همشهری آنلاین: دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی قاین بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی، از دانشگاه بیرجند جدا شده و مجموعه این سه دانشکده به دانشگاه ارتقا پیدا کردند.

به گزارش پایگاه رسمی دانشگاه بیرجند، شورای گسترش آموزش عالی با جدا شدن دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی قاین از دانشگاه بیرجند و ارتقاء آن به دانشگاه و همچنین با تغییر نام دانشگاه قاین به دانشگاه بزرگمهر قاینات موافقت قطعی به عمل آورد.

این مؤسسه آموزش عالی در دهم اردیبهشت ماه 1384 با عنوان آموزشکده فنی قاین مجوز تأسیس گرفت و به عنوان اولین آموزشکده اقماری دانشگاه بیرجند در مهر ماه 84 دانشجو پذیرفت.

آموزشکده فنی قاین در خرداد ماه 90 به دانشکده فنی قاین ارتقا پیدا کرد. در تیر ماه 92 با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی دو دانشکده علوم پایه و علوم انسانی در این دانشکده تاسیس شد و در نهایت سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی از دانشگاه بیرجند جدا و به سطح دانشگاه ارتقاء یافت.

 

 

کد خبر 246494