گروه ادب و هنر: جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی در بیانیه‌ هشداردهنده‌ای، از وضع خط فارسی در فضای کامپیوتر و ارتباطات سیار، ابراز نگرانی و بر ضرورت صیانت از این خط تأکید کرده‌اند.

در قسمتی از این بیانیه که به امضای استادان و اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رسیده ، آمده است: اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت خط فارسی به‌عنوان خط رسمی و مشترک مردم ایران تأکید ورزیده و کاربرد آن را در اسناد و مکاتبات رسمی ضروری دانسته است.

 استادان بزرگ ادب فارسی و بنیانگذاران گروه‌های زبان و ادب فارسی نیز همواره به خط شیوای فارسی عشق ورزیده‌اند و لزوم صیانت از آن را یادآور شده‌اند. 

در سال‌های اخیر تحولات گسترده و شتابان در عرصه‌ فناوری بویژه در رایانه (کامپیوتر) و ارتباطات سیار باعث شده که متخصصان ما نتوانند در زمینه‌ تطابق بخشیدن خط فارسی با فناوری‌های نوین، چنانکه باید و شاید، چاره‌اندیشی کنند و همچون جوامع دیگر در این زمینه تدبیری بایسته و جامع بیندیشند و همین تأخیر، به نگرانی‌هایی در میان اصحاب فرهنگ و دوستداران خط فارسی دامن زده است. به نظر می‌رسد که این نگرانی‌ها تا حدود زیادی بجا و بحق و شایسته بررسی و چاره‌اندیشی است. 

به یقین تداوم شرایط کنونی، نه در شأن فرهنگ و ملت بزرگ ایران است و نه افتخاری برای مسئولان محترم امر بویژه متولیان امور فنی و فرهنگی محسوب می‌شود.

کد خبر 23087

برچسب‌ها