تصاویر دیدنی بارش برف و کولاک در گلستان و اردبیل

عکس > عکس روز- همشهری‌آنلاین:
بارش برف و کولاک شدید در گلستان باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان ( پارک ملی ) به خراسان‌شمالی شد.
 1. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 2. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 3. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 4. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 5. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 6. استان اردبیل

  بارش سنگین برف در تمام مناطق استان اردبیل به ویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی که در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از نیم متر رسیده است
 7. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد
 8. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد
 9. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد
 10. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد
 11. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد
 12. استان گلستان

  بارش برف و کولاک شدید باعث بسته شدن راه مواصلاتی تنگه راه در ابتدای جنگل گلستان (پارک ملی) به خراسان‌شمالی شد

عکس: مهر

یکشنبه 16 بهمن 1390 - 00:31:00
کد مطلب: 159394
نسخه چاپی