شنبه 28 مهر 1397 | به روز شده: 23 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 14 آبان 1395 - 07:55:00 | کد مطلب: 351437 چاپ

انتشار فرامرز نامه با همکاری دو محقق ایرانی و هلندی

فرهنگ > میراث و تمدن - همشهری‌آنلاین:
فرامرز نامه بزرگ نخستین منظومه پهلوانی پس از شاهنامه است که با همکاری یک محقق و مصحح‌ادبیات ایرانی و یک محقق و مصصح ادبیات اروپایی منتشر شده است.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از سایت میراث مکتوب کتاب«فرامرزنامه بزرگ» داستان فرامرز فرزند رستم است که گوشه‌هایی از  دلاوری‌های او در شاهنامه فردوسی نیز  آمده است اما عمده آنها در دو کتاب فرامرزنامه کوچک ۱۵۹۵ بیت و نیز همین کتاب(‌فرامرزنامه بزرگ) با نزدیک به ۵۵۰۰ بیت آمده است.

در میان پهلوانان سیستان (منظور رستم و نیاکان و فرزندان و فرزندزادگان او) غیر از خود تهمتن ظاهراً بیشترین و مفصل‌ترین داستان‌ها دربارۀ فرامرز، پسر و برزو نوۀ رستم است.
تصریح متن کهنی مانند تاریخ سیستان به این که اخبار فرامرز جداگانه دوازده مجلد است» نشان می دهد که روایات باستانی مربوط به فرامرز احتمالاً بیش از آن چیزی بوده که فعلاً به دست امروزیان رسیده است.


مجموع روایات موجود دربارۀ این پهلوان نامدار در شاهنامه، برخی منابع ادبی و تاریخی فارسی و عربی مانند (غرر اخبار ثعالبی، تاریخ بلعمی، نزهت نامۀ علایی، مجمل التواریخ و تاریخ سیستان)، شماری از منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه (به ویژه فرامرزنامه‌ها) و روایات نقالی یا شفاهی - عامیانه آمده است. نقش و حضور فرامرز در شاهنامه اندک است اما در منظومه‌های پهلوانی نظیر بهمن‌نامه و طومارهای نقالی با تفصیل و جزئیات بیشتری به او پرداخته شده است.

 دو محقق فارسی و هلندی سعی کردند بر کتاب مقدمه‌ای جامع (۸۸ صفحه‌ای) بنویسند و ضمن توضیح درباره جایگاه فرامرز در ادبیات اسطوره‌ای ایران، به نسخه‌هایی که بر اساس آن دست به این تصحیح زده‌اند اشاره کنند.

فرامرزنامۀ بزرگ: مولف و سراینده؛ ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری. به کوشش ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی. تهران: سخن، 1394. هشتاد و شش + 388 ص،55000 هزار تومان.