چهارشنبه 25 مهر 1397 | به روز شده: 48 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 24 فروردین 1391 - 09:06:01 | کد مطلب: 165908 چاپ

مفاهیم: نانو چیست؟

دانش > دانش - همشهری آنلاین:
نانو پیشوندی به معنای یک میلیاردیم است.

نانو عمدتا در سیستم اندازه گیری متریک به کار می‌رود و بیانگر یک میلیاردیم یا ١٠ به توان منهای ٩ یک واحد است.

نانو عمدتا در دانش و الکترونیک به عنوان پیشوندی برای واحدهای زمان و درازا به کار می‌رود، مانند نانوثانیه یا نانومتر یا در مورد ظرفیت الکتریکی به صورت نانوفاراد.

هنگامی پیشوند نانو برای کلمه‌ای به جز واحدهای اندازه‌گیری به کار می‌رود مانند "نانو ساینس" ( nanoscience) یا بیانگر موضوعات مربوط به نانوتکنولوژی (فن‌آوری نانو) است، یا به موضوعات علمی در مقیاس نانومتر اشاره دارد،برای مثال نانوپلانکتون.

پیشوندهای اس‌آی

پیشوند

نماد

۱۰۰۰m

۱۰n

اعشاری

مقیاس کوچک

مقیاس بزرگ

از

یوتا

Y

۱۰۰۰۸

۱۰۲۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سپتیلیون

کوادرلیون

۱۹۹۱

زتا

Z

۱۰۰۰۷

۱۰۲۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سکستیلیون

تریلیارد

۱۹۹۱

اگزا

E

۱۰۰۰۶

۱۰۱۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کوئینتیلیون

تریلیون

۱۹۷۵

پتا

P

۱۰۰۰۵

۱۰۱۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کوادریلیون

بیلیارد

۱۹۷۵

ترا

T

۱۰۰۰۴

۱۰۱۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تریلیون

میلیارد

۱۹۶۰

گیگا

G

۱۰۰۰۳

۱۰۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

میلیارد

۱۹۶۰

مگا

M

۱۰۰۰۲

۱۰۶

۱۰۰۰۰۰۰

میلیون

۱۹۶۰

کیلو

k

۱۰۰۰۱

۱۰۳

۱۰۰۰

هزار

۱۷۹۵

هکتو

h

۱۰۰۰۲/۳

۱۰۲

۱۰۰

صد

۱۷۹۵

دکا

da

۱۰۰۰۱/۳

۱۰۱

۱۰

ده

۱۷۹۵


۱۰۰۰۰

۱۰۰

۱

یک

-

دسی

d

۱۰۰۰-۱/۳

۱۰-۱

۰٫۱

دهم

۱۷۹۵

سانتی

c

۱۰۰۰-۲/۳

۱۰-۲

۰٫۰۱

صدم

۱۷۹۵

میلی

m

۱۰۰۰-۱

۱۰-۳

۰٫۰۰۱

هزارم

۱۷۹۵

میکرو

μ

۱۰۰۰-۲

۱۰-۶

۰٫۰۰۰۰۰۱

میلیونیوم

۱۹۶۰

نانو

n

۱۰۰۰-۳

۱۰-۹

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱

میلیاردیوم

۱۹۶۰

پیکو

p

۱۰۰۰-۴

۱۰-۱۲

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

تریلیونیوم

بیلیونیوم

۱۹۶۰

فمتو

f

۱۰۰۰-۵

۱۰-۱۵

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

کوادرلیونیوم

بیلیاردیوم

۱۹۶۴

آتو

a

۱۰۰۰-۶

۱۰-۱۸

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

کوئینتلنیوم

تریلیونیوم

۱۹۶۴

زپتو

z

۱۰۰۰-۷

۱۰-۲۱

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

سکسیتلنیوم

تریلیاردیوم

۱۹۹۱

یوکتو

y

۱۰۰۰-۸

۱۰-۲۴

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

سپتیلیونیوم

کوادرلیونیوم

۱۹۹۱