شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 51 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 16 تیر 1397 - 07:44:42 | کد مطلب: 409946 چاپ

چطور مشاجرات خانوادگی را اداره کنیم؟

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
مشاجره بخشی طبیعی از زندگی خانوادگی است، اما جروبحث دائم و تکرارشونده می‌تواند فرساینده باشد.

برای اینکه دعواهای خانگی را به حداقل برسانید، به این توصیه‌ها توجه کنید:

- جروبحثتان را انتخاب کنید. موضوعات را واقعاً لازم است موردبحث قرار گیرند، انتخاب کنید.

- به کودکتان اجازه دهید گاهی در مجادله پیروز شود. این کار باعث می‌شود. این کار علاقه شما را به بحث کردن و پذیرفتن اینکه ممکن است در اشتباه باشید، نشان می‌دهد.

- حدومرزهای روشنی برای جروبحث‌ها تعیین کنید.

- علت منازعات مکرر را ریشه‌یابی کنید.

- با برقراری روابطی محکم با همسر، دوستان و اعضای خانواده سرمشق خوبی برای کودکانتان باشید.

در همین زمینه: