چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۴ - - ۳۸۵۱
كمياب ترين افعي ايران در خانه يك محقق
شرقي ترين افعي دنيا فقط در ايران
005742.jpg
معصومه صفايي
افعي روي دستش مي خزد؛ يك افعي ارمنستاني. زبانش را مدام بيرون مي آورد و كنجكاوانه دور و اطرافش را مي پايد. از او مي پرسم، نمي ترسي نيشت بزند؟ با خونسردي دستي روي سر مار مي كشد و مي گويد رفتارش را كاملا مي شناسم. به رغم آنچه همه تصور مي كنند، تا وقتي كه مار به طور جدي در معرض خطر قرار نگيرد، گاز نمي گيرد. لمس دست من زياد برايش دلهره آور نيست.
آن طرف تر يك جفت افعي دماوندي كه از خطرناك ترين و كمياب ترين افعي ها هم هستند، روي يك تخته سنگ زير نور يك لامپ هالوژن به خيال خودشان آفتاب گرفته اند. چند تخته سنگ كوچك، بستري از سنگريزه، بوته اي گون و لامپ هالوژني كه نقش خورشيد را ايفا مي كند، كل زيستگاه فعلي اين دو مار را تشكيل مي دهد. اينجا آكواريوم يك موزه نيست، بلكه جعبه اي ست دست ساز با يك ديواره شيشه اي، در گوشه اي از خرپشته يك خانه كاملا مسكوني. البته ظاهرا به نظر مي رسد، دو افعي دماوندي، چندان هم از اين وضعيت ناراضي به نظر نمي رسند. شايد چون نسبت به بقيه افعي هايي كه بعد از زنده گيري توسط مارگيران سر از آزمايشگاه ها و انستيتوها درمي آورند و بعد از زهرگيري به كوره مارسوزي سپرده مي شوند، شانس آورده اند.
خسرو رجبي زاده، يك خزنده شناس جوان است و مدت هاست كه همه زندگي اش را وقف خزندگان و شناسايي آنها و رفتار و زيستگاهشان كرده است؛ موجوداتي كه شايد به نظر خيلي از آدم ها وحشتناك، چندش آور يا حتي نحس باشند. او پايان نامه فوق ليسانسش را به طور تخصصي روي افعي دماوندي انتخاب كرده و به همين دليل هم چند ماه قبل، اين دو افعي را از لار براي انجام امور تحقيقاتي و تكميل اطلاعاتش به لحاظ مورفولوژي، بيولوژي و رفتارشناسي به خانه اش آورده است. البته پس از اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست. قرار هم بر اين است كه شرقي ترين افعي كره زمين بعد از اتمام تحقيقات به موزه تاريخ طبيعي سپرده شوند تا به عنوان نمونه هاي كمياب شرقي ترين افعي ايران به نمايش گذاشته شوند، البته به صورت فيكس شده يا همان به گويش خودمان مرده، اما مهندس رجبي زاده مي گويد: اصلا دوست ندارم كه آنها در فرمالين، الكل يا هر ماده ديگري نگهداري شوند، ترجيح مي دهم بعد از پايان تحقيقاتم آنها را دوباره به محلي كه از آنجا زنده گيري شان كرده ام، بازگردانم. چون با توجه به جمعيت كم و آسيب پذير اين گونه، يك جفت هم براي طبيعت يك جفت است، اما از آنجا كه موقع اخذ مجوز قول داده ام كه بعد از انجام تحقيقاتم آنها را به صورت فيكس شده در اختيار موزه تاريخ طبيعي قرار بدهم، كمي نگرانم. البته دنبال اين قضيه هم هستم و در صورت موافقت موزه ممكن است افعي ها را به زيستگاه اصلي شان بازگردانم .
البته بعيد هم به نظر مي رسد كه موزه تاريخ طبيعي مخالفتي با بازگرداندن گونه اي كمياب به طبيعت داشته باشد، البته لزوم وجود چنين نمونه كميابي در يكي از موزه هاي بزرگ خاورميانه بر كسي پوشيده نيست، اما انستيتو واكسن و سرم سازي رازي كه سالانه تعداد زيادي از افعي ها را از طبيعت براي زهرگيري، زنده گيري مي كند، مي تواند گزينه و مرجع مناسبي براي دريافت نمونه هاي مورد نياز موزه ها باشد. بنابراين بي ترديد تصميم عاقلانه، بازگرداندن اين زوج افعي خوشبخت به طبيعت است.
افعي دماوند كه در سطح جهان به Vipera latifi شهرت دارد، حدود 38 سال پيش توسط دكتر محمود لطيفي، پايه گذار بخش جانوران سمي انستيتو رازي كشف شد.دكتر لطيفي در واقع ايمونولوژيست است و در زمان كشف اين مار نيز به عنوان ايمونولوژيست در اين انستيتو مشغول بررسي روي آمپول مارگزيدگي آنتي ونوم براي مارهاي ايران بوده است كه يكي از مارگيرهايي كه براي انستيتو از گوشه و كنار كشور مار مي گيرند از لار تعدادي مار مي آورد. دكتر لطيفي پس از دقت در ظاهر مارها متوجه تفاوت يكي از آنها با بقيه مي شود. بررسي هاي دقيق تر نشان داد كه اين گونه كشف جديدي ست؛ بنابراين افعي جديد به آلمان فرستاده شد و با بررسي سه نفر از بهترين متخصصان و خزنده شناسان، نام گونه جديد به احترام دكترلطيفي Vipera latifi گذاشته شد و تحقيقات بعدي نشان داد كه افعي جديد كه از زير جنس افعي هاي كوهستاني ست شرقي ترين افعي كوهستاني دنياست. بنابراين فيروزكوه ايران به عنوان آخرين نقطه زيست  افعي هاي كوهستاني كره زمين مطرح شد. اين پراكنش از جنوب يونان آغاز مي شود و در فيروزكوه خاتمه مي يابد. افعي دماوندي بعد از افعي جعفري، مهلك ترين سم را دارد، اما اينجا در خرپشته مثل يك همستر در گوشه اي از آكواريوم، آرام آفتاب گرفته است. افعي دماوندي در حال حاضر در ليست IUCN (اتحاديه جهاني حفاظت) در رده آسيب پذير قرار گرفته است؛ گونه اي منحصر به فرد كه محدوده پراكنش آن در سراسر دنيا تنها به منطقه البرز مركزي ايران محدود مي شود.
اين افعي زيباي ايران فاصله اي تا صعود به رده در معرض خطر انقراض ندارد. بعيد نيست كه برداشت هاي بي رويه قبل و بعد از كشف، آن را به اينجا كشانده باشد. طبق آمار رسمي موجود در كتاب افعي هاي كوهستاني دنيا نوشته نيلسون و آندره آمده است. بين سال هاي 1348 تا 1357بيش از 9400 حلقه افعي دماوندي تنها به انستيتو واكسن و سرم سازي به منظور سم گيري انتقال يافته است و بعد از آن نيز اين آمار از سوي دكتر لطيفي به 12هزار حلقه رسيد و در حال حاضر نيز همچنان پروسه صيد، سم گيري و معدوم كردن- مثل 50 سال پيش- درانستيتوهاي ايران وجود دارد. انگار هنوز تكنولوژي پرورش مار وسنتزسم به مراكز سرم و واكسن سازي ايران نرسيده است.
رجبي زاده در حال حاضر علاوه بر دو افعي دماوندي نر وماده، دو افعي زنجاني ماده و يك افعي ارمنستاني دارد.
آنها هفته اي يك بار غذا مي خورند و از آنجايي كه چشمان خزنده ها تنها اشعه مادون قرمز (حرارت) بدن موجودات زنده را دريافت مي كند حتما بايد غذاي زنده و متحرك برايشان تدارك ديده شود. رجبي زاده مي  گويد: برايشان از انستيتو رازي موش مي گيرم. هفته اي 2 هزارتومان برايشان موش مي خرم؛هر موش 400 تومان؛البته موش ها هم بايد نسبت به هيكل مارها به اندازه هاي مختلف باشد .
افعي دماوندي دو فرم دارد؛يكي پشتش زيكزاكي ست و ديگري خط  دار است. هر دو افعي داخل آكواريوم افعي زيكزاكي هستند. رجبي زاده مي گويد: افعي دماوندي خط  دار بسيار كمياب تر از زيكزاكي ست، اما در مجموع از آنجا كه تعداد زيستگاه هاي محلي آن به 10تا هم نمي رسد و پراكنش اش كمتر از 2 هزار كيلومتر مربع است، در رديف آسيب پذيرها قرارگرفته؛ البته هنوز تخميني از جمعيت افعي دماوندي انجام نگرفته، ولي نزديك بودن محل زيست آن به تهران و تخريب گستره زيستگاهي اش را مي توان علت اصلي كاهش شديد جمعيت آن عنوان كرد.
اگر مايل به ديدن افعي دماوندي هستيد بهتر است لار دماوند، فيروزكوه، آب اسك، درياچه هوير، افجه، گاجره و گچسر را جست وجو كنيد. رنگ بدنش خاكستري روشن، نقره اي ، قهوه اي تيره، يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت ، گاهي به رنگ زرد متمايل به خاكستري روشن ساده است. در سرتاسر سطح پشتي، خط قهوه اي طولي تيره اي تا انتهاي دم دارد كه گاهي با خال هاي قهوه اي تيره و نامنظم، گاهي با خال هاي سطح پشتي به شكل زيكزاك ناقص و در سطح جانبي با خال هاي كوچك قهوه اي متمايل به سياه ديده مي شود. درست دو طرف سرتا زير چشم دو خط مورب تيره متمايل به سياه دارد. سطح شكمي اش زرد روشن است با خال هاي سفيدو سياه.

هيولاي زيباي دماوند
افعي دماوندي، سركوچك، مثلثي شكل و كشيده اي دارد. بدنش باريك است ودمش كوتاه. پولك هاي سطح فوقاني سرش نسبتا تيغه دار (شبيه شاخ)، پولك بالاي چشم هايش بزرگ است و مردمك چشم عمودي دارد. باوجود آنچه تصور مي شود، افعي دماوندي مار بزرگي نيست و نهايتا طولش به 79 سانتيمتر مي رسد. بيشتر از حشرات، ملخ ها، مارمولك ها و موش ها تغذيه مي كند، اما بيشتر از همه به موش علاقه دارد. در مناطق كوهستاني وييلاقي، علفزارها، زيرسنگ ها و لاي بوته ها زندگي مي كند. در ايران هم پراكنشاش به سلسله جبال البرز محدود مي شود. مشاهده افعي دماوندي نخستين بار از لار دماوند در 60كيلومتري تهران گزارش شده است.

گذر از طبيعت باراني با تجهيزات
005736.jpg
محمد رضا محمدي - بارش باران چند روزه اخير طراوت و شادابي خاصي به طبيعت پيرامونمان بخشيده و انگيزه افراد علاقه مند به سفر در دل طبيعت را دو چندان كرده است، اما در همين جا بايد گفت كه هرگز بدون آمادگي قبلي و تجهيزات لازم حتي براي زمان كوتاه وارد طبيعت وحشي نشويد. به طور كلي كوهنوردان به دليل شرايط جوي كوهستان، فصول گرم سال يعني بهار و تابستان را براي صعود انتخاب مي كنند، اما طبيعت گردان، شكارچيان و ماهيگيران نه تنها در اين فصول، بلكه در ماه هاي سرد پاييز و زمستان قدم به طبيعت گذاشته و دل به آرام آن مي سپارند. طبيعت در عين شكوه و زيبايي گاهي آنچنان بي رحم و خشن مي شود كه چنانچه با ناپختگي با آن رو به رو شويم، مهلك نيز خواهد بود. هر انسان اهل سفر و كوهنورد و شكارچي بايد بداند كه در عين خطرناك بودن طبيعت در شرايط نامساعد جوي، محيط زيست داراي نظام و قوانيني ست كه با آگاهي از آن و استفاده بهينه از اجزاي طبيعي موجود در اطرافمان، مي توانيم به آساني از مرگي كه در چند قدمي ماست نجات يابيم.
هر وقت تصميم به سفر در طبيعت گرفتيد حتما شخص ديگري را از برنامه خود مطلع كنيد تا در صورت بروز مشكل از وضعيت شما باخبر باشد. هيچ وقت براي شكار و حتي كوهپيمايي و طبيعت گردي يك نفره وارد وحش نشويد. غذاي كافي و حتي در مواردي بيش از اندازه همراه خود داشته باشيد، چرا كه در شرايط غيرقابل پيش بيني به حفظ جان شما كمك مي كند. چه در تابستان و چه در زمستان هميشه بطري آب به همراه داشته باشيد، گرچه  راه هاي متعددي براي يافتن آب در طبيعت وجود دارد. اگر آب همراه داشته باشيد بيشتر از دو هفته مي توانيد بدون غذا در طبيعت زنده بمانيد. در فصل پاييز كه دائما شرايط آب و هوايي در حال تغيير است، يك بيل كوچك را به وسايل مورد نياز خود اضافه كرده و لباس مناسب انتخاب كنيد. اگر دست هاي ما به دليل سرمازدگي از كار بيفتد، ديگر نمي توانيم كارهاي خود را انجام دهيم و در چنين شرايطي قابليت زنده ماندنمان بسرعت كاهش مي يابد. استفاده از دستكش هاي دو لايه و عايق با روكش ضد باد و
ضد آب مي تواند از يخ زدگي انگشتان دست جلوگيري كند.
جوراب هاي ضخيم و پشمي و پوتين هاي مناسب در كوهنوردي و راهپيمايي در طبيعت در فصول سرد سال بسيار حائز اهميت است. استفاده از گتر و زدن وازلين روي پوتين كمك زيادي به عدم نفوذ پذيري آب و برف مي كند. كاپشن هاي سبك و دوجداره با لايه هايي محافظ در برابر باد و آب به همراه داشته باشيد، گرچه كوهنورداني كه براي صعود به قلل راهي كوه مي شوند، مي دانند كه اين تجهيزات كافي نيست. هرگاه در شرايط بحراني در طبيعت قرار گرفتيد، ابتدا پنج كار اساسي را انجام دهيد، يعني اول ساختن يك پناهگاه،  بعد روشن كردن آتش، خشك  كردن لباس ها، خوردن غذا و در پايان، فرستادن علائم در هنگام خطر.
در صورت به همراه داشتن چادر دقت كنيد در كنار رودخانه، سرازيري ها يا محل سقوط بهمن، مكان خوبي براي برپايي چادر نيست، حتي المقدور بلندي و مكاني به دور از وزش مستقيم باد را انتخاب كنيد، زيرا سنگ هاي بزرگ جاي بسيار مناسبي ست. زيري درختان صنوبر در مناطق پربرف محل مناسبي براي ايجاد يك سرپناه است. به كمك شاخه هاي اطراف تان مي توانيد يك آلاچيق خوب بسازيد. حالا موقع برافروختن آتش است. آتش مي تواند دوست و كمك خوبي باشد. شما را گرم و اطرافتان را روشن مي كند، در ضمن حيوانات وحشي به آن نزديك نمي شوند. جاي مسطحي را با سنگ در نزديكي پناهگاه آماده كنيد، تركه هاي كوچك و خرده هاي چوب، برگ هاي خشك كاج و حتي دستمال كاغذي را در محل مورد نظر جمع كنيد. در اين فصل مقداري پودر فشنگ (باروت) يا الكل جامد وفندك در كوله خود قرار دهيد تا چوب ها براحتي آتش بگيرند.
آتش را كوچك، ولي گرم درست كنيد تا در مصرف چوب ها صرفه جويي شود. جوراب ها، پوتين و لباس هاي خيس خود را در كنار آتش قرار دهيد تا خشك شوند، چرا كه يكي از علل بروز سرمازدگي، خيس بودن پوشاك است. خوردن غذا شايد به اندازه نوشيدن آب اهميت نداشته باشد، ولي با مصرف غذاي مقوي و انرژي زا قوي تر خواهيد شد و اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي كنيد و توان لازم را براي سپري كردن شرايط سخت به دست آورده و با انرژي زياد به حركت دوباره خود ادامه خواهيد داد.
وقتي احساس خطر كرديد با خونسردي كامل به انتظار گروه نجات بنشينيد و از علائم هشداردهنده مثل شليك كردن يا سوت زدن يا علامت دادن با دود استفاده كنيد. به خاطر داشته باشيد وقتي در وضعيت خطرناك قرار مي گيريد، كار اضافي نكنيد، بلكه فقط كارهاي ضروري را با دقت و تامل زيادي انجام دهيد، چرا كه سابقه نشان داده عمدتا افرادي كه تقلاي زيادي در اين شرايط كرده اند، بعد از مدت كوتاهي در طبيعت وحش جان خود را از دست مي دهند، ولي افراد خونسرد، عاقل و با شهامت، براحتي نجات مي يابند.

زيست بوم
نقشه اي براي حفاظت
امسال همايش سالانه مديران كل حفاظت محيط زيست كشور در مشهد برگزار شد. دكتر
فاطمه جوادي- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست- در ميان جمع مديران و دانشگاهيان گفت كه مديريت حفاظت از محيط زيست در كشور ما ايران- هيچ مبناي علمي ندارد و بيشتر بر پايه احساسات استوار است و به شكل كاملا سنتي صورت مي گيرد. وي همچنين بر لزوم تعامل و همكاري و همفكري ميان دانشگاه ها و ادارات محيط زيست تاكيد كرد. با به كارگيري علوم زيست محيطي در اجرا، مديريت به شكل مطلوب تري حاصل و به موفقيت كامل نزديك خواهد شد. جوادي در وهله نخست حصول به يك مديريت علمي و خوب را در گرو تهيه نقشه هاي GIS استاني مي داند كه در حال حاضر هيچ گونه نقشه اي در سطح استان ها در دست نيست.
اين نقشه ها تمامي كمبودها و نواقص مناطق را در اختيارمان قرار مي دهد و ما در اينجا مي توانيم با كمك استادان و دانشجويان علوم زيست محيطي و جانوري در قالب طرح هاي پژوهشي به رفع اين اشكالات بپردازيم و به سوي توسعه پايدار و يك مديريت بهينه پيش رويم.
دكتر جوادي يك كارگروهي ميان سازمان ها، استانداري ها، شهرداري ها و وزارتخانه ها در جهت تهيه نقشه هاي GIS و كنار هم قرار دادن فعاليت هاي صورت گرفته را در دستيابي به يك مديريت علمي موفق بسيار موثر عنوان كرد.
همچنين در اين همايش در جهت توسعه گردشگري و زمينه سازي جهت گسترش فعاليت هاي توريستي و طبيعت گردي در استان ها تفاهمنامه اي ميان سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي و سازمان حفاظت محيط زيست به امضا رسيد.
در ادامه روند طرح هاي كاهش آلودگي هوا،
27 دستگاه سنجش آلودگي هوا در اختيار شهرهاي آلوده كشور قرار مي گيرد تا به كمك داده ها و تجزيه و تحليل آنها روش هاي مناسب اتخاذ شود. دكتر جوادي در ادامه اين مطلب بي توجهي به مقوله آلودگي آب و خاك را در چند ساله اخير بسيار نگران كننده خواند، چرا كه آلودگي ها ي ناشي از استفاده از سموم وكودهاي شيميايي در مزارع و انتقال آب به منابع آبي وخاكي در آينده لطمات جدي بر انسان و محيط زيست وارد خواهد كرد.
به گزارش ايسنا :جوادي، از پاسخگويي به خبرنگاران و نمايندگان تشكل هاي زيست محيطي مشهد خودداري كرد.
وي در پايان اين همايش نگاه واحد و عزم جدي مديران سازمان را در حفاظت از محيط زيست بسيار موثر دانست.

حيات وحش ايران
قوي فريادكش
گونه: Cygnus cygnus
خانواده: قوها Swans
جنس:قوCygnus
راسته: مرغابي سانان Anatidae
رده: پرندگان Aves
005775.jpg
اين پرنده شباهت بسيار زيادي از لحاظ جثه و رنگ بدن به قوي گنگ دارد و تنها وجه تمايز اين دو از هم، وجود رنگ سياه در منقار و قاعده زردرنگ در قوي فريادكش است. قوهاي فريادكش به صورت خطوط مورب و به شكل 7 پرواز مي كنند و در آب هاي شيرين و لب شور به تغذيه كرم ها مي پردازند. اين پرندگان حمايت شده در فصل پرريزي يكباره همه پرهاي خود را از دست داده و بدين ترتيب قدرت پرواز نداشته و بسيار آسيب پذيرند. جوجه ها خودكفا بوده و 4 ماه طول مي كشد تا قدرت پرواز پيدا كنند و در تمام اين مدت، تحت مراقبت والدين خود قرار دارند. گرچه قوي فريادكش در ايران جوجه آوري نمي كند، اما از اواسط ارديبهشت تا اواخر خرداد ماه شروع به تخمگذاري كرده و حدود 6 تخم مي گذارد. با سرد شدن هوا در عرض هاي شمالي، قوهاي فريادكش به سواحل درياي خزر مهاجرت كرده و گاهي نيز به سمت تالاب هاي غرب كشور پرواز مي كنند.

با محيط بان
چوب خدا صدا ندارد
محيط بان بهمن نجفي / استان يزد- ساعت يك بعد از ظهر در گرماي شديد تيرماه تابستان سال 1369 به آرامي از نزديك روستاي علي آباد گذشتيم و وارد منطقه شديم. بعد از پارك لنداور نه چندان سرحالمان در محلي دور از چشم و طي كردن مسيري حدود 6 كيلومتر، كنار چشمه آبشله كه معمولا محل اطراق شكارچيان است كمين كرديم. دو شكارچي تله گذار، دو راس ميش و بره را از تله بيرون آورده و كنار چشمه آورده بودند. يكي از شكارها را سر بريده و ديگري را در حالي كه استخوان  پايش شكسته و پوست آن چندين پيچ خورده بود، كنار چشمه  رها كرده بودند. همياري كه همراه من بود با برنامه قبلي بلند شد و بدون اينكه خود را پنهان كند از بالا دست به سوي چشمه رفت. شكارچيان اول كه او را ديدند قدري جا خوردند، ولي بعد كه ديدند لباس شخصي  بر تن دارد و به نظر نمي رسد مامور باشد كمي آرام تر شدند و با خونسردي با او حال و احوال كردند.
هميار ما گفت: پس از بيرجند براي شكار به اين منطقه آمده ام، ولي رفقايم را گم كرده ام و غذايم تمام شده، اگر امكان دارد كمي از گوشتتان به من بدهيد تا زماني كه رفقايم را پيدا مي كنم، چيزي براي خوردن داشته باشم . گفتند: ما گوشت را كيلويي 210 تومان مي فروشيم، چرا آن را همين طور به تو بدهيم . دوست ما باز هم كمي اصرار و خواهش كرد، اما آنها باز هم جواب رد دادند و گفتند: اگر گوشت مي خواهي مي تواني از ما بخري .
دوست ما مدت زماني با آنها گفت وگو كرد و بعد پرسيد: مگر محيط بان ها اين طرف ها نمي آيند كه شما اينقدر با خيال راحت اينجا نشسته ايد .
آنها با پوزخند گفتند: اي بابا هواي به اين گرمي، مامور ها هواي خنك كولر را رها نمي كنند و بيايند در اين گرما، ما را بگيرند كه .
هميار پرسيد: حالا چرا به اين حيوان بيچاره كه پايش هم شكسته و داخل تله است، حداقل كمي آب نمي دهيد؟ با بي تفاوتي رويشان را برگرداندند . دوست ما كتري آب متخلفان را برداشت و جلو دهان حيوان گرفت و آبش را سرازير كرد.
حيوان ابتدا با ترديد نگاهي به هميار ما انداخت و بعد آب را تا آخر نوشيد، با ديدن اين صحنه بي اختيار اشك هايم  جاري شد. ديگر طاقت نشستن و ديدن و گوش كردن را نداشتم. از حرف هايشان پيدا بود كه قصد دارند دوباره تله ها را بكارند و لاشه هاي موجود را برداشته و با خود ببرند. من هم با شنيدن اين حرف ها يك دفعه از پشت بوته هاي گز بلند شدم و فرياد زدم: هميشه يادتان باشد براي محيط بان گرما و سرما ندارد. ما وزش نسيم زير بوته هاي گز چشمه آبشله را بر باد مصنوعي كولر ترجيح مي دهيم .
شكارچي ها يكه خوردند و درجا خشكشان زد. ما مشغول انجام مراحل قانوني دستگيري متخلفان بوديم. يك دفعه يكي از آنها دستش را در چشمش انداخت و آن را از حدقه بيرون آورد. اول هر دو ما ترسيديم و كمي هم نگران شديم، ولي بعد فهميديم كه چشمش مصنوعي ست و براي ترساندن ما اين كار را كرده، چشمش هم در جريان شكار كبك به اين روز درآمده بود. وقتي كه مي خواسته با اسلحه سرپر به سمت كبك ها شليك كند اسلحه منفجر شده و چشمش را از بين برده است. البته جالب اينجا بود كه با اين حال كه چنين اتفاقي برايش افتاده بود، هنوز برايش عبرت نشده و دوباره به شكار آمده بود؛ راست مي گويند كه چوب خدا صدا ندارد.
در بين راه به آنها گفتم: مي دانيد تحمل تشنگي آن هم در اين گرماي طاقت فرسا چقدر سخت است؟ واقعا روش شكارتان ناجوانمردانه است. شما آب تعدادي از چشمه ها را مي بنديد و روي بقيه چشمه ها تله مي گذاريد، يعني در تمام طول تابستان با بي انصافي تمام حق نوشيدن آب را از حيات وحش مي گيريد. از سوي ديگر وقتي تله اي بسته مي شود، صدايش حيوانات ديگر منطقه را نيز رم مي دهد و باعث عطش بيشتر حيات وحش منطقه مي شود .
آنها به دادگستري طبس سپرده شدند و قانون در موردشان به اجرا درآمد.

دوردنيا
خاويار يوناني
005763.jpg
رضا محمدي اصل- كشف يك بچه ماهي خاويار نادر در رودخانه اي واقع در يونان، بعد از 30 سال كه تصور مي شد نسل آن منقرض شده، اميد تازه اي براي احياي دوباره صنعت خاويار در اين كشور به وجود آورده است.مانوس كوتراكيس زيست شناس يوناني- مي گويد: اين كشف براي ما بسيار اميدبخش است. ما سالهاست كه به دنبال يك استروژن بالغ مي گرديم .
اين بچه ماهي پنج ماهه توسط ماهيگيران در دهانه رود ايوروس در شمال شرق يونان صيد شده و پس از انتقال به يك آزمايشگاه محلي براي بررسي دقيق تر دوباره به محل اوليه بازگردانده شده است.
كوتراكيس مي گويد: اين بچه ماهي كه 35سانتي متر طول دارد، گونه نادر استروژن اروپايي با نام علمي Acipenser sturio است كه مدت هاست در محيط طبيعي در سواحل قاره اروپا يافت نشده است. اين نوع ماهي هميشه براي تخم ريزي به زادگاه خود بازمي گردد.اين كشف به طور حتم نشانگر تولد بچه ماهي هاي استروژن ديگري در محل است. ما همين جا منتظر آنها مي مانيم تا بازگردند .تا سال 1975 در دهانه رود ايوروس ماهي خاويار سياه يافت مي شد. آخرين صيد آن نيز 120 كيلوگرم بوده است.اين زيست شناس افزود: اما بازآوري اين ماهي در اين منطقه، فرآيند دشواري ست كه مي تواند 15 سال به طول انجامد .
طول ماهي بالغ مي تواند به دو متر برسد. طول عمر اين ماهي به 10 سال مي رسد. زيست شناسان در ديگر نقاط يونان به اميد دستيابي به توليد تجاري خاويار، ماهي استروژن را در استخرهاي آزمايشي، پرورش مي دهند.

سفر و طبيعت
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
علمي
شهر آرا
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  سفر و طبيعت  |  علمي  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |