دوشنبه 30 مهر 1397 | به روز شده: 9 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 12 مهر 1391 - 21:51:04 | کد مطلب: 186768 چاپ

مفاهیم: خسارت بر اساس تعمیرات چیست؟

شهر  > شهری - اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان‌های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود، مالک آپارتمان زیان دیده می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه ، زیان‌های وارده به‌خود را از مالک آپارتمان تعمیر‌کننده بخواهد.

دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند مالک مقصر را به استناد ماده 9قانون تملک آپارتمان‌ها وماده 329قانون مدنی محکوم کند.