همشهری آنلاین: وال‌های کوهان‌دار اغلب در پارک ملی فیوردهای کنایی در آلاسکا در حاشیه اقیانوس آرام شمالی دیده می‌شوند. اندازه بزرگ این وال‌ها باعث می‌شود شلپ و شلوپ زیادی راه بیندازند.

 وال‌های کوها‌ن‌دار نر به طور میانگین تا طول 14 متر و وزن متوسط 25 تن رشد می‌کنند. وال‌های ماده حتی بزرگتر می‌شوند و طول متوسط‌شان به 14.9 متر و وزن‌شان به 35 تن می‌رسد.
وال‌های کوهان‌دار با شکل بدنی متمایز و باله‌های جانبی به طور غیرمعمول درازشان که تقریبا به اندازه یک سوم طول کل بدن وال است، مشخص می‌شوند. باله‌های پشتی این وال‌ها به شکل یک زائده کوچک مثلثی‌شکل با یک کوهانی است که هنگامی وال پشتش را برای شیرجه رفتن قوس می‌دهد، خود را نشان می‌دهد.

وال‌های کوهان‌دار اغلب سفید هستند یا بخشی از بدن‌شان سفید است. یک علامت سفیدرنگ روی بخش زیرین دم این وال‌ها وجود دارد شکل آن برای هر وال منحصر به فرد است.


وال‌های کوهان‌‌دار از گونه‌های در معرض خطر انقراض هستند. جمعیت‌ها آنها در سراسر جهان در سال 2007 بین 30 تا 40 هزار وال تخمین زده شد.

تصور می‌شود جمعیت این وال‌ها در اقیانوس آرام شمالی در آلاسکا حدود 6000 وال باشد.

کد خبر 215164

برچسب‌ها