چهارشنبه 27 تیر 1397 | به روز شده: 5 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 28 مرداد 1396 - 19:58:12 | کد مطلب: 379650 چاپ

دختر ۱۶ ساله در دام سیاه کارگر افغان

اجتماع > اجتماعی - کارگر افغان که دختر نوجوانی را در خیابانی خلوت مورد آزار و اذیت قرار داده بود چند روز پس از این اقدام دستگیر شد و در نخستین جلسه تحقیق جزئیات اقدام هولناکش را بازگو کرد.

روز 15مرداد‌ماه امسال دختر 16ساله‌اي با لباس‌هاي پاره و چشمي گريان به خانه رفت. او كه دست و پايش مي‌لرزيد حادثه هولناكي را براي پدر و مادرش تعريف كرد و گفت جواني افغان او را در محلي خلوت مورد آزار و اذيت قرار داده است.با اينكه دختر نوجوان حال و روز خوبي نداشت اما همان موقع همراه با والدينش نزد مأموران پليس رفت. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: سوار بر مترو از خانه يكي از اقوامم برگشته بودم.

همين كه از ايستگاه متروي شهيد باقري بيرون آمدم، كمي آن طرف‌تر ناگهان جواني كه افغان بود از پشت با دستش جلوي دهانم را گرفت و من را كشان‌كشان به كوچه‌اي خلوت در همان نزديكي برد. آن موقع خيابان خلوت بود و هيچ‌كس نبود كه به من كمك كند. او من را داخل جويي كه آب نداشت انداخت و درحالي‌كه گريه مي‌كردم من را مورد آزار و اذيت قرار داد.

هرچند با ثبت اين شكايت تحقيقات پليس در اين‌باره آغاز شد اما مأموران نتوانستند ردي از جوان متجاوز پيدا كنند تا اينكه پدر دختر نوجوان خودش دست به‌كار شد. او يك روز در اطراف محل حادثه جوان موتورسواري را ديد كه مزاحم دختر جواني شده است. مرد جوان مزاحم را تعقيب كرد و متوجه شد او يك كارگر است.

از آنجا كه ممكن بود او همان جوان متجاوز باشد مأموران وي را دستگير كردند و وقتي دختر نوجوان متهم را ديد گفت كه او همان متهم تحت تعقيب است.به اين ترتيب متهم ديروز براي انجام نخستين جلسه تحقيق به شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او اتهام آزار و اذيت دختر جوان را پذيرفت.تحقيقات در اين‌باره ادامه دارد.