جمعه 27 مهر 1397 | به روز شده: 3 ساعت و 43 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 13 اردیبهشت 1392 - 19:54:52 | کد مطلب: 212205 چاپ

آشنایی با قانون استفساریه ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
قانون استفساریه ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.

موضوع استفساریه:

ماده واحده با عنایت به مفاد ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 7/9/1378 - به ویژه تبصره آن، سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟

الف - صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷/9/1378
ب - سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.

نظر مجلس:

سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق ، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد.

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1683 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

در همین زمینه: