همشهری آنلاین: آزمایش تراکم‌سنجی استخوان به افراد در معرض خطر پوکی استخوان یا شکستگی کمک می‌کند تا دریابند چه حدی از قادرت و تراکم استخوانی‌شان را حفظ کرده‌اند.

افرادی که قبلا دچار شگستگی یا پوکی استخوان شده‌اند، یا سابقه خانوادگی این مشکلات را دارند، ممکن است نامزد انجام تراکم‌سنجی استخوان شوند، به خصوص اگر سنشان بالای 65 سال باشد.

تراکم‌سنجی استخوان این اطلاعات را در اختیار پزشک قرار می‌دهد:

• تعیین تراکم استخوان پیش از رخ‌دادن شکستگی.

• تایید تشخیص پوکی استخوان پس از رخ دادن شکستگی.

• پیش‌بینی خطر شکستگی‌های آینده.

• ارزیابی تاثیربخشی درمان‌ها برای جلوگیری از کاهش تراکم استخوان.

HealthDay News, 20 Feb., 2007

کد خبر 16207