همشهری آنلاین: اواخر سال 1384 موضوع تشکیل کمیته ملی حافظه جهانی در ایران مطرح شد به دنبال رایزنی کمیسیون ملی یونسکو با برخی نهادهای فرهنگی قرارشد، دبیرخانه این کمیته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی باشد

کمیته ملی حافظه جهانی در ایران

در نخستین گام مدیران و کارشناسان برخی کتابخانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی به رایزنی درباره ترکیب افراد و سازوکار فعالیت کمیته پرداختند.

در نتیجه با مشورت کمیسیون ملی یونسکو، دستورالعملی با عنوان دستورالعمل اجرایی کمیته ملی حافظه جهانی در 6 ماده و 2 تبصره در تاریخ 15/6/1385 تدوین شد.

more

  آثار ثبت شده در فهرست حافظه جهانی یونسکو / ثبت 2 اثر ایرانی در حافظه جهانی

برمبنای این دستورالعمل مقرر شد، اعضای کمیته ملی حافظه جهانی متشکل از رؤسا یا نمایندگان نهادهای زیر و 6 نفر از صاحبنظران حوزه میراث مستند باشند:

بر این مبنا پس از صدور حکم اعضا از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، جلسات کمیته رسما آغازشد.

در نخستین جلسه علی اکبر اشعری، رئیس وقت سازمان اسناد وکتابخانة ملی به عنوان رئیس، محمدعلی احمدی ابهری به عنوان نایب رئیس و معصومه سادات میرپوریان به عنوان دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی انتخاب شدند.

شرح نمادهای نشانه حافظه جهانی

این نشان از 4 دست به عنوان نمادی از اقوام ملل گوناگون از 4 گوشة جهان تشکیل شده است که در اطراف دایره حلقه زده و از آن حفاظت می‌کنند.

فرم دایره در فرهنگ‌های مختلف و نیز برخی از ادیان و فرهنگ‌های کهن نماد جهان پاک و جاودانگی است و نماد جهان هستی می‌باشد.

در طراحی این نشان مجموعه فرم‌ها و نمادها، محصور بین دو حرف o در انگلیسی قرارگرفته‌اند. این 2 حرف به طراحی لوگو تایپ نشانه لاتین آن توسط سازمان یونسکو اشاره دارد که روی حرف o در دو کلمه memorize و world تاکید شده است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 146069