چهارشنبه 27 تیر 1397 | به روز شده: 13 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 21 مرداد 1396 - 21:12:53 | کد مطلب: 379018 چاپ

مطالعات و طراحی مقاوم‌سازی‌ و بهسازی لرزه‌ای ۵۰ پل سواره‌رو پایتخت

شهر > شهری - عباس ثابتی‌راد :
هنوز ارزیابی دقیقی از ویرانی‌های زلزله‌ احتمالی تهران وجود ندارد.

اگرچه يك مشاور ژاپني به نام جايكا، ارزيابي‌هاي چهارگانه‌اي از خرابي‌هاي ناشي از زلزله در تهران در اواخر دهه 80ارائه داده، اما پايتخت همچنان در برابر زلزله آسيب‌‌پذير است. تلاش براي افزايش تاب‌آوري تهران طي سال‌هاي گذشته صورت گرفته است. يكي از اين اقدامات مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي 50پل سواره‌رو پايتخت است.

مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در اين‌باره گفت: از سال 81مطالعات و بهسازي بيش از 100پل در تهران در دستور كار قرار گرفت كه پس از پايان مطالعات، 50پل داراي اولويت بودند و از اين‌رو كار براي بهسازي و مقاوم‌سازي‌ آنها آغاز شد. طهمز احمدپور در اين‌باره افزود: در تمامي نقاط زلزله‌خيز دنيا با استفاده از تجارب اين قبيل رخدادها و به كمك پژوهشگران، مؤسسات و دانشگاه‌ها، فرايند ارزيابي، بهبود، ارتقا و بازنگري آيين‌نامه‌ها همواره در برنامه مستمر كشورها قرار دارد.

وي چنين اقدامي را در جهان مرسوم دانست و گفت: بي‌شك با توجه به سابقه حدودا 30ساله انتشار آيين‌نامه 2800در كشور ما، بسياري از سازه‌هاي ساخته‌شده در سال‌هاي گذشته، شرايط و ضوابط آيين‌نامه‌هاي به‌روزشده را تأمين نمي‌كنند و به همين جهت در بسياري از موارد، بهسازي لرزه‌اي آنها امري ضروري به‌نظر مي‌رسد.

به گفته وي پل‌هاي قديمي شهر تهران كه قدمتي بيش از 30سال دارند، از اين قاعده مستثني نيستند. در واقع به‌دليل تغيير رويكرد آيين‌نامه‌هاي طراحي پل از منظر فلسفه طراحي (طراحي براساس عملكرد) و همچنين تغيير در جزئيات سازه‌اي و لرزه‌اي، اهميت و ضرورت بهسازي لرزه‌اي پل‌هاي سواره‌رو قديمي شهر تهران، در يك دهه اخير همواره مورد تأكيد بوده‌است.

  • آغاز اجراي طرح

شهرداري تهران و سازمان پيشگيري و مديريت بحران كشور در سال 1381، براساس يك برنامه مشخص مرحله اول مطالعات بهسازي لرزه‌اي بالغ بر 100پل سواره‌رو را با تأمين بودجه عمراني توسط دولت و مديريت مطالعات توسط سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران آغاز كردند.

احمدي‌پور با اشاره به اين اقدام گفت: در پايان اين مطالعات، حدود 50دستگاه پل داراي اولويت مرحله دوم مطالعات طراحي تشخيص داده شدند؛ گرچه با وجود عدم‌تأمين بودجه براي ادامه طراحي بهسازي لرزه‌اي پل‌ها توسط دولت وقت، شهرداري تهران اين فعاليت را متوقف نكرد و از محل بودجه‌هاي معاونت فني و عمراني، مطالعات را ادامه داد.

مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در ادامه گفت: تاكنون مطالعات و طراحي مرحله دوم بيش از 29پل به اتمام رسيده‌است؛ پل‌هايي نظير كريمخان، سيدخندان، ستارخان، آزمايش و پل‌هاي موجود در بزرگراه‌هاي حياتي شهر مانند بزرگراه شهيد همت و بزرگراه شهيد چمران در اين گروه قرار دارند.

همزمان، طراحي پل‌هاي 12تقاطع به اتمام رسيده و طراحي پل‌هاي 10تقاطع نيز در دست اجراست و طبق برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران، مطالعات مربوط به تمامي 50پل در زمان مقرر به اتمام خواهد رسيد. مديرعامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در ادامه گفت:

عمليات نگهداري و تعمير تخصصي پل‌ها، يك فرايند مستمر است؛ لذا تداوم حمايت از مجموعه‌هاي متولي طراحي و اجرا، به همراه تأمين بودجه لازم، زمينه ساز ايمن‌سازي‌ اين قبيل ابنيه فني در كلانشهر تهران خواهد بود تا دغدغه مسئولين و نمايندگان مردم و از همه مهم‌تر شهروندان تهراني مرتفع شود.

وي در پايان افزود: البته انتظار مي‌رود مسئله نگهداري و تعمير ابنيه و معابر شهري و ساير سازه‌هاي مهم شهري و ملي، در تمامي اركان دولت جمهوري اسلامي ايران و شهرداري شهرهاي مختلف به درستي لحاظ شده و براساس روند فني و اصولي موجود در دنيا پيگيري شود.