چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 33 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 23 آبان 1390 - 17:32:37 | کد مطلب: 151071 چاپ

آشنایی با حج تمتع - رمی جمرات سه گانه

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
سیزدهمین عمل از اعمال حج تمتع، رمی جمرات سه گانه است

در روز یازدهم و دوازدهم ذى حجه حجّاج باید به هریک از سه ستون هفت عدد سنگ بزنند.

وقت رمى:از طلوع آفتاب تا غروب است. (چه در روز عید یا در این ایام).

رمى در شب جایز نیست (مگر کسى که عذر داشته باشد و نتواند در روز رمى کند) و اگر مثلاً روز یازدهم، رمى را ترک کرد، باید فرداى آن روز قبل از رمى همان روز، رمى روز گذشته را قضا کند. بانوان نیز، در شب دهم مى توانند رمى جمره عقبه که از اعمال روز عید است انجام دهند ولى رمى جمرات روزهاى یازدهم و دوازدهم را بدون عذر نمى‌توانند در شب انجام دهند.

کیفیت رمى: همانگونه که در رمى جمره عقبه بیان شد.

ترتیب رمى: ابتدا باید به جمره اولى سنگ زد و سپس به وسطى و بعد از آن به جمره عقبه.

در روز دوازدهم ذى حجه، بعد از ظهر شرعى حجاج مى توانند از مِنا خارج شوند، ولى چنانچه کسى آن روز از مِنا نرود تا آفتاب غروب کند، باید شب سیزدهم را نیز در منا بماند و روز سیزدهم جمرات سه گانه را رمى کند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: