چهارشنبه 28 شهریور 1397 | به روز شده: 21 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 21 مهر 1395 - 12:32:11 | کد مطلب: 349055 چاپ

برای روشنی

دین و اندیشه > دین - امیرحسین معتمد:
هر ستاره‌ای که از مدار تو خارج شد، ظهر دهم را تاریک‌تر کرد. سیاهی لشکریان رو‌به‌رویت دقیقه‌به‌دقیقه غلیظ می‌شد.

 آسمان صحرا كه تار شد، زنان و كودكان به دلهره افتادند. تشنگي بهانه بود، تو ‌ماه را براي آب نفرستادي، براي روشني فرستادي. ماه در مركز ميدان كه خسوف شد، دوان‌دوان آمدي، تاريك كه شد، شرم پيرمردانه را كنار گذاشتي و بلند گريه كردي. بلند شو، خميده به خيمه‌ها برگرد، جواهرات زنان را كنار بگذار، ريسمان روبندها و روسري‌هايشان را با دست‌هاي خودت محكم كن و آرام‌آرام به آنها بگو: هر روشنايي بعد از عباس، آتش است. زنان به پرده خيمه‌ها نگاه كردند، كودكان به دامن‌هايشان.

# اي اهل حرم‌مير و علمدارنيامد،علمدار نيامد
# سقاي حسين سيد و سالار نيامد،علمدار نيامد