تمامی هزینه‌های مالی که در پروژه پیاده‌راه‌سازی 17شهریور صورت گرفته براساس مواد قانونی و دستور کمیسیون ماده 5 بوده و اقدامی خارج از آن، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت نگرفته است.

به گزارش همشهری، پیرو مصاحبه مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با خبرگزاری ایلنا، این سازمان ضمن تکذیب فاقد سند بودن هزینه‌کرد‌های پروژه پیاده‌راه امام حسین در جوابیه‌ای اعلام کرد که تمامی هزینه‌های صورت‌گرفته در این پروژه براساس دستور کمیسیون ماده 5 بوده است.

جوابیه سازمان زیباسازی به ایلنا (خبرگزاری کار جمهوری اسلامی) به این شرح است: با توجه به اینکه آن خبرگزاری محترم اقدام به انتشار خبری از قول مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر سیدمحمد جواد شوشتری کرده که در آن عنوان شده برای این پروژه هزینه فاقد سند وجود دارد و مبلغ آن میان 5تا 8میلیاردتومان است، گفتنی است تمامی هزینه‌های مالی که در پروژه پیاده‌راه‌سازی 17شهریور صورت گرفته براساس مواد قانونی و دستور کمیسیون ماده 5 بوده و اقدامی خارج از آن، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت نگرفته است.

از سوی دیگر پروژه پیاده‌راه 17شهریور، حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا، پروژه‌ای کارشناسی است که با نظارت و تصمیم‌گیری شورای شهر تهران پیش رفته است، از این‌رو هیچ‌گونه فعالیت و هزینه‌ای بدون وجود سند در آنجا انجام نشده است و طبق مصاحبه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با آن خبرگزاری محترم در تاریخ 1391.8.14، پیاده ‌راه 17شهریور ردیف بودجه دارد و تمامی هزینه‌هایی که برای پیشبرد این طرح صورت گرفته، دارای سند بوده که این اسناد در سازمان زیباسازی شهر تهران موجود است.

کد خبر 219494

برچسب‌ها