یکشنبه 1 مهر 1397 | به روز شده: 40 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 3 مرداد 1397 - 07:21:00 | کد مطلب: 411700 چاپ

حرفه جدیدی به نام کابل‌بان

اجتماع > اجتماعی - روزگار دیرینی است که پسوند «بان» همجوار واژه‌های پرشماری است که همگی در طول تاریخ پاسبان داشته‌های خودی از بیگانه بوده‌اند.

از واژه‌های مقدسی مانند سنگربان در گذشته و حال گرفته تا دروازه‌بان در روزگار کنونی. حتی سیم‌بانان در شعر «سیم‌بانان پس از مرمت سیم / راه تکرار بر خطر بستند / یعنی آن کاج سنگدل را / با تبر، تکه تکه، بشکستند» نیز مراقبت سیم‌ها در برابر سوانح و بلایای طبیعی را به‌عهده داشتند.

اما در هفته‌های گذشته قطعی برق باعث شده کابل‌دزد‌ها فعال‌تر شوند و پلیس نیز به ناچار صنف جدیدی به نام کابل‌بان را به فهرست بلند بالای واژه‌های همجوار پسوند «بان» بیفزاید. با این تفاوت که این بار باید از داشته‌هایمان در برابر خودی‌ها دفاع کنیم نه در برابر افراد بیگانه.