دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۵۴۳
هنري ترين و دروني ترين مرد هنر هم روزگار ما
اشراف و احاطه فرهنگ فر بر چندين هنر موسيقي، شعرو طنز، خوشنويسي و ... از او موجوديتي ساخته بود در زمره نوابغ به زعم آشفته نموني و شوريده گوني هايش، به فرد در مصاحبت و مجالست مجال كسب جمعيت خاطر و اخذ توجه وافر مي داد
021822.jpg
هفته گذشته سالگرد تولد هنرمند كم مانند سنت موسيقي ايراني، مرحوم استاد ناصر فرهنگ فر بود. مقاله عليرضا پوراميد كه در پيش رو داريد به وجوهي از اين چهره اخلاقي هنرمند و هنرشناس ايران پرداخته است كه هنوز ياد و خاطره او زنده است و يكي از معدود نوشته هاي محمدرضا شجريان درباره او پيشتر در روزنامه همشهري چاپ شده. ياد استاد فرهنگ فر را گرامي مي داريم.
او به روايتي ايراني ترين موسيقيدان معاصر و در بياني ديگر هنري ترين مرد موسيقي ايراني با توجه به ابعاد گسترده معرفتي - رفتاري هنر ايراني بود. اشراف و احاطه فرهنگ فر بر چندين هنر موسيقي، شعرو طنز، خوشنويسي و ... از او موجوديتي ساخته بود در زمره نوابغ به زعم آشفته نموني و شوريده گوني هايش، به فرد در مصاحبت و مجالست مجال كسب جمعيت خاطر و اخذ توجه وافر مي داد.
مقوله آموزش هنر ايراني به ويژه موسيقي بحث گسترده و متنوعي است و حتي گاه محل نزاع و مكان مناقشه به نظر مي آيد ولي قطعا بدون طرح مقدمات و پيش زمينه هاي مفصل و آشنايي با پايه ها و عدم ارايه شواهد و بينات به هنگام بيان نتيجه و مقصود، گوينده را به مخالفت با اصول علمي و گزافه و ياوه و همچنين تعصب و شيفتگي نامعقول، متهم خواهد ساخت.
فقط به اجمال مي توان گفت كه آموزش هنر ايراني، بيشتر مبتني بر اشراق و انگيزش قريحه و ذوق در بستر ذات است و كمتر بر روش ها و شيوه هاي مدرسي و آكادميك و مكتوب كلاسي يا تئوري پردازانه اتكا دارد. هنر ايراني در اوج خود شهودي است تا حصولي و به همين دليل است كه در آكادمي هاي هنري چه قديم و چه امروز كمتر شاهد بروز و ظهور شاعر و نقاش و آوازه خوان و خوشنويس و ... در اندازه آرماني و با متر و معيار كامل هنر ايراني بوده ايم كه صد البته اين موضوع نه انكار ضرورت و لزوم آموزش و علم است و نه تكذيب تاثير روش هاي امروزين در امر آموزش. ناصر فرهنگ فر از معدود هنرمنداني بود كه بايد به اصطلاح اهل دل با او مي نشستي و همدل و همدم دل مي دادي و نفس در نفسش، هنر را تنفس مي كردي و نوازندگي را زندگي، با او خط را به حظ مي نشستي و شعر را نوش مي كردي قلندرانه زيستن را و قندواره گفتن را. بي قيد غنودن و بي بند و كمند، دل ربودن، از جلوه ها و جذبه هاي همنشيني با او بود. نه شادخواري هايش كامجويي و نه اشتهارش نامجويي، او بي تقصير و ناخواسته هنري مردزاده شده بود و به راستي دست خود او نبود بدون اينكه بخواهم از تلاش ها و كوشش هايش از پوست بر گلدان كشيدن ها و در تنگناها فرصت ساختن ها و ... ساده بگذرم اما مي دانند آنان كه با او محشور و در حضور بودند كه آنچه از او سر مي زد تا چه ميزان دروني و خصوصي يا اختصاصي و تا چه حد برخلاف معمول ها و برخرق عادت ها بود و ... به هنر خوشنويسي او پرداخته ام و در پي مي آيد كه در مقابل وجه پررنگ تمبك نوازي او مغفول مانده.
اشارت اشتياق بي قراري بر رخ دوست هجوم بوسه انگشت ناصر بر تن پوست خوشنويسان را سلوكي است خوش و خوشي نويسي را حال و هوايي كه يا بر خويش مي خواند در آوازي بلند، سوختگان را يا مي گدازد و مي سوزاند پختگان را.
هر آن كو در اين وادي گام نهاد، بر خام انديشگي و كام پيشگي، دام نهاد. اهل نان و ناز و نام در اين ساحت سپيدجان سياه فام، يا رفتن را پاي نيست يا جز دل كندن و وارستن، رهنماي نيست و شگفتا ني و طرفه نايي كه ني بر لب نايي با سوراخ چشم هايش بر تو سخن مي گويد و در دست خوشنويس سفره باز مي كند و چه زيباست نغمه دلنواز دويدن قلم بر كاغذ كه قدما صريرش نام نهادند.
نامه اي دارم بهار انشا كه طبع بلبلش‎/ چون صريرخامه پيش از خط غزلخواني كند بيدل
و ني در نوشتن و نواختن هر دو، از سازهاي كششي است و از رازهاي آتشي و ناصر فرهنگ فر از سلاله هنرمندان چند عطره اي به شمار مي آيد كه نواختن و نوشتن در مجموعه هنرها و محاسن چندگونه آنان، برجستگي و خجستگي ديگري دارد و ادامه و استمرار نسل لاينقطع درويش عبدالمجيد طالقاني شكسته، ميرزا غلامرضا اصفهاني، برادران ميرخاني، ابراهيم بوذري طالقاني كرودي، محمدرضا شجريان و ... سياوشاني كه بارها و بسيارها تازيانه هاي تكفير و تفسيق و تحقير را بر تن تبدار خويش با ترفند ترانه و تبسم، تحمل پذير ساختند و از آتش تهمت و تهديد با سمند توكل و تسليم برون جستند.
دوستان و نزديكان بارها از او شنيدند اين بيت را كه:
هنرمند، شمعي است افروخته‎/ كه تا چشم برهم زني، سوخته 
او سوخته جاني كه روح در جپسم اش بي قراري مي كرد و تنگي دنيا و تنگدلي ها را با ذوق و طنز، گاه به سخره مي گرفت وگاه به سكون مي گذشت وقتي درياي درون او فراتر از سبوي جسم به تلاطم مي آمد شور و نشوري بر مي انگيخت كه در سرايش شعر، نگارش خط يا نوازش تمبك جلوه گري مي كرد. او به راستي هنري ترين و دروني ترين مرد هنر هم روزگار ما بود. روحش شاد و خدايش بيامرزاد.

وقتي روبات  مخاطب توست؛ نازك تر از گل ممنوع
درست مثل اتومبيل، روزي روبات هم از يك وسيله علمي پولدارپسند به ابزاري ضروري براي زندگي روزمره تبديل مي شود
021819.jpg
حسام گلبري-آينده گرد و پلاستيكي است و كمتر از 3 كيلوگرم وزن دارد. برخي مواقع، به هنگام حركت در مسيرش، زير مبلمان و اثاث خانه گير مي افتد. با اينكه اين آينده به خصوص - يك جارو برقي روباتي كه به سرعت برق حركت كرده و زمين را بدون كمك شما پاك مي كند - نمي تواند به اين زودي ها با آلبرت انيشتين درحوزه هوش، رقابتي داشته باشد، اما احتمالا شروعي براي واقعه اي است كه اتفاق خواهد افتاد.
برخلاف بسياري از تصاويري كه برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي نشان مي دهند، تكوين روبات آينده به صورت ماشيني تجملي كه محاسبات علمي بسيار سريع انجام مي دهد، نخواهد بود، بلكه روبات آينده ماشين ارزان قيمتي خواهد بود كه كارهاي روزمره را انجام مي دهد، در حالي كه علم دستگاه هاي خودكار يا روباتيك، گام هاي اوليه خود را با احتياط برداشته است، هنوز در پيش  رو راهي بسيار طولاني وجود دارد.
تصور اينكه يك دكمه را فشار دهيد و بايستيد تا ماشيني فرش را جارو كند براي هر شخصي كه تا به حال فرشي را تميز كرده يا جارو زده باشد - تقريبا ديگر براي همه ما - دلپذير است، ولي براي اينكه يك وسيله خانگي برقي به همه خانه ها راه پيدا كند بايد سه خصيصه داشته باشد: قابل اطمينان باشد، بتوان با آن راحت كار كرد و مهمتر از همه اينكه ارزان باشد. كمتر كسي حاضر است چندين هزار دلار صرف خريد وسيله اي كند كه براي تعميرش نيازمند به داشتن مدرك دكترا در مهندسي كامپيوتر باشد.
جنيفر مك نالي، معاون مديرعامل شركت اولوشن روباتيكز، كه توليدكننده نرم افزار روبات براي شركت هاي بزرگي مانند شركت سوني است، مي گويد: يك روبات بايستي دستورات شما را بفهمد و راه خود را به آشپزخانه پيدا كند. هم اينك ما مشغول حل مشكل راه پيدا كردن به آشپزخانه هستيم. در حال حاضر در مورد فهميدن دستوراتي كه دريافت مي كند، قسمت پيچيده مساله، شناسايي گفتار از راه دور است.
به گفته مك نالي از لحاظ پيشرفت و توسعه، در حال حاضر روبات ها در مرحله اي هستند كه كامپيوترهاي شخصي 20سال پيش بودند: يعني در حال ترك حيطه استفاده مشتاقان خاص و افراد دانشگاهي و ورود به جريان اصلي و استفاده عمومي. او مي گويد: هر كسي روبات مورد علاقه اش را از درون فيلم ها يا كتاب ها انتخاب كرده است؛ هر كسي تصويري از روباتي كه دوست دارد داشته باشد در ذهن خود دارد. در نتيجه رقابت اصلي با انتظارات از پيش تثبيت شده مشتريان خواهد بود.
ولي روبات ها فقط زمين را تميز نمي كنند: روبات آر ايكس داروهاي نسخه اي را مي پيچد و ذخيره موجودي خود را وقتي كه كاهش مي يابد، دوباره پر مي كند. روبات هاي چمن زن بدون عبور كردن از روي پياده رو، سنگفرش، حيوانات خانگي و كودكان خردسال چمن حياط را كوتاه مي كنند. آيبو، يك سگ روباتي، نيز مصاحب خوبي براي شما است و حتي قابليت يادگيري هم دارد. روبات هاي ديگر در حال رشد قادر خواهند بود كه به افراد سالخورده در امور روزمره شان كمك كنند و به آنها اين امكان را مي دهد كه به جاي رفتن به خانه سالمندان، در خانه شان باقي بمانند.
در ماه مارس، دانشمندان و مخترعان سنسورها حسگرها و كامپيوترهاي متنوعي روي تعداد زيادي از انواع ماشين ها نصب كردند و در واقع آنها را به روبات هاي خود هدايتگر تبديل كردند، سپس اين ماشين ها را براي انجام مسابقه اي به مسافت 240 كيلومتر در صحراي بين بارستو، كاليفرنيا و لاس وگاس، نوادا برنامه ريزي كردند. با اينكه هيچ يك از اين روبات ها از خط پايان نگذشت، ولي آنها نشان دادند كه تكنولوژي ساخت ماشين بدون راننده دور از دسترس نيست.
به عقيده توماس ماير اين فقط شروع قضيه است؛ صنعت روباتيك حضور بارزي در زندگي قرن بيست و يكم خواهد داشت، همانطوري كه اتومبيل قبلا داشت. حتما يادتان هست كه اتومبيل در ابتدا وسيله سرگرم كننده و گران قيمتي براي آدم هاي پولدار بود كه به تدريج تبديل به بخش لاينفكي از زندگي روزمره ما شد. در واقع، در سال هاي آتي صنعت روباتيك مي تواند تبديل به يك بازيكن اصلي در صحنه اقتصاد شود.
با اينكه تازگي و نوظهوري روبات هايي نظير روبو كلينر اكثر مردم را مجذوب خود كرده است، برخي ديگر نظريه پردازي در مورد نواده هاي روبو كلينر را از همين حالا شروع كرده اند. دكتر سيدني پركوويتز، استاد دانشگاه اموري در آتلانتا، ايالت جورجيا و نويسنده كتاب مردم ديجيتال كه درباره تاريخ روباتيك است، مي گويد: به احتمال زياد تا سال 2020 يا 2025 مغز سيليكوني كه معادل مغز يك انسان است درست خواهد شد.
پركوويتز مي گويد: ولي اين قضيه مشكل ديگري را به وجود خواهد آورد، اگر اين مغز سيليكوني احساسات داشته باشد، آيا بايد برده انسان باشد؟ آيا اين غلط نخواهد بود اگر اين موجود خدمتكار منزل باشد؟ آيا اخلاقي خواهد بود كه اين ماشين را دور بيندازيم يا حتي بخواهيم آن را خاموش كنيم؟ هيچكس فكر نمي كند كه لگد زدن به يك تكه سنگ عملي ضد اخلاقي است، ولي همه مردم فكر مي كنند كه لگد زدن به يك حيوان خانگي يا اذيت كردن آن عملي غير اخلاقي است. اين مساله اي است كه به خود آگاهي فردي مربوط مي شود.
روبات هاي چمن زن: روبات هاي چمن زن، مانند فرندلي روباتيكز روبوموور يا تورو آي موو با دقت و بدون خطر چمن را كوتاه مي كنند، فرقي هم نمي كند كه چقدر هوا گرم باشد يا حشرات موذي در هوا باشند. سنسورها حسگرها يا ميدان هاي مغناطيسي آنها را در محدوده شان نگه مي دارند و از عبور آنها از روي گربه خانگي يا اسباب بازيي كه روي زمين افتاده جلوگيري مي كنند.
آيبو۷ :ERS- ممكن است خيلي تپل و پشمالو نباشد، ولي روباتي است كه بسيار شبيه يك سگ زنده به نظر مي آيد - حداقل تا حدود 10 سال ديگر - فعلا آيبو كه يك روبات نسل سوم است، پارس مي كند، چيزي را كه برايش پرت كنيد برايتان مي آورد و تقريبا به 100 فرمان گويشي كه به او مي دهيد پاسخ مي دهد. اگر مي خواهيد بدانيد كه هوش مصنوعي تا چه حد پيشرفت كرده است، از آيبو بخواهيد با توپ مخصوصي كه برايش ساخته شده بازي كند. هر چه بيشتر با او بازي كنيد، مهارت هاي بيشتري ياد مي گيرد؛ اگر او را به خاطر بازي كردن دعوا كنيد، علاقه و اشتياق خود را به توپش كاملا از دست مي  دهد.
روبات هاي جارو برقي: تا همين 2 سال پيش رومبا اختراعي بسيار حيرت انگيز بود. اينك پس از اختراع روبو كلينر كارچر، رومبا در گنجه خاك مي خورد. روبو كلينر كارچر داراي حسگرها سنسورهايي است كه از بروز اتفاقات مضحك و خنده دار، ولي دردسر آفريني كه رومبا در برخورد با اسباب خانه و پله ها به وجود مي آورد، پيشگيري مي كند. بعد از اينكه شارژ روبو كلينر تمام مي شود به محل اصلي باز مي گردد تا باتري هايش را شارژ و كيسه اش را خالي كند.
روبات ميهمان نواز: با قامت يك متر و 80 سانتيمتري شان. آنها مي توانند در خانه را به روي ميهمان ها باز كنند و به آنها خوش آمد بگويند. آنها قادرند خريد خانه را حمل كنند يا پيغام هايتان را به ديگر اعضاي خانواده برسانند. فقط از آنها نخواهيد كه آشپزي كنند!
نيك كولاكوسكي

چارچوب
همايش انار
021816.jpg
عكسي كه پيش رو داريد هيچ ربطي به همايش انار كه در استان فارس برگزار مي شود ندارد، هيچ ارتباطي هم به انارهاي ساوه يا جاهاي ديگر. اصلا عكس واقعي هم نيست و به نظر مي آيد كه توسط كامپيوتر تهيه شده باشد. دستكاري هاي ژنتيك هنوز به اين مرحله نرسيده اند كه گوجه فرنگي سالادي ناگهان حبه حبه شود، اما روزي كه اين اتفاق بيفتد روز بدي براي دوستداران آب لمبو خواهد بود!

سرقلم
زندگي برادرري از فردا روي پرده سينماهاي آمريكا
فيلم سينمايي …ري” كه به روايت زندگي موسيقايي- اجتماعي ري چارلز، خواننده و آهنگساز مشهور سياهپوست اختصاص داد از فردا روي پرده سينماهاي آمريكا قرار مي گيرد. ري چارلز كه اوايل سال جاري درگذشت، يكي از فعال ترين هنرمندان سياه پوستي بود كه با تبعيض نژادي در آمريكا مبارزه مي كرد.
او كه برآمده از خانواده اي بسيار فقير بود در 5 سالگي مرگ برادرش را در سطل رختشويي مادرش به چشم ديد و در 7 سالگي به دليلي كه هيچ وقت دقيقا مشخص نشد بينايي خود را از دست داد. به گزارش يونيور سال پيكچرز وي با تلفيق سنت هاي موسيقي غرب توانست سبكي منحصر به فرد ايجاد كند و تلقي بسياري از مردم از موسيقي را تغيير دهد. به گزارش خبرگزاري فارس فيلم”ري” 153 دقيقه از زندگي ري چارلز را نشان مي دهد و جنبه هاي منفي زندگي او مانند اعتياد به مواد مخدر و چگونگي ترك اعتياد او را نيز پوشش مي دهد.

كوتاه تر از گزارش
سيد حسين غضنفري 
لومپي عليه ايرباس
فرار سگي از قفسش در فرودگاه دوسلدورف، پروازهاي اين فرودگاه را نيم ساعت به تعويق انداخت. اين سگ كه نامش لومپي است، پس از فرار از قفسش در باند فرودگاه شروع به دويدن كرد و به همين خاطر برج مراقبت فرودگاه اجازه فرود و پرواز را تا نيم ساعت براي هيچ هواپيمايي صادر نكرد. ماموران فرودگاه كه نتوانستند اين سگ را به دام اندازند، در آخر از صاحب سگ كمك خواستند تا خود سگش را به جاي اصلي اش بازگرداند.
جريمه اشتباه شماره گرفتن
آمريكا- زني كه مي خواست شماره تلفن دوستش را بگيرد اشتباهي شماره 911 كه همان 110 خودمان است را گرفت، ولي تا متوجه شد كه اين شماره را اشتباهي از روي حواس پرتي گرفته، گوشي را قطع كرد. پس از آن نيروهاي پليس سريعا به محل سكونت زن آمده و بسته هاي بزرگ موادمخدر را درخانه اش پيدا كرده و وي را دستگير كردند. در اكثر كشورهاي پيشرفته اگر شخصي با تلفن هاي ويژه تماس بگيرد و گوشي را قطع كند، آدرس دقيق وي به پليس داده مي شود و نيروهاي پليس سريعا به آنجا اعزام مي شوند!
صدهزار قرباني جنگ
021828.jpg
طبق آمار جديد يك موسسه آمريكايي، بيش از 100 هزار غيرنظامي در جنگ آمريكا با عراق كشته شده اند.
آثار جديدي كه از موسسه گالوپ منتشر شده است نشان مي دهد۸۴ درصد از اين كشته شدگان بر اثر حملات نظامي نيروهاي متحد به مواضع عراقي قرباني شده اند و اكثر آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.
محبت كشنده!
يك مرد آمريكايي با گذاشتن سيم لخت برق در وان قصد داشت تا به همسرش در حين استحمام يك شوك قوي الكتريكي بدهد، به طوري كه وي تجربه نزديك به مرگ داشته باشد. اين مرد كه اكنون به اتهام اقدام به قتل تحت بازداشت پليس است اظهار داشت به خاطر اختلافاتي كه با همسرش داشته، مي خواست تجربه نزديك به مرگ، به همسرش بدهد تا شايد وي از او جدا نشود و به زندگي مشتركش ادامه دهد. اين هم نوعي ديگر از دوستي خاله خرسه.
افزايش اميد زنان كويتي
اميد زنان در كويت براي راي دادن بيشتر شده است . پارلمان كويت اظهار داشته  از مصوبه اي كه به زنان كويتي حق راي مي دهد حمايت خواهد كرد. در كويت زنان حق راي ندارند، اما اعضاي پارلمان كويت در ديدارهايي كه با مراجع ديني داشته اند چگونگي دادن حق راي به زنان را بررسي مي كنند، اما در همين حين كوچكترين حقي را براي دادن پست و مقام براي زنان قايل نيستند. اميد زنان براي سهيم شدن در انتخابات زماني افزايش پيدا كرد كه عده اي از روشنفكران كويتي بيان داشتند كه منع زنان از راي دادن نه بر اساس دستورات ديني ، بلكه بر اساس سنت هاي عربي است.

اشكوب
قرآن استثنايي
يك مجموعه دار گنجينه ها و اشياي قديمي اسلامي اميدوار است تا جايي در كتاب گينس- مجموعه ركوردهاي جهان - براي قرآن مينياتوري خويش باز كند.
دكتر محمدكريم بيباني ، پزشك اهل پاكستان كه در جده عربستان سعودي كار مي كند به تازگي مدعي شده كه نسخه قرآن مينياتوري وي تمام مشخصه هاي لازم را براي ثبت كردن نام آن در كتاب ركوردهاي جهان داراست.
اين نسخه نفيس كه در سال 1892 ميلادي در قاهره مصر در 571 صفحه چاپ شده است 7/1 سانتيمتر طول ، 28/1 سانتيمتر عرض و 72/0 سانتيمتر قطر دارد.
دكتر بيباني كه اين نسخه كمياب از قرآن كريم را از دوست مجموعه داري در لندن خريده است، در اين باره گفت: در نگارش اين كتاب از خانواده حروف فونت مراكشي استفاده شده و شماره صفحات آن نيز عربي و انگليسي است.
هر صفحه اين كتاب 18خط دارد و ابتداي سوره هاي آن با تزئين خاصي مشخص شده است.
كتاب گينس به تازگي قرآن مينياتوري ديگري را كه 572 صفحه دارد و متعلق به نارندرا و نيرابهاتيا از فريدآباد هند است به عنوان كوچكترين قرآن چاپي جهان معرفي كرده است، اين كتاب۰۳‎/۲ سانتيمتر طول، 25/1 سانتيمتر عرض و 01/1 سانتيمتر قطر دارد. گفتني است، بيباني۱۲۰ هزار تمبر مختلف از تمام كشورهاي جهان و هزاران سكه كشورهاي اسلامي و نسخه هاي مينياتور قرآني ديگر را در مجموعه اي شخصي گردهم آورده است.

زاويه ديد
وداع ديوباري با عالم طنز نويسي
021831.jpg
در گزارشي از ميامي درباره ديوباري، برنده جايزه طنزنويسي پوليتزر كه شخصيت وي در آمريكا چيزي در مايه هاي مرحوم شاغلام خودمان است آمده كه او در ابتداي ژانويه قصد دارد براي مدتي نسبتا طولاني از كار در ميامي هرالد كناره گيري كند و به استراحت بپردازد. باري 57 ساله مي   خواهد بعد از تابستاني پرتنش كه مصادف با برگزاري بازي هاي المپيك آتن و همايش دموكراتيك ها و جمهوريخواهان بود، اكنون زمان بيشتري را در كنار خانواده اش سپري كند. باري خبر از امكان حضور مجددش در عرصه طنز نويسي در سال 2006 داد.
باري كه ستون هفتگي اش در ميامي هرالد در بيش از 500 روزنامه درسراسر ايالات متحده به چاپ مي  رسد، مي  گويد: در تجربه 30 ساله كاري خود به ياد ندارم حتي وقتي كه در مرخصي و تعطيلات بسر مي  بردم ستون من به چاپ نرسيده باشد، اما به نظرم اكنون مدتي دوري از محيط كار برايم لازم باشد و نمي  خواهم به قدري در اين عرصه فعاليت كنم كه روزي از آن متنفر شوم.
باري در سال 1988 در Herald مشغول به كار شد و پنج سال پيش موفق به دريافت جايزه پوليتزر شد. او تاكنون 25 كتاب نوشته است كه البته هيچ كدام از آنها اطلاعات مفيدي ندارند. در حال حاضر داستان يكي از كتاب هاي وي به نام: راهنماي كامل ديوباري درباره آدم ها در قالب فيلمي به كارگرداني ژفت آرچ و با بازي جان گليس و خود باري مراحل پيش توليد را طي مي  كند.
همسر باري، خانم ميشل كافمن، نويسنده ورزشي در ميامي هرالد است. آنها يك دختر 4ساله به نام سوفيا و پسري به نام واب دارند و جالب است بدانيد به عقيده واب، پدرش به هيچ وجه شخص شوخ و بامزه اي نيست.

دكه
كمك بن لادن به بوش 
021825.jpg
افتضاح انتخابات سال 2000
تا روزنامه امروز به دست شما برسد خبر نوار جديد بن لادن را شنيده ايد و اين نكته راكه او گفته است امنيت آمريكا در دست خود آن كشور است چيز ملموس يا غيرملموسي براي شما شده است. عمده روزنامه هاي دنيا اين خبر را كه نقش مهمي در نتيجه انتخابات رياست جمهوري 2004 بازي خواهد كرد در صفحه اول خودشان منتشر كرده اند و شايد اين خبر، باعث كمك به جورج بوش پسر شود.
بن لادن هم لابد از اين موضوع خبر داشته است و او هم نبايد خيلي از حضور آمريكا در عراق ناراضي باشد، چرا كه ده ها برابر تعداد آمريكايي هايي كه القاعده كشته است توسط بوش كشته شده اند. در كاريكاتور امروز هم شبح افتضاح انتخابات سال 2000 را مي بينيد كه بوش و كري را دنبال مي كند.
021813.jpg
021810.jpg
021807.jpg
021804.jpg

خبرسازان
ايرانشهر
تهرانشهر
دخل و خرج
در شهر
درمانگاه
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  درمانگاه  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |