همشهری آنلاین: اعتیاد به مواد غیرمجاز روانگردان یا الکل می‌تواند مجموعه‌ای از تغییرات رفتاری و جسمی را در نوجوانان باعث شود.

از جمله علائمی که بیانگر احتمال معتادشدن یک نوجوان هستند، می‌توان به اینها اشاره کرد:

• در خود فرو رفتن و تودارشدن در برخورد با خانواده و دوستان.

• بی‌علاقگی به فعالیت‌ها و تفریحاتی که قبلا باعث لذتش می‌شد.

 • افت تحصیلی و غیبت‌های مکزز از مدرسه.

• نوسان خلق، اضطراب، خشم و افسردگی.

• دوستی با گروه جدیدی از افراد، به خصوص آنهایی که به استفاده از مواد غیرمجاز مشهورند.

• تغییرات در الگوی خواب و خوراک.

• کاهش یا افزایش سریع وزن.

HealthDay News, 8 Feb., 2007

کد خبر 15313

برچسب‌ها