چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۳
كجروي جوانان بسترها و مخاطرات
004827.jpg
زندگي سالم اجتماعي، نظم اجتماعي و وجود سيستم هاي كنترل اجتماعي مهمترين عواملي هستند كه به زندگي اجتماعي ما آرامش، جهت و معني مي دهند.
در هر جامعه اي، رفتار اجتماعي انسان ها منطبق بر الگو يا مدل هايي است كه آن را از ساير جوامع ممتاز مي كند. آنچه در يك جامعه هنجار است ممكن است در جامعه ديگر ناهنجار تلقي شود. بنابر اين هر جامعه اي با فرهنگ خاص خود زندگي مي كند و رفتارها و فعل و انفعال هاي اجتماعي خود را با معيارها و استانداردهاي مورد پذيرش خود مي سنجد. هيچ جامعه اي فرهنگ خود را با معيارهاي جامعه ديگر نمي سنجد و استانداردهاي زندگي اجتماعي جوامع ديگر را مبناي ارزش هاي خود قرار نمي دهد.
افرادي كه تلاش مي كنند زندگي خود را مطابق الگوهاي زندگي جوامع ديگر بسازند، هويت خود را از دست مي دهند و احساس سرگشتگي و بيهودگي و در نهايت پوچ گرايي پيدا مي كنند. از مهمترين ارزش هاي اجتماعي براي هر انساني تعلق داشتن به فرهنگ و زندگي سرزمين و ملت خود است و از مهمترين خطراتي كه آن را تهديد مي كند خشكاندن ريشه ها و بريدن اين تعلقات است، آنچه كه امروزه به آن هجوم فرهنگي گفته مي شود.
سرپيچي كردن از قوانين و فرهنگ اجتماعي يا ناهمنوايي هاي اجتماعي موجب نابساماني  و اختلال در كاركردهاي حيات اجتماعي مي شود و نظم اجتماعي را به هم مي ريزد و آسايش عمومي را مختل مي سازد. به همين خاطر در هر جامعه اي سيستم هاي كنترل اجتماعي شكل مي گيرند تا سلامت زندگي اجتماعي و آرامش عمومي مردم حفظ شود.
اتكا داشتن به تربيت اساس سلامت زندگي افراد هر جامعه اي است. منشأ تربيت خانواده است. بنابر اين خانواده مي تواند قوي ترين سيستم كنترل اجتماعي در هر جامعه اي باشد. اگر مي خواهيم هنجارها، اصول و مباني فرهنگ جامعه خود را حفظ كنيم بايد فرزندان ما ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه را به خوبي ياد بگيرند و با آن مأنوس باشند و در تار و پود شخصيت آنان عجين شود. اگر مي خواهيم احترام به حقوق يكديگر را گسترش دهيم، خواسته هاي خود را به تعادل ارضا كنيم، خشم و پرخاشگري هاي خود را كنترل كنيم، همزيستي مسالمت آميز با يكديگر را تقويت كنيم، از شادي هاي زندگي خود لذت ببريم، از فساد و فحشا و كجروي هاي اجتماعي دور باشيم و امنيت اجتماعي زندگي خود را افزايش دهيم، بايد بنيادهاي اساسي آن را در خانواده خود ايجاد كنيم.
كودكي كه مي آموزد چگونه بايد خشم خود را كنترل كند تا موجب آسيب به ديگري نشود، كودكي كه مي آموزد احترام به حقوق يكديگر شرط اساسي زندگي سالم و مسالمت آميز است، كودكي كه مي آموزد چگونه مي تواند از شادي هاي خود لذت ببرد و شادي هاي ديگران را خراب نسازد، كودكي كه مي آموزد به دست آوردن هر چيز مستلزم تلاش است و نبايد اشياي ديگران را تصاحب كند و كودكي كه مي آموزد دارايي خود را با همسالانش تقسيم كند و... در آينده فرد سالم و سازنده اي براي خود و جامعه خواهد بود. از اين رو هدف ما در اين نوشتار تمركز بيشتر بر مسئوليت خانواده هاست.
هميشه هستند كساني كه خلاف هنجارهاي اجتماعي رفتار مي كنند، قانون شكني مي كنند و كجروي هاي اجتماعي دارند. دزدي مي كنند، تجاوز مي كنند، تقلب مي كنند، لباس هاي عجيب و غريب مي پوشند، آرايش هاي عجيب و غريب مي كنند، مواد مخدر مصرف مي كنند، باده نوشي مي كنند، به حريم خصوصي ديگران تجاوز مي كنند و نظم اجتماعي را به هم مي ريزند. اين گونه رفتارها، يعني انحراف از مقررات و ارزش ها و فرهنگ اجتماعي كه مقبوليت عمومي نداشته و مردم به شدت خواهان مقابله با آن هستند.
پاسداري از حرمت و ارزش ها، نظم و آسايش و امنيت عمومي مستلزم پاي بندي عميق به زيرساختارهاي فرهنگي است و راه رسيدن به اين اهداف از گذرگاه تربيت اجتماعي و ارزش هاي ملي و مذهبي جامعه است.
هشدارهاي امنيتي درباره كودكان و نوجوانان
- مسير رفت و آمد كودكان به مدرسه را شناسايي كنيد و ايمن ترين مسير را انتخاب كنيد.
- بچه اي را كه تازه راه افتاده است، هرگز از دسترس خود دور نگه نداريد و به او آموزش دهيد كه از غريبه ها چيزي نگيرد.
- هيچ گاه كودكان را تنها در اتومبيل رها نكنيد حتي اگر در يك توقفگاه مطمئن باشيد.
- كودكان را در پارك ها و مكان هاي تفريحي و گردشگاه هاي عمومي به حال خود رها نكنيد و همواره مراقب آنان باشيد.
هشدارهاي عمومي درباره اعتياد
با تأسف فراوان، قربانيان فاجعه انساني اعتياد در ايران زياد است، ميانگين سني معتادان در ايران ۲۹ سال و خسارات ناشي از آن بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان است. لازم به ذكر است، خسارت هايي كه منجر به نابودي بهترين سرمايه هاي انساني ما مي شود نه در قالب محاسبات مادي مي گنجد و نه به سهولت قابل جبران است.
مهمترين عوارض رواني اعتياد عبارتند از: افسردگي، اضطراب، فراموشي، روان پريشي و اختلالات مغزي و نيز ناهنجاري هايي مانند سرقت، فحشا و خشونت، افزايش مشاغل كاذب و كاهش كارايي و تعداد بسياري خانواده هاي آشفته و يا از هم گسيخته.
قبل از هر چيز توجه خانواده هاي عزيز را به مراقبت هاي بيشتر و آموزش و آگاهي دادن به فرزندانشان جلب مي كنيم. لازم مي دانيم در اينجا برخي از علائم اعتياد كه هر يك مي تواند چراغ قرمز تهديد و تباهي را در خانواده هاي ما روشن كند مرور كنيم تا مراقبت هاي ما با آگاهي كامل تري انجام گيرد.
از مهمترين خطرات اجتماعي اعتياد، گسترش بيماري هاي عفوني مرگبار مانند ايدز و هپاتيت است. معتادان فقط يك هدف در زندگي دارند و آن هم به دست آوردن و مصرف مواد مخدر است و علاقه اي به هيچ چيز ديگر در زندگي ندارند و معمولاً اعمال خود را مخفي مي كنند. قابل اعتماد نيستند و دروغ مي گويند. حتي از نزديكترين كسان خود دزدي مي كنند. غالباً از نظر ظاهر نامرتب، كثيف و لاابالي هستند و همواره مشكلات مالي دارند. علاقه  و انگيزه اي به ادامه زندگي ندارند و احساس مسئوليت نمي كنند. اين علائم را مي توان در دو دسته زير از هم تفكيك نمود.
علائم جسماني اعتياد
- تغيير ساعات خواب(معمولاً دير خوابيدن و دير بيدار شدن)
- حالت خواب آلودگي، بي تحركي و افسردگي
- تغيير رنگ چهره، به خصوص در لب ها
- بي تعادلي در حركات جسماني
- لاغري و ضعف بدني
- كاهش اشتها
علائم رفتاري اعتياد
- تمايل به كناره گيري از نزديكان و گرايش به سوي دوستان مشكوك
- خلق و خوي متغير و غالباً عصباني
- پرحرفي، دروغگويي و خنده هاي بي جا
- توالت رفتن مكرر و طولاني
- مصرف انواع داروهاي خواب آور
- مصرف زياد چاي و سيگار
مهمترين مسئوليت خانواده توجه به امر پيشگيري و درمان به موقع عضو معتاد خانواده است. اصولاً ايجاد محيطي امن و شاد و دوست داشتني در خانواده، تعلق فرزندان را به خانواده اش محكم نگه مي دارد و آنان را به جست و جوي رفع نيازهايشان در محيط هاي ناسالم تشويق نمي كند. در اينجا چند روش پيشگيري را نيز براي خانواده هاي عزيز گوشزد مي كنيم:
- از طبابت هاي غلط خانگي پرهيز كنيد. عده اي اين طرز فكر غلط را در خانواده هاي خود تقويت مي كنند كه دود ترياك مي تواند بسياري از دردها از جمله گوش درد كودكان را درمان كند.
- معاشرت خود را با افراد و نزديكاني كه ترياك يا ساير مواد مخدر مصرف مي كنند قطع كنيد و فرزندانتان را آگاه نماييد.
- كودك خود را از خانواده هاي معتاد جدا كنيد و سرپرستي سالمي را براي او فراهم نماييد.
- از مهيماني هاي نامناسب كودكان و جوانان كه آنان را به مصرف مواد تباهي كننده تحريك يا تشويق مي كند جلوگيري نماييد.
- مدارس مراقبت هاي بيشتري از دانش آموزان داشته باشند و عناصر آلوده را زود شناسايي كنند و آگاهي و آموزش لازم را به دانش آموزان بدهند.
- اوقات فراغت كودكان و نوجوانان و جوانان خود را با برنامه هاي مفرح و آموزشي پر كنيد.
- ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي و ملي و مذهبي خود را با رفتارها و الگوهاي عملي به فرزندان خود بياموزيد.
سيگار سرآغاز انحراف است
سيگار سرآغاز اعتياد به مواد مخدر است. بيش از ۲۵ درصد معتادان به مواد مخدر در گذشته سيگاري بوده اند. تحقيقات علمي نشان داده است كه سيگار حاوي بيش از ۴۰۰۰ ماده شيميايي مضر و عامل بيش از ۵۰ نوع بيماري و ۲۰ نوع سرطان است.
اگر واقعاً مايل نيستيد سيگار را ترك كنيد، هرگز در محيط خانواده و در حضور كودكان سيگار نكشيد، زيرا كودكان رفتار بزرگترها را الگوي خود قرار مي دهند.
به خود هشدار دهيد كه هر چه مدت اعتياد به سيگار بيشتر باشد شانس موفقيت در ترك سيگار هم كمتر مي شود.
پارتي هاي مخفي و ناسالم
مراقب باشيد در كلوپ هاي شبانه و اجتماعاتي كه مخفيانه برگزار مي شود جذب سرگرمي هاي ناسالم و لحظات لذت بخش و زودگذر آن نشويد. جوانان غالباً از خطراتي كه در كمين آنان نشسته است يا در دام نقشه هايي كه براي آن كشيده شده است غفلت دارند و زماني به خود مي آيند كه روي ديدار والدين خويش را ندارند. از معاشرت هايي كه شما را تشويق به انحراف از ارزش هاي اجتماعي مي كند و در آينده باعث ندامت و شرمساري خود شما مي گردد به شدت برحذر باشيد و از شركت در چنين اجتماعاتي خودداري كنيد.والدين خود را در جريان حضور خود در اجتماعات و جشن هاي دوستانه تان قرار دهيد.
قرص هاي مخرب شادي بخش
اخيراً قرص هاي مرگبار شادي بخش بين برخي جوانان به خصوص قشرهاي مرفه رواج يافته است و با مارك هاي مختلفي مانند مرسدس بنز، ريال، صليب، ميتسوبيشي و اكس مصرف مي شود. مصرف كنندگان از عوارض خطرناك و شديد و مزمن اين قرص ها آگاهي ندارند و در ظاهر جذب شادي مفرط و انرژي زياد ناشي از آن مي شوند و از روي كنجكاوي يا ماجراجويي در دام آن گرفتار مي شوند. مصرف اين قرص ها عوارض خطرناك و بسيار شديدي به بار مي آورد كه برخي از آنها به اين شرح است:
- حملات ناگهاني جنون و اضطراب
- انقباض شديد فك و پارگي زبان در اثر فك زدن هاي طولاني
- فراموشي و آسيب به اعصاب مغزي
- سرگيجه و تشنج
- سركوب شديد خون سازي مغز استخوان
- مسموميت كبدي و احتباس ادراري
- افزايش ضربان قلب و فشار خون
-انسداد شريانها و قلب و در نهايت سكته قلبي
ارتباط دختر و پسر
ارتباط سالم، نشانه زندگي سالم است، كساني كه شما را تشويق مي كنند در ارتباط با جنس مخالف، شئونات خانواده و اصول فرهنگي جامعه خود را زير پا بگذاريد، منحرفين اجتماعي هستند و هدف اصلي آنان به دست آوردن همدستان بيشتري است تا در گردابي كه در آن غرق مي شوند تنها نمانند. آنان خود را از همه چيز و به خصوص اميد به آينده بريده اند و سرخورده در فكر تباهي خود و ديگران و يا به پندار غلط خود در فكر انتقام از جامعه هستند. جوانان عزيز! تسليم اغواگري، دغل كاري و وعده هاي لذت بخش و ايده هاي گمراه كننده «امروز را بايد خوش بود و فردا معلوم نيست چه مي شود» نشويد. گاهي يك لغزش مي تواند آينده شما را به سياهي و تباهي بكشاند.
بسياري از كساني كه بهترين سالهاي عمر خود را در زندان مي گذرانند معترفند و نادم كه فريب خورده اند و دور از چشم خانواده، هدايت زندگي خود را به دست افراد ناشناس و ناباب سپرده اند. هشيار باشيد و بدون شناخت با هر كسي دوستي برقرار نكنيد. مطمئن ترين كساني كه مي توانند شما را هدايت كنند خانواده شما هستند. از آنان دوري نكنيد و در هر موردي كه به آ ينده و سرنوشت زندگي شما مربوط مي شود آنان را در جريان بگذاريد.اولين زنگ خطر براي شما زماني است كه اعمال خود را از چشم خانواده مخفي نگه داريد. هر گاه خطري شما را تهديد مي كند بلافاصله والدين خود را مطلع كنيد يا به مأموران نيروي انتظامي اطلاع دهيد. به موقع عمل كنيد تا به موقع زندگي شما سلامت خود را باز يابد.
محمدتقي معصومي

سلامت زندگي
نقش موسيقي در آرامش روحي جوانان
004824.jpg
موسيقي به طور كلي به دليل جذابيت و انگيزش ذاتي كه دارد، فضاي امن و مناسبي را مي تواند براي فرد و نوع ارتباط مثبت او با جامعه فراهم آورد. به عنوان مثال اگر افراد مورد مخاطب ورزشكاران باشند، موسيقي اغلب به عنوان يك عامل مؤثر براي تمرين هاي ورزشي به كار برده مي شود. به طور كلي در جامعه امروز ما، يكي از مخاطبان مورد بحث جوانان مي باشند. مقبوليت موسيقي در بين جوانان امروز ما، در مورد موسيقي هيجاني و انرژي زا مي باشد. موسيقي اگر در حيطه مشخصي قرار گيرد براي جوانان مفهوم و ارزش فرهنگي، قومي و مذهبي خاص خود را پيدا مي كند. هر كس كه در شرايط سالمي باشد، هر از گاهي با شنيدن و خواندن احساسات خود را جاري مي سازد و انرژي كسل و يا نگران و سرگردان دروني را به سمت حالت و احساسي مطلوب هدايت مي كند. جوان امروز ما، براي اين كه بتواند ارتباط سالم و موفقيت آميزي با اجتماع خود داشته باشد، بايد ابتدا با خود احساس راحتي كند. موسيقي مي تواند ابزار «خودبياني» را فراهم كند و احساس «خود ارزشمندي» را تقويت كند. همه ما مي دانيم قشر جوان، آسيب پذيري بيشتري را در مواجهه با مشكلات فردي و اجتماعي خود دارد. براي بالا بردن آستانه تحمل و مقابله با مسائل تنش زاي دروني و بيروني در جوانان مي توان از طريق ارائه صحيح الگوهاي متناسب با فرهنگ جامعه خودمان، اعتماد به نفس جوانان را افزايش داد. زماني كه اين ارتباط دروني فرد با خودش در حد متعادل و موزوني قرار گرفت، به دنبال آن مي توان اميد داشت كه ارتباط موفق و مثبتي نيز با اجتماع خود خواهد داشت.
موسيقي در واقع وسيله و يك نوع ابزار است و اين مطلب نه تنها از اهميت هنري آن نمي كاهد، بلكه ارزش واقعي آن را به عنوان يك روش مثبت و درماني نيز آشكار مي سازد.
موسيقي هنري است انتزاعي و به همين دليل استفاده از آن حتماً بايد همراه با پالايش دقيق و دقت صورت بگيرد. همان گونه كه در مورد مصرف دارو، نوع دارو، ميزان مصرف و زمان استفاده از آن مهم است. در زمينه موسيقي، ميزان استفاده، زمان استفاده و كيفيت و شرايط كاربرد آن بسيار حائز اهميت مي باشد. موسيقي همان گونه كه اثرات مثبت دارد مي تواند بيمار كننده نيز باشد. اگر برخي از موسيقي ها بيش از اندازه مصرف شوند، مي توانند در انسان عارضه داشته باشند. به عنوان مثال جواني كه دچار بي قراري و اضطراب است، گوش دادن به آهنگ هاي تند و ناموزون، نه تنها باعث كاهش اضطراب فرد نمي شود، بلكه او را بي قرارتر و مضطرب تر نيز مي سازد.
براي اين كه موسيقي كاربرد معنادار و جهت داري را در بين جوانان و اقشار مردم داشته باشد بايد با توجه به نوع مخاطب، جايگاه موسيقي در ايران مشخص و نهادينه شود. به طور كلي ساختار طبيعت موسيقي ايراني مستعد ايجاد آرامش و خلق افكار بهينه و مثبت مي باشد. بيشتر مردم از نيروي آرام بخش تخليه گر و فرافكن موسيقي بهره مي برند، چه آنان كه براي رفع خستگي به موسيقي روي مي آورند، چه آنان كه اندوه خود را با حزن موسيقي تسكين مي دهند، چه آنان كه با ملودي هاي شادي بخش به جمع خود سرزندگي و شادابي مي دهند، همه به نوعي از نيروي خوشايند و فعال موسيقي بهره مي برند. مي توان موسيقي مثبت و سازنده را به جوانان و اقشار مختلف جامعه به نوعي شناساند. به طور كلي موسيقي آرام بخش چند مشخصه دارد: ريتم منظم، ديناميكي قابل پيش بيني و هارموني موزون موسيقي طبيعت مثل صداي آبشار، زمرمه نسيم و... مي باشد، موسيقي كلاسيك نيز بايد بر اساس تمايل فرد انتخاب شود تا حداكثر كارايي را داشته باشد. موسيقي ملايم موجب آرامش و موسيقي تند باعث تحريك سيستم عصبي شده، فشارها و تنش هاي خاصي را در فرد ايجاد مي كند.اما مي توان اظهار داشت كه از تركيب بجا و متناسب موسيقي ملايم همراه با موسيقي هاي با ضرب آهنگ تند، مي توان در جهت آرامش روحي و رواني اين قشر (جوان) كه از انرژي خاصي بهره مند هستند، استفاده بهينه نمود.
فاطمه عبدي

راهكارهاي سلامت زندگي
حلقه معيوب فقر و سيگار
سازمان جهاني بهداشت امسال گراميداشت روز جهاني بدون دخانيات را با شعار «دخانيات و فقر يك حلقه معيوب» و با تأكيد بر هزينه هاي اقتصادي كه مصرف دخانيات و كشت توتون براي خانواده ها، جوامع و كشورها به همراه دارد،  آغاز كرد.
شعار «حلقه معيوب» بيانگر ارتباط تنگاتنگ دخانيات و فقر و چگونگي تأثير مصرف دخانيات خصوصاً در افراد فقيرتر كه ميزان مصرف بيشتري نسبت به افراد با درآمد بالاتر دارند، در بروز پيامدهاي ناگوار بر درآمد ناپايدار و اقتصاد نامطمئن  اين افراد است. در حال حاضر هر ۵/۶ ثانيه يك نفر در اثر ابتلا به بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهد و بسياري هم دچار بيماري و ناتوانيهاي مرتبط مي شوند در حالي كه دنياي امروز نمي تواند هدر رفتن چنين سرمايه هاي عظيم را در اثر اين اپيدمي قابل پيشگيري بپذيرد.»
مطالعات انجام شده در سراسر دنيا نشان داده است كه مردم فقير تر در هر دو منطقه پيشرفته و در حال توسعه تمايل بيشتري به مصرف دخانيات داشته و بيشترين بار بيماريهاي مرتبط را همين قشر از جامعه متحمل مي شوند.
مصرف دخانيات در افرادي كه از سطح تحصيلات كمتري نيز برخوردار هستند بيشتر است. مطالعات اخير در ريودوژانيرو- برزيل حاكي از آن است كه شيوع استعمال دخانيات بين افرادي كه چهار كلاس يا كمتر سواد دارند ۲۶ درصد و در مقابل اين ميزان در افرادي كه از سطح تحصيلات بالاتري برخوردار هستند (۹ كلاس يا بيشتر) ۱۷ درصد مي باشد اين روند در مورد سطح درآمد افراد نيز صادق است. بسياري از مطالعات انجام شده نشان داده است كه مردم فقير تر درصد بيشتري از درآمد خانواده را صرف خريد محصولات دخاني مي نمايند در جايي كه هزينه مي توانست صرف ساير نيازهاي اساسي همچون غذا، پوشاك، سرپناه، تحصيلات و مراقبتهاي بهداشتي شود. در بنگلادش چنانچه دو سوم پول هزينه شده براي دخانيات صرف تهيه مواد غذايي مورد نياز شود از سوء تغذيه ۵/۱۰ ميليون نفر جلوگيري خواهد شد.
دخانيات همچنين تأثيرات نامطلوبي بر اقتصاد كشورها مي گذارد. بارنوم در مطالعه اقتصادي كه در سال ۱۹۹۴ در خصوص هزينه هاي دخانيات در سطح جهاني انجام داده است برآورد نموده كه ساليانه زيان خالص دخانيات در سطح جهان ۲۰۰ هزار ميليون دلار است كه يك سوم آن در كشورهاي در حال توسعه هزينه مي شود.
اطلاعات ديگري هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. در مصر هزينه درمان بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات حدود ۵/۵۴۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ برآورد شده است. در چين هزينه هاي بهداشتي استعمال دخانيات ۵/۶ ميليارد دلار در سال (در اواسط دهه ۱۹۹۰) محاسبه شده است. از ديگر تبعات اقتصادي دخانيات مي توان به از دست دادن ارز(بيشتر كشورها واردكننده خالص محصولات دخاني هستند) و درآمدهاي مالياتي از طريق قاچاق و خسارت هاي وارده به محيط زيست از طريق كاشت و پرورش توتون اشاره كرد.
سازمان جهاني بهداشت در مراسم گراميداشت روز جهاني بدون دخانيات با اعلام اين مطلب كه اكثريت قاطع كشاورزان توتون خصوصاً  در كشورهاي در حال توسعه در فقر زندگي مي كنند خواستار تأكيد هر چه بيشتر كشورهاي جهان بر موضوع مذكور در برگزاري مراسم روز جهاني بدون دخانيات شد.
دكتر كاترين لي كاموس مشاور مدير كل بيماريهاي غيرواگير و بهداشت رواني سازمان جهاني بهداشت اعلام كرد: «بخش اعظم هزينه هاي دخانيات بر كشاورزان توتون كار و خانواده هاي آنها تحميل مي شود. وضعيت بسيار ناگواري كه كشت توتون براي اين افراد ايجاد كرده است همچون به كارگيري كودكان در زمينهاي كشت توتون و تماس با مواد سمي، همچنين تأثيرات منفي آن بر محيط زيست موجب تشديد فقر و تبعات ناگوار آن در خانواده هاي كشاورز توتون كار مي شود.»
با رسيدن به آخرين محدوده زمان امضاي كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات(FCTC) ، در روز جهاني بدون دخانيات تلاش براي روشن نمودن فوايد اقتصادي كشت توتون و همچنين يافتن راه حلي براي كشورهايي كه وابستگي اقتصاد شديدي بر آن دارند صورت مي گيرد.FCTC در ماه مه سال گذشته توسط همه كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت به امضا رسيد.
طبق اعلام سازمان جهاني بهداشت، اپيدمي جهاني دخانيات خصوصاً  در كشورهاي در حال توسعه رو به  افزايش است.۸۴ درصد مصرف كنندگان مواد دخاني در كشورهاي در حال توسعه هستند. دخانيات موجب مرگ ۹/۴ ميليون نفر در سال مي شود و پيش بيني شده است كه اين ميزان تا ۲۰ سال آينده دو برابر افزايش يابد. با روند جاري مصرف دخانيات جمعيت افراد مصرف كننده از ۳/۱ ميليارد نفر به ۷/۱ ميليارد نفر تا سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت.
ترجمه: مهندس بهزاد ولي زاده
منبع: Press Release. WHO

اجتماعي
اقتصاد
انديشه
سياست
سينما
علم
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |