همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات‌های خریداری، حمل، نگهداری سلاح‌های گرم و سرد جنگی یا سلاح‌های شکاری یا قطعات موثر و یا مهمات غیرمجاز آنها را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به بررسی ماده 7 این لایحه پرداختند.

طبق ماده 7 هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس تعزیری از 91 روز تا 10 سال محکوم می‌شود. مجازات نگهداری، حمل و خریداری موارد یاد شده به ترتیب زیر می‌باشد:

طبق جزء الف این ماده مجازات نگهداری، حمل و خریداری سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال است.

طبق جزء ب این ماده مجازات نگهداری، حمل و خریداری سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال است.

طبق جزء پ این ماده مجازات نگهداری، حمل و خریداری سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمان آن حبس از 2 تا 8 سال است.

طبق جزء ت این ماده مجازات نگهداری، حمل و خریداری سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آنها حبس از 5 تا 10 سال است.

طبق تبصره ماده 7 هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد تشدید می‌شود.

این قانون با 108 رای موافق ، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

 

کد خبر 138026

برچسب‌ها