منطقه۱۲ تهران به‌عنوان قلب تاریخی و اقتصادی پایتخت و کشور در چند روز گذشته شاهد اجرای تغییرات ترافیکی در برخی از معابر این منطقه است.

منطقه ۱۲ تهران

 اين منطقه با وجود بازار بزرگ تهران و مراكز تاريخي و فرهنگي كه از اصلي‌ترين جاذبه‌هاي گردشگري پايتخت به‌شمار مي‌روند از جمعيت‌پذيرترين مناطق پايتخت در طول روز هستند. روزانه صدها هزار نفر براي كسب و كار يا بازديد از جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي اين منطقه وارد قلب پايتخت مي‌شوند.

اين در حالي است كه حضور گسترده جمعيت ميليوني در گوشه و كنار اين منطقه موجب شده است تا دردسرهاي زيادي نيز براي ساكنين اين منطقه به‌وجود بيايد. از سوي ديگر اصلاح ترافيكي معابر و به‌طور كلي نگاه انسان‌محورانه به ترافيك شهري كه در سال‌هاي گذشته مورد توجه شهرداري تهران بوده، موجب شده است تا پياده‌راه‌هاي متعددي در اطراف بازار تهران يا ديگر خيابان‌هاي اين منطقه مانند باغ سپهسالار به‌وجود بيايد. در گام جديد اجراي اصلاحات ترافيكي براي ارتقاي كيفيت زندگي در اين محدوده از شهر، شهرداري منطقه12 از روز عيد سعيد فطر تغييراتي را در جهت تردد برخي خيابان‌هاي اين منطقه اجرايي كرده است.

شهردار منطقه‌12 درباره معابري كه مسير حركتي در آنها تغيير كرده است، مي‌گويد: اين تغيير مسير شامل خيابان‌هاي مجاهدين اسلام، ناطقي، ابن‌سينا و اجانلو است كه از روز عيد سعيد فطر آغاز شده است. به‌گفته عابد ملكي اين اقدام در راستاي طرح انضباط شهري اجرا شده كه مورد تأكيد شهردار تهران است. شهردار منطقه12 تهران همچنين مي‌گويد: به‌دنبال اجراي طرح ارتقاي كيفيت زندگي در مركز تاريخي تهران و همچنين بهبود وضعيت ترافيكي منطقه از طريق اولويت‌دهي به حمل‌ونقل عمومي؛ درنظر داشتيم با اولويت كاهش حجم عبوري از ميدان بهارستان از يك سو و از سوي ديگر كاهش زمان و مسافت دسترسي به خيابان ايران و حذف تقاطع فخرآباد، تغيير مسير ترافيكي را اجرا كنيم.

در طول يك هفته گذشته نيز تابلوهاي اطلاع‌رساني در معابر منطقه نصب شده است. همچنين اقداماتي چون برداشتن جداول وسط خيابان‌هاي مجاهدين اسلام و ابن‌سينا نيز قبل از عيد فطر انجام شده است. البته با آغاز هفته و شروع روزهاي كاري انتظار مي‌رود بخشي از جمعيت مسافر اين منطقه به‌دليل ناآشنا بودن با مسيرهاي جديد دچار مشكلات ترافيكي شوند. اين در حالي است كه با توجه به نقشه‌هاي روبه‌رو كه جهت جديد تردد در معابر روي آنها مشخص شده مي‌توان كمتر دچار دردسرهاي ترافيكي شد.

آشنایی با تغییرات ترافیکی در قلب تهران

اهالي خيابان ايران براي خروج از اين محله 2مسير پيش رو دارند. اگر شما ساكن اين محله هستيد و قصد داريد به سمت شمال شهر برويد بايد بعد از عبور از تقاطع خيابان‌هاي ايران و مجاهدين اسلام وارد خيابان زرين‌خامه شده و سپس از طريق خيابان ناطقي به ميدان ابن‌سينا برسيد. مسير بعدي هم به سمت ميدان سپاه و بزرگراه صياد شيرازي است.

اگر ساكن خيابان ايران هستيد و قصد داريد به سمت جنوب شهر برويد 2 راه پيش رو داريد. اول اينكه مي‌توانيد از طريق خيابان مجاهدين‌اسلام به ميدان شهدا برسيد و سپس به سمت جنوب شهر عازم شويد. راه ديگر اينكه بعد از عبور از خيابان مجاهدين اسلام وارد خيابان قائن شده و سپس از طريق خيابان ابن‌سينا به ميدان بهارستان برسيد و در مسير جنوب ادامه حركت دهيد.

آشنایی با تغییرات ترافیکی در قلب تهران

اهالي خيابان ايران كه براي رسيدن به محل زندگي خود قبل از اين مجبور بودند ترافيك سنگين ميدان بهارستان را تحمل كنند ديگر نيازي به تردد از اين ميدان شلوغ را ندارند. اهالي اين خيابان قديمي تهران مي‌توانند وارد خيابان مجاهدين اسلام شده و سپس از طريق خيابان اجانلو كه مسير تردد در آن تغيير كرده و شمال به جنوب شده، به خيابان ايران برسند.

خيابان مجاهدين اسلام كه پيش از اين دوطرفه بود در حال حاضر خياباني يك‌طرفه شده كه مسير حركت در آن از غرب به شرق است. يعني اگر قصد رسيدن به ميدان شهدا و خيابان پيروزي را داريد از ميدان ابن‌سينا بايد به سه‌راه مجاهدين رفته و سپس وارد خيابان مجاهدين شويد تا به ميدان شهدا برسيد. پيش از اين بسياري از خودروها از مسير خيابان فخرآباد و ناطقي براي رسيدن به ميدان شهدا استفاده مي‌كردند.

در تغييرات ترافيكي جديد خيابان ناطقي حد فاصل ميدان شهدا تا خيابان زرين خامه نيز شاهد تغيير ترافيكي بوده و هم‌اكنون جهت حركتي آن در مسير شرق به غرب است. به‌عبارت ديگر بسياري از خودروهايي كه پيش از اين براي رسيدن به ميدان شهدا وارد خيابان فخرآباد شده و سپس از طريق خيابان ناطقي به ميدان شهدا مي‌رسيدند هم‌اكنون فقط بايد از خيابان مجاهدين اسلام براي رسيدن به ميدان شهدا استفاده كنند.

  • موافقان و مخالفان تغييرات ترافيكي

در دو سه روزبعد از اجراي تغييرات ترافيكي در معابر شمالي منطقه12مي‌توان نظرات مختلفي را شنيد. نظراتي كه هم ديدگاه مخالف دارد و هم موافق، كه البته تعداد موافقان بيشتر است. حسين‌زاده، يكي از ساكنان خيابان فخرآباد است. وي مي‌گويد: در دو‌سه روز گذشته كه تعطيلات بود و ترافيك خيابان هميشه شلوغ فخرآباد كمتر شده بود اما اجراي اين طرح حتما تأثير خوبي روي زندگي ما خواهد داشت، چراكه اين خيابان به‌دليل خيابان ناطقي تبديل به مسير دسترسي به ميدان شهدا شده بود و هميشه ترافيك داشت. وي ‌ مي‌افزايد: البته راه ورود به خيابان فخرآباد از خيابان ابن‌سينا بسته شده كه بايد براي آن فكري كرد. وي تأكيد مي‌كند كه شايد در روزهاي آينده و با آشنا شدن مردم نسبت به تغيير جهت خيابان شهيد ناطقي ورودي خيابان فخرآباد دوباره باز‌شود.

كمي پايين‌تر از خيابان فخرآباد و در تقاطع خيابان‌هاي ايران و مجاهدين‌اسلام كه به چهارراه آبسردار معروف است وضعيت كمي فرق مي‌كند. راننده يك تاكسي گردشي كه از گرماي هوا نيز كلافه است، مي‌گويد: يك مسافر دربست سوار كردم و وارد اين محدوده شدم اما تغييراتي كه داده‌اند باعث شده تا سردرگم شوم. قبلا از همين خيابان مجاهدين‌اسلام به بهارستان مي‌رسيدم اما الان نمي‌دانم مسير از كدام طرف است. وي با مشاهده تابلوي تغييرات ترافيكي و نقشه‌اي كه مسير را نشان مي‌دهد كمي سر تكان داده و با سرعت وارد خيابان قائن مي‌شود. يكي از كسبه ميدان شهدا نيز مي‌گويد: اگرچه قبلا اينجا شاهد ترافيك زيادي بوديم و با اجراي طرح تغييرات ترافيكي بار خودروها كاهش مي‌يابد اما به‌احتمال زياد اين تغييرات روي كاسبي ما هم تأثير خواهد داشت. البته وي بر اين نكته هم تأكيد مي‌كند كه روان شدن ترافيك موجب مي‌شود تا تردد‌ها منظم شده و مشتريان هم راحت‌تر به خريد خود برسند.

در خيابان ناطقي كه بالاتر از ميدان شهدا قرار دارد و پيش از اين بار ترافيكي خيابان ابن‌سينا را از طريق خيابان فخرآباد به ميدان شهدا مي‌رساند ترافيك روان‌تري جريان دارد آن هم در خلاف جهت قبل. خيابان ناطقي كه پيش از اين خودروها اجازه تردد در مسير غرب به شرق آن را داشتند اكنون تبديل به خياباني شده كه مسير ورود به آن از خيابان 17شهريور است و در نهايت به ميدان ابن‌سينا مي‌رسد. يكي از اهالي اين خيابان نيز مي‌گويد: ما قبل از اين براي رسيدن به منزلمان از خيابان فخرآباد تردد مي‌كرديم. اما الان كه جهت حركتي خيابان ناطقي تغيير كرده براي رسيدن به خانه دچار مشكل شده‌ايم و بايد راه‌هاي جديد را امتحان كنيم. راه جديد براي اين شهروند نيز استفاده از خيابان مجاهدين اسلام است كه ترافيك كمتري نسبت به وضعيت قبل خيابان فخرآباد دارد. اما اين روزها مأموران پليس راهور تهران بزرگ بيشتر از ديگران بايد در محل انجام تغييرات ترافيكي حضور داشته باشند تا گره‌هاي جديد ترافيكي به‌دليل ناآشنا بودن شهروندان را برطرف كنند.

يكي از افسران وظيفه پليس حاضر در محل مي‌گويد: البته الان در تعطيلات هستيم و ترافيك كمتر از روزهاي ديگر است اما در حال حاضر هم تعدادي از رانندگان عبوري به‌دليل ناآشنا بودن به مسيرهاي جديد دو سه بار خيابان‌ها را دور مي‌زنند تا مسير خود را پيدا كنند. به‌گفته وي اهالي منطقه به‌دليل آشنايي با خيابان‌هاي اين محدوده مشكل كمتري دارند.

کد خبر 339347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =