چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 31 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 8 اردیبهشت 1397 - 14:03:26 | کد مطلب: 403921 چاپ
قانعی تاکید کرد؛

ضرورت الزام استفاده از سوخت زیستی در شهرها برای رفع آلودگی هوا

شهر > محیط زیست ایران - همشهری آنلاین:
دبیر سـتاد توسعه زیسـت فناوری معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌ جمهوری گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سـوخت زیسـتی در کشـور وجود دارد؛ اما استفاده گسترده از این سوخت برای رفع مشکل آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است.

به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی با اشاره به این که تمام کشورهای پیشرفته دنیا از سوخت زیسـتی اسـتفاده می‌کنند، افزود: کشـورهای پیشـرفته دنیا همه از سـوخت های زیسـتی اسـتفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: استفاده از سوخت های زیستی در شهرهای کشور مستلزم الزام در استفاده از آن و پذیرش آن از سوی مصرف‌کننده است.

قانعی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید بیواتانول را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی خاطرنشان کرد: برای رفع آلودگی هوا باید خودروهای شـهرهای آلـوده از قبیل تهران، اصفهان، تبریز، مشـهد و البرز را به استفاده از بیواتانول ملزم کرد.