه ۴۱۴را دارد.

چگونه خود را از آلودگی هوا دور نگه دارید

براساس آخرين گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO) به لحاظ آلاينده ذرات معلق كمتر از 10ميكرون از بين 2972شهر مورد مطالعه، شهر تهران در رتبه 331آلودگي قرار داشته و از منظر آلاينده ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون(آلاينده اصلي تهران كه توسط وسايل نقليه توليد مي‌شود) در رتبه 497آلودگي بوده كه ميانگين اين دو عدد رتبه تهران را به 414مي‌رساند.

براساس اين گزارش منتشرشده از سوي سازمان بهداشت جهاني (WHO) درخصوص وضعيت آلاينده ذرات معلق در شهرهاي جهان كه مربوط به مه‌ سال 2016 است، بيش از 80درصد مردم جهان در معرض آلودگي هواي بيش از حد استاندارد قرار دارند. اين آمار مربوط به شهرهايي است كه وضعيت آلودگي هوا در آنها اندازه‌گيري مي‌شود. اطلاعات اين پايگاه داده نشان مي‌دهد، شهرهاي با جمعيت بالا و سطح درآمد پايين، بيش از ساير شهرهاي جهان در معرض آلودگي هواي فراتر از حد استاندارد قرار دارند.

براساس جديدترين آمار پايگاه داده سازمان بهداشت جهاني، در 98درصد شهرهاي با سطح درآمد متوسط و كم و داراي جمعيت بيش از 100نفر غلظت آلاينده ذرات معلق فراتر از استاندارد سلامت سازمان بهداشت جهاني قرار دارد كه اين ميزان براي كشورهاي با درآمد بالا درحدود 56درصد است. به گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، طي 2سال گذشته، بانك داده سازمان بهداشت جهاني با پوشش اطلاعات آلاينده‌هاي ذرات معلق (PM10 و PM2.5) شهر از 103كشور جهان دوبرابر شده و بسياري از شهرهاي جهان را پوشش مي‌دهد.

شرايط نامطلوب كيفي هوا در بسياري از شهرها عامل افزايش آمار سكته مغزي، بيماري قلبي، سرطان ريه و بيماري‌هاي حاد و مزمن تنفسي ازجمله آسم شده است. سازمان بهداشت جهاني در آخرين بررسي خود توانسته است داده غلظت ذرات معلق (PM10 و PM2.5) براي 795شهر در 67كشور را در بازه زماني سال‌هاي 2013- 2008 مقايسه كند. اين آمار نشان مي‌دهد، سطح جهاني آلاينده ذرات معلق، 8درصد افزايش يافته اين درحالي است كه در برخي مناطق بهبود نسبي رخ داده است.

بيشترين سطح آلودگي هواي شهري در كشورهاي با درآمد كم و متوسط در شرق مديترانه و مناطق جنوب شرق آسيا رخ داده است كه سطح متوسط سالانه ذرات معلق در اين مناطق اغلب بيش از 5تا 10برابر حد مجاز WHO قرار داشته است. اين مطالعه نشان مي‌دهد در مناطق شرق مديترانه، جنوب شرق آسيا و مناطق كم‌درآمد در غرب اقيانوس آرام، سطح آلودگي هواي شهري در بيش از دو سوم از شهرها بيش از 5درصد افزايش يافته است.

اطلاعات غلظت سالانه آلاينده‌هاي (PM10 و PM2.5) در شهر تهران و برخي ديگر از شهرهاي كشور نيز در اين گزارش آمده است. اطلاعات مربوط به آلاينده ذرات معلق شهر تهران با استناد بر اطلاعات 21ايستگاه سنجش كيفيت هوا متعلق به شركت كنترل كيفيت هوا براساس اطلاعات سال 2014ذكر شده است. به لحاظ آلاينده PM10 از بين 2972شهر مورد مطالعه، شهر تهران در رتبه 331آلودگي قرار داشته و از منظر آلاينده PM2.5در رتبه 497آلودگي بوده است. به گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، آمار مربوط به 20شهر آلوده جهان از منظر آلاينده‌هاي PM10و PM2.5 نيز نشان مي‌دهد، شهر زابل در ايران با ميانگين غلظت سالانه 217ميكروگرم بر مترمكعب، آلوده‌ترين شهر جهان از منظر آلاينده PM2.5و در رتبه سوم آلودگي به لحاظ آلاينده PM10 بوده است. شهر بوشهر از ايران نيز در بين 20شهر آلوده جهان به لحاظ آلاينده PM10 قرار دارد. در جديدترين گزارش سازمان بهداشت جهاني (سال 2016)، با وجود افزايش دو برابري اطلاعات پايگاه داده ذرات معلق شهرهاي جهان، همچنان اطلاعات آماري غلظت آلاينده ذرات معلق در برخي از شهرها به‌ويژه در كشورهاي آفريقايي موجود نيست.

سازمان بهداشت جهاني با هدفگذاري روي كاهش آلاينده‌هاي كليدي مؤثر بر سلامت انسان به‌ويژه آلاينده PM10 ، دستورالعمل جهاني در اين خصوص ارائه كرده كه براساس آن با كاهش سطح آلودگي ذرات معلق PM10 از 70به 20ميكروگرم بر مترمكعب، آمار مرگ‌ومير منتسب به آلودگي هوا تا 15درصد كاهش خواهد يافت.

کد خبر 368105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =