یکشنبه 29 بهمن 1396 | به روز شده: 29 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 7 بهمن 1396 - 18:34:54 | کد مطلب: 396661 چاپ

۵ خبرگزاری اول کشور در الکسا | ثبات فارس و خبرآنلاین و رشد تسنیم و ایسنا

میزآنلاین > گزارش - همشهری آنلاین - نیما شایان:
گروه پژوهش میزآنلاین، رفتار خبرگزاری‌ها را در یک بازه زمانی چهار ماهه مورد بررسی قرار داد.

8 مهر ماه 96 آغاز اين مطالعه و 7 بهمن ماه 96 به عنوان پايان بازه زماني مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. مطالعه بر اساس رتبه خبرگزاري‌ها در نظام رتبه‌بندي الكسا در نظر گرفته شده است.

در آغاز مطالعه، از ميان رسانه‌هايي كه در سامانه جامع رسانه‌هاي كشور تحت عنوان خبرگزاري شناخته مي‌شوند، خبرگزاري‌ها فهرست شدند و رتبه آنها در الكسا استخراج شد. بر اساس داده‌هاي به دست آمده، 5 خبرگزاري اول كشور به ترتيب شامل فارس، تسنيم، ایسنا، مهر و خبرآنلاين مي‌شود.

پس از چهار ماه دوباره رتبه خبرگزاري‌ها در الكسا استخراج شد. آمار به دست آمده مي‌گويد كه همچنان همان پنج خبرگزاري، اول هستند اما حفظ موقعيت يا رشد و افت آنها نيز قابل بررسي است.

رديف

عنوان خبرگزاري

رنك در alexa
(8 مهر 96)

رنك در alexa
(7 بهمن 96)

درصد رشد يا افول در بازه زماني 4 ماهه

1

فارس

21

21

0

2

تسنيم

28

24

14.3% +

3

ایسنا

30

26

13.3% +

4

مهر

31

33

6.5% -

5

خبرآنلاين

41

41

0

خبرگزاري‌هاي فارس و خبرآنلاين در انتهاي بازه زماني مورد بررسي نسبت به ابتداي آن، حفظ موقعيت كرده‌اند اما تسنيم و ايسنا از رشد برخوردار بوده و مهر افت كرده است.