همشهری آنلاین: همایش ملی فضای مجازی و هویت، بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی موسسه مطالعات ملی در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ترجمان فضای مجازی و اقعیت نوپدیدی است که با کار کردهای فراوان و متنوع خود ، مسائل و تغییرات تازه ای را موجب شده و به شکل گیری نوعی دنیای مجاز واقعی انجامیده و در همۀ روندها، ظرفیت ها و نگر ش های جهان واقعی تأثیر گذاشته و به بروز مسائل و پیدایش روابط جدید انجامیده است. ویژگی های فضای مجازی آن را توانا ساخته تا در سکان داری جهان واقعی تأثیرات عمیق و گسترده ای از خود به جای گذارد. از این رو این فضا به پدیده ای تبدیل شده است که لزوم شناخت و توجه بدان اهمیتی دوچندان یافته و تلاش برای رصد، پیش بینی و مدیریت آن موضوع مهم فکری و عملی روز شده است.

بر همین اساس، مؤسسه مطالعات ملی، که چندین سال پیاپی با دغدغه هویتی اقدام به برگزاری همایش های مختلف در ابعاد ملی و بین المللی نموده است؛ در ششمین همایش سالانه خود، با هدف شناخت گفتمان هویتی فضای مجازی، آسیب شناسی هویت در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای تحکیم و تقویت هویت ایرانی اسلامی، مدیریت مناسب هویت در فضای مجازی، و آینده شناسی هویت ایرانی اسلامی در فضای مجازی، اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «فضای مجاری و هویت» با محورهای زیر می کند. هر چند محورهای همایش منحصر به موارد زیر نبوده و سایر موضوعات مرتبط با همایش نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱- فضای مجازی و هویت؛ نظریه‌ها و دیدگاه‌ها

۲- فضای مجازی و هویت ایرانی - اسلامی

۳- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران

۴- آینده شناسی هویت ایرانی - اسلامی در فضای مجازی

کد خبر 236356

برچسب‌ها