شنبه 2 تیر 1397 | به روز شده: 3 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 26 تیر 1396 - 17:46:37 | کد مطلب: 376490 چاپ

پیکرپاک ۱۵ شهید دوران دفاع مقدس شناسایی شد

دفاع > دفاع مقدس - همشهری آنلاین:
کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از شناسایی هویت پیکر پاک و نورانی ۱۵ شهید تازه تفحص شده متعلق به استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و مازندران که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،اسامی و مشخصات این شهدا بدین شرح اعلام شده است.

 استان خراسان رضوی:

شهید غلامعلی صیدی، فرزند حبیب الله، متولد 1325، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید حسن سلیمانی، فرزند علی اکبر، متولد 1325، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

شهید محمد جواد حسن زاده فهیمی، فرزند شکرالله، متولد 1344، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید مجید پیاده امرغان، فرزند رمضان، متولد 1343، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

شهید محمدرضا حیدری، فرزند رحمان، متولد 1343، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1363 به جنگ اعزام و در عملیات بدر؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید سید حسین پورمحمدی، فرزند سید حسن، متولد 1345، اعزامی از استان خراسان رضوی که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

استان خوزستان:

شهید رضا شجاعی، فرزند مندنی، متولد 1341، اعزامی از استان خوزستان که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید سید ماندنی موسوی، فرزند سید حمدالله، متولد 1343، اعزامی از استان خوزستان که در سال 1362 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر؛ منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

شهیدعبدالکریم کجباف، فرزند محمد مهدی، متولد 1346، اعزامی از استان خوزستان که در سال 1365به جنگ اعزام و در عملیات کربلای 4؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید غلامحسین دیمی، فرزند حسن، متولد 1340، اعزامی از استان خوزستان که در سال 1361 به جنگ اعزام و در عملیات رمضان ؛ منطقه عملیاتی شرق بصره«کتیبان» به شهادت رسیده است.

استان کرمان:

شهید محمدعلی صادقی، فرزند حسن، متولد 1321، اعزامی از استان کرمان که در سال 1363به جنگ اعزام و در عملیات بدر؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

شهید عباس اسدی پورگوکی، فرزند ماشالله، متولد 1337، اعزامی از استان کرمان که در سال 1363 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیده است.

شهید اسماعیل هنری ، فرزند محمدحسین، متولد 1321، اعزامی از استان کرمان که در سال 1363 به جنگ اعزام و در عملیات بدر؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

استان مازندران:

شهید کریم بهمنی، فرزند رجبعلی، متولد 1345، اعزامی از استان مازندران که در سال 1363 به جنگ اعزام و در عملیات بدر؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیده است.

شهید علی اکبر آویش، فرزند رضا، متولد 1335، اعزامی از استان مازندران که در سال 1365 به جنگ اعزام و در عملیات کربلای4؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل شده است.