يكشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۳ - Mar 6, 2005
شهري
Front Page

خاتمي در بوستان كوهسار نهال كاشت
رئيس جمهوري : اهتمام به منابع طبيعي
مهم ترين پايه توسعه پايدار است
001869.jpg
ايسنا: رئيس جمهور گفت: روز درختكاري مي تواند به عنوان نماد و سمبل اهتمام دولت و ملت به امر محيط زيست و زيست بوم سالم و شايسته اين ملت باشد.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، ديروز در نخستين روز از هفته منابع طبيعي و روز درختكاري در پارك جنگلي كوهسار حاضر شد و پس از كاشت يك اصله نهال گفت: سبزه، گل، گياه، درخت، آب، جويبار و نظاير اينها نماد رويش و سازش است و سرسبزي همواره براي همه انسان ها در همه اعصار و دوران ها دلپذير بوده است، به طوري كه اين امور به شدت ادبيات و فرهنگ ملت ها و اقوام را تحت تأثير قرار داده و چكامه ها، سروده ها و نوشته هاي بسياري درباره سبزه، آب و درخت هست.
وي با اشاره به تشبيهاتي كه در مورد حيات انسان و طبيعت وجود دارد، گفت: به ويژه براي ما مسلمانان و پيروان اديان الهي كه بهشت جاودانه در صورت سرزميني سرسبز، درختان سر به فلك كشيده و جويبارهاي جاري در آن توصيف شده، اين امر قابل توجه تر است.
خاتمي با اشاره به اين كه منابع طبيعي و طبيعت، مهم ترين منبع امرار معاش براي انسان ها از گذشته تا حال بوده است و با بيان اين كه تصور نكنيم كه با پيشرفت تكنولوژي و فناوري، ارزش منابع طبيعي و طبيعت در تأمين نيازهاي زندگي انسان كم شده، گفت: اين تأثير بيشتر هم شده است؛ چه تأثيري كه منابع طبيعي مستقيما در زندگي انسان و رفع نيازهاي وي دارند و چه تأثير غيرمستقيم آن.
رئيس جمهور با بيان اين كه طي قرن اخير، تحولي در وضعيت طبيعت و نگاه به منابع طبيعي ايجاد شده، به عوامل اين تحولات اشاره كرد و گفت: در گذشته به خاطر كم بودن جمعيت، پيشرفته نبودن ابزار بهره برداري از طبيعت يا تكنولوژي و عدم مصرف زدگي، هيچ گاه مصرف توليدات طبيعي مشكل ايجاد نمي كرد و هميشه توليد طبيعي بر مصرف انسان فزوني داشت، از اين رو او هيچ وقت به اين فكر نمي افتاد كه رابطه و رفتارش را با طبيعت چگونه تنظيم كند.
اما با گسترش شهرنشيني، مصرف بي رويه و اقتصاد كلاسيك و مصرف زدگي كه بشر امروز داشت، دفعتا با مسئله مهمي مواجه شد.
وي با باطل خواندن اين پندار كه هر تصرفي كه در طبيعت كنيم، زياني به آن و زندگي انسان وارد نمي شود، گفت: انسان در پي اين تحول، دفعتا خود را با خطر از بين رفتن و كاهش و كمبود منابع طبيعي و آثار مستقيم و غير مستقيم منفي آن در زندگي مواجه ديد.
رئيس جمهور همچنين به رابطه انداموار چرخه طبيعت اشاره كرد و گفت: نمي توان نسبت به مراتع بي تفاوت و در عين حال خواستار يك زندگي آرام و اميدبخش براي انسان بود.
نمي توان حيات وحش را ناديده گرفت و انتظار داشت كه حيات انسان و حيات جهان، سالم و روبه راه بماند.
در اين صورت زيستگاه كه مجموعه اي داراي روابط متقابل و تكميل كننده يكديگر است، به مشكلات عظيمي دچار مي شود.
خاتمي به مساله مديريت منابع طبيعي و زيستگاه انساني در دوره هاي اخير و جايگاه فوق العاده آن اشاره كرد و اظهار داشت: مهم ترين چالشي كه انديشمندان، برنامه ريزان، دولت ها و مجامع بين المللي با آن روبرو شدند، وضعيت خطرناك محيط زيست، منابع طبيعي و خطري است كه از اين ناحيه، اصل زندگي انسان را تا آن وقت كه زنده است، تهديد مي كند، چنانچه اين ذهنيت مسئله مهمي شد كه واقعا براي همه ملت ها و دولت ها و انديشمندان، چالشي مهم بود.
خاتمي با بيان اين كه پس از اين تحولات، محيط زيست و منابع طبيعي در محور و مدار انديشه برنامه ريزان قرار گرفت، گفت: اقتصاد، خدمات، علم، پيشرفت، خوداتكايي و تأمين منابع زندگي بدون توجه به اين عامل، امري ناقص و ناتمام خواهد بود و اگر به يك معنا بگوييم، اهتمام به منابع طبيعي و زيستگاه آدمي مهم ترين و اساسي ترين پايه يك زندگي سالم و توسعه پايدار است، سخني به گزاف نگفته ايم.
خاتمي، در ادامه با بيان اين كه خدا را سپاسگزاريم كه در جمهوري اسلامي ايران، به اين مسئله توجه شده است، گفت: اولا اين افتخار را داريم كه در قانون اساسي به محيط زيست و منابع طبيعي توجه ويژه شده و اين امر، امر مهمي است كه براي مجامع بين المللي نيز جالب است.
دوم اين كه سياست هاي كلي كه در اين زمينه تدوين شده و مجمع تصويب كرده، و گويا به تاييد رهبري نيز رسيده يا در اختيار ايشان است و مي رسد، بسيار مترقي و خوب است كه چهارچوب حركت دولت و ملت را در اين زمينه مشخص مي كند.
وي همچنين با بيان اين كه در برنامه چهارم نيز به طور خاص، مسئله حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي و پرداختن به آب و خاك، برجسته شده است، گفت: اين امر گام مهمي است كه از نظر بسترهاي ذهني در جامعه ما برداشته شده است.
خاتمي از اهتمام جدي دولت ها به اين امر براي عملي شدن سياست ها و اصول و توجه به اهتمام مردم به اين مسئله، يعني ايجاد فرهنگ عمومي در ذهن تك تك افراد اشاره كرد و افزود: اما تبديل اين ذهنيت به يك آمادگي، نيازمند يك حركت گسترده مردمي است، همچنين دولت ها تحت تأثير فشارهايي كه از ناحيه مسائل ديگر وارد مي شود، نبايد از اين امر مهم و حياتي غافل بمانند.
رئيس جمهور تأكيد كرد كه شايسته است در مقابل آنچه از درختان و هزارها هكتار مراتع و ميلياردها متر مكعب آب و ساير منابع استفاده مي كنيم و نيز نقشي كه همه حيات وحش در زندگي ما دارند، سعي كنيم به اندازه مصرفي كه داريم، توليد كنيم و براي آيندگان بگذاريم يا دست كم در حفاظت و حراست از آنچه كه براي ما مانده است، تلاش كنيم.
وي گفت: قطعا حراست كافي نيست، ولي لازم است.
وي به تنوع زيستي موجود در كشورمان اشاره كرد و از بين بردن آن را كفران نعمت خواند و گفت: علاوه بر تلاش هاي خوبي كه از سوي نهادها و سازمان مربوطه انجام شده، تك تك ما بايد احساس وظيفه ديني و وجداني كنيم و در مقابل مصرفي كه از اين سفره گسترده داريم، براي آيندگان نيز زندگي خوبي را تأمين كنيم.
خاتمي با بيان اين كه بايد درختكاري را نماد احترام به طبيعت، محيط زيست و زندگي شاداب و پرطراوت كنيم، بر نگاه به اين امر به عنوان يك ضرورت، تأكيد كرد و گفت: روز درختكاري مي تواند به عنوان نماد و سمبل اهتمام دولت و ملت به امر محيط زيست و زيست بوم سالم و شايسته اين ملت باشد.
براساس اين گزارش، پيش از سخنان رئيس جمهور، مهندس صمدي، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، گزارشي به رئيس جمهور و ساير حاضران ارايه كرد.
همچنين در اين مراسم از تعدادي از مجريان طرح هاي نمونه توسط رئيس جمهور تقدير شد.
عكس:عليرضا بني علي

معاون حمل و نقل شهرداري تهران:
تسليم معضل ترافيك تهران نمي شويم
001878.jpg
گروه شهري: معاون  حمل  و نقل  و ترافيك  شهرداري  تهران  گفت : مديريت  شهري  براي  تامين آسايش  مردم  به  راحتي  تسليم  ترافيك  تهران  نخواهد شد.
به  گزارش  روابط عمومي معاونت  حمل  و نقل  و ترافيك  شهرداري  تهران  حميد بهبهاني  در جلسه  ستاد حل  امور ترافيكي  شهر تهران  افزود: براي  روان سازي  ترافيك  در محدوده  ميدان  توحيد اتخاذ تدابير و اجراي  تمهيدات  جديد، پيش بيني  طرح  هاي  جايگزين  و اقدامات  متمم  و مكمل  بايد در دستور كار حوزه  حمل  و نقل  و ترافيك  شهرداري  تهران  و راهنمايي  و رانندگي  قرار گيرد.
وي  گفت  علاوه  بر مشكل  حركت  شمال  به  جنوب  در مسير بزرگراه  شهيد چمران ، مشكل  اصلي  ميدان  توحيد حركت  شرق  به  غرب  و بالعكس  است  كه  با اجراي طرح  آزمايشي  اخير در اين  محدوده  اين  فرضيه  عملا اثبات  شد.
در اين  نشست  فرمانده  انتظامي تهران  بزرگ  نيز با اشاره  به  اينكه  نيروي  انتظامي  و شهرداري  تهران  همچون  دو بازوي  اجرايي  در جهت  حل  مشكلات  و موانع  موجود در كنار هم  در خدمت  شهروندان  هستند ، اجراي  طرح  هاي  پاك سازي  در خيابان  شهرستاني  و محله  عودلاجان  را دو نمونه  از همكاري  و هماهنگي  مديريت  انتظامي با مديريت  شهري  تهران  ذكر كرد.
در اين  جلسه  با پيشنهاد سردار سرتيپ  دوم  پاسدار مرتضي  طلايي  مقرر شد درباره  تهيه  و تدوين  دستورالعمل  اجرايي  درخصوص  ، طرح  پاكبان  با رويكرد واگذاري  امور به  بخش  خصوصي  و نيز توسعه  طرح  با همكاري راهنمايي  و رانندگي  ، سازمان  حمل  و نقل  ترافيك  تهران  و مجري  طرح  در اسرع  وقت  اقدام  شود.

با استقرار نيروي انتظامي
امنيت بانوان در بوستان هاي مادر تامين مي شود
001884.jpg
ايسنا: معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: امنيت بانوان در بوستانهاي مادر با استقرار نيروي انتظامي  حفاظتي تأمين مي شود.
مهندس محمد جواد محمدي زاده با اشاره به اينكه پارك مادر ويژه بانوان است و آنها بدون هر گونه محدوديتي مي توانند در اين پارك فعاليت هاي مختلف ورزشي داشته باشند تأكيد كرد: حصار و پوشش گياهي پارك به گونه اي طراحي شده است كه محوطه ويژه بانوان از خارج پارك به هيچ وجه مشرف نيست.
وي افزود: به علاوه به منظور جلوگيري از فيلمبرداري و يا سوء استفاده هاي احتمالي نيروي حفاظتي و انتظامي در پارك بانوان مستقر مي شوند.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به اين كه اولين بوستان مادر در پارك آزادگان سال آينده به بهره برداري مي رسد، افزود: بخش هاي عمومي پارك براي بانوان رايگان است و براي استفاده از سالن هاي سرپوشيده نيز حداقل تعرفه ها دريافت مي شود.
محمدي زاده درخصوص وضعيت نامناسب زباله در كهريزك و مشكلات اهالي اين منطقه نيز گفت: با تفكيك زباله از مبدأ و برنامه ريزي هاي صورت گرفته از پايان فروردين سال ۸۴ در كهريزك ديگر زباله دفن نخواهد شد.
وي افزود: براي تخليه گاز متان كه به دليل بي توجهي طي سال هاي طولاني انباشته شده نيز قراردادهايي با شركتهاي خارجي منعقد شده است.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران از بهره برداري ۳۵۰ سرويس بهداشتي در اوايل سال آينده خبر داد و به ايسنا گفت: از اين تعداد حدود ۱۵۰ سرويس بهداشتي به بهره برداري رسيده و مابقي نيز اوايل سال آينده به بهره برداري مي رسد.

كوتاهي وزارت مسكن درنوسازي بافت هاي فرسوده
001881.jpg
وزارت مسكن عليرغم بروز زلزله هاي متعدد و پي درپي در نقاط مختلف كشور هنوز تصميم جدي و قاطعي مبني بر نوسازي بافت هاي فرسوده و ساختمان هاي قديمي و ناامن اتخاذ نكرده است. زريبافان عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به كوتاهي وزارت مسكن در زمينه نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده افزود: بيش از يك سال است كه از مصوبه نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده توسط شوراي شهر مي گذرد و متاسفانه وزارت مسكن و شهرسازي هنوز تصميم جدي براي كمك به بازسازي بافت هاي فرسوده اتخاذ نكرده است و شهرداري تهران و شوراي شهر را در اين امر بلاتكليف گذاشته است.

كاهش آلودگي صوتي با استفاده از لاستيك هاي مستعمل
001872.jpg
آسمان آبي ايران _ استفاده از لاستيك هاي مستعمل و كهنه در طراحي فضاي سبز شهري ،آلودگي صوتي را كاهش مي دهد.با استفاده از لاستيك هاي مستعمل وسايل نقليه مي توان آلودگي صوتي در جاده ها و بزرگراه ها را كاهش داد. به طوري كه در اين روش لاستيك هاي مستعمل را به دو نيم كرده و آنها را به  صورت پلكاني روي هم قرارداده بدين ترتيب ديواري در حاشيه جاده ها و بزرگراه ها ايجاد مي شود كه بر روي آن نيز مي توان فضاي سبز ايجاد كرد.سالانه ۲۰۰ هزار تن لاستيك مستعمل در ايران توليد مي شود كه بخش اعظمي از آنها بدون آن كه بازيافت شود و يا تغيير كاربري داده شود به عنوان زباله دفن و يا در گورستان هاي خودروهاي فرسوده رها مي شوند.

بازسازي آسفالت تخريب شده معابر شمال تهران
001875.jpg
با اتمام بارش سنگين برف و مساعد شدن شرايط آب و هوايي بيش از ۲۰۰۰ تن آسفالت با هزينه اي بالغ بر ۸۰۰ ميليون ريال در معابر و خيابانهاي اصلي و فرعي منطقه يك طي ۱۰ روز اخير پخش شده است. رضا نگهبان معاون فني و عمراني شهرداري منطقه يك با اعلام اين مطلب اظهار داشت: موقعيت كوهستاني و حجم بالاي بارش برف در اين منطقه منجر به تخريب بخشي از آسفالت معابر شد كه با توجه به قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال و افزايش تردد شهروندان و وسايل نقليه طرح بهسازي، ساماندهي و چاله گيري آسفالت معابر اصلي و فرعي در دستور كار منطقه قرار گرفته است.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    يادداشت    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |