همشهری آنلاین: ایران در بیش از ۲ هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتى گسترده امپراطورى است. از آنجا که هر حکومتى نیازمند نظم و امنیت است در نتیجه کشور ما انواع سیستم‌هاى ایجاد نظم و امنیت را در طى تاریخ مورد آزمایش قرار داده است.

تاریخچه پلیس در ایران

اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلى یعنى سازمان پلیس در ایران به حدود 100 سال پیش مربوط می‌شود.

ناصرالدین شاه قاجار در سفرهاى 3 گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکى به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسى جدید را در ایران پایه گذارى کرد.

این پلیس در طى 100 سال گذشته و تا پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن سال 1357 از فراز و نشیب‌هاى متفاوت برخوردار بوده است.

پلیس ایران براى مدت‌هاى طولانى از 2 قسمت مهم پلیس شهرى و ژاندارمرى (مرزى و روستایى) تشکیل شده بوده، کمیته انقلاب اسلامى نیز به عنوان یکى از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلى و دفاع از ارزش‌هاى انقلاب در داخل کشور در بعد از پیروزى انقلاب به این مجموعه افزوده شد.

کثرت نیروهاى پلیس در بعد از انقلاب و ضرورت‌هاى ادغام این نیروها باعث شد تا در سال 1370 با تصمیم مجلس شوراى اسلامى این 3 نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.

براساس قانون جدید، پلیس ایران جزیى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

پلیس جدید ایران در 3 بخش تقریباً مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى سیاسى تشکیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریباً در ساختار سیستم پلیس کلیه کشورهاى جهان مشترک مى باشد.

اما وجود سازمان عقیدتى سیاسى از ویژگی‌هاى سیستم پلیس ایران محسوب مى‌گردد. این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزشهاى انقلاب و ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسى است اقدام نماید.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 148067

برچسب‌ها