همشهری آنلاین: ته سیگار اگر خوب خاموش نشود و مجاور مواد قابل اشتعال قرار گیرد با 500 درجه سانتیگراد حرارت، می‌تواند همه چیز را آتش بزند

توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی در خصوص ته سیگار و کبریت

توصیه‌ها و هشدارهای زیر را جدی بگیریم:

  • هنگام عبور از خیابان و پیاده ‌و توجه داشته باشید هرگز ته سیگار روشن خود را پرتاب نکنید. چون امکان دارد از طریق نورگیرها و کانال ‌ای هواکش در زیرزمین‌های منازل و انبارها و کارگاه‌های تولیدی و پارکینگ‌ها، روی مواد قابل اشتعال افتاده و باعث بوجود آمدن آتش سوزی بزرگ شوند.
  • انداختن ته سیگار از پنجره اتومبیل به اطراف ایجاد آتش سوزی خواهد کرد.
  • در کارخانجات و کارگاه‌ها اطاقک مخصوص با زیرسیگاری مخزن‌دار به تعداد کافی برای افراد سیگاری در نظر گرفته شود و ساعات مشخصی را جهت آن در نظر بگیرید.
  • در محل‌هایی که سیگار کشیده می‌شود زیر سیگاری به اندازه کافی بگذارید. زیر سیگاری باید بزرگ و کافی باشد و بهترین نوع زیر یگاری آن است که دارای مخزن آب باشد.
  • ظروف زباله در ساختمان‌ها و ادارات و کارگاه‌ها باید فلزی و درپوش‌دار باشد.
  • در محل‌هائی که خطر آتش‌سوزی وجود دارد تابلوی سیگار نکشید یا استعمال دخانیات ممنوع است را نصب نمائید.
  • در رختخواب سیگار نکشید. بخصوص هنگامی که داروهای خواب‌آور و مسکن اعصاب مصرف نموده‌اید.
  • کبریت و فندک را در دسترس بچه ‌ها قرار ندهید. بچه‌ها به آتش‌بازی علاقمندند و از خطرات آن بی خبر، لذا وقتی آتش سوزی بدست بچه‌ها رخ دهد از ترس فرار می‌کنند و آتش را به حال خود باقی می‌گذارند و آتش توسعه پیدا می‌کند.
  • تشویق به ترک نمودن سیگار توسط کارفرمایان از نیاز ای جامعه می‌باشد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 166018

برچسب‌ها