چهارشنبه 28 شهریور 1397 | به روز شده: 8 ساعت و 57 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 10 مرداد 1397 - 01:29:00 | کد مطلب: 412362 چاپ
با حضور وزیر بهداشت

بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهر افتتاح شد

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
در دومین روز سفر وزیر بهداشت به استان زنجان، بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهر به بهره برداری رسید.

به گزارش وبدا، با توجه به نبود دستگاه‌های پیشـرفته تصویربـرداری در این منطقه از استان زنجان کـه منجر بـه اعـزام بیمـاران بـه مرکـز اسـتان و اسـتان‌های همجـوار بـرای دریافــت خدمــات MRI می‌شد، بخش MRI بیمارستان الغدیر ابهــر بـرای پوشش شهرسـتان‌های ابهر، خدابنده و خرمدره بـا اعتباری بالـغ بـر 80 میلیـارد ریـال در زمینی با زیربنای 170 متـر مربـع ساخته و تجهیز شده است.

بیمارستان الغدیر شهرسـتان ابهـر بـا ظرفیت 235 تخـت بیمارستانی مـرداد مـاه سـال 1396 همزمــان با هفتمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان زنجان افتتاح شد.